fredag 20 september 2013

Vindkantring?

Reflektion

Gårdagens skräll i form av inlämnade motioner måste nog Vänsterpartiet stå för, hade aldrig någonsin trott att de skulle lämna in en sådan motion avseende värnpliktens återinförande men ack så man kan missta sig. Den bör läsas innan man fortsätter läsa inlägget.

Denna motions inlämnade är dels intressant ur ett Svenskt perspektiv dels ur ett Finländskt perspektiv där man nu försöker genomföra en namninsamling för att folkomrösta för värnpliktens avskaffande. Således i Sverige har vi prövat ett yrkesförsvar och fler och fler röster höjer sig nu för att det inte var så klokt och genomtänkt beslut som fattades. Där håller jag verkligen med Peter Hultqvist (S) som ofta belyser att det var med tre rösters marginal man valde att avskaffa värnplikten i Sverige.

Att situationen håller på att rämna inser nog de flesta seriösa bedömarna. När man i och med FM Org 13 arbetet valt att placera ut samtlig personal som på sikt skulle behövas för IO 14 intagande på aktuella placeringar vilket de facto ledde till uppsägningar av personal. För att ett halvår senare få besparingskrav på 500 miljoner kronor enligt RB5 på de faktiska lönekostnaderna så börjar man ju undra. Har man ens från Regering och Riksdagens sida reflekterat över att fast anställd personal skall ha lön och tillägg för sitt arbete kontra ersättning som de värnpliktiga hade?

Hade man gjort någon form av seriös analys av situationen hade man valt att titta på Norge som de facto valt att ha en mellan lösning dels värnplikt dels stående förband i form av Brigad Nord. Den personalomsättning som t ex man har i Norge på vissa förband är hög och detta var något som även flaggades upp från Norskt håll till delar av den Svenska Försvarsmakten.

Jag skulle vilja drifta mig till att säga att Sverige har inte den "socioekonomiska" situationen som gynnar ett yrkesförsvar vilket t ex man har i Storbritannien eller Förenta staterna. Vi har dels ingen utpräglad underklass dels rent populationsmässigt talar Sveriges befolkningsmängd emot en frivillighet för att kunna bemanna en Försvarsmakt. Att vi nu har till del ett stort inflöde kontras av ett nästan lika stort utflöde. Jag gör bedömningen att vi inom några år om vi fortsätter på inslagen väg kommer se att en soldat arbetar cirka 2 år.

Till detta skall då läggas att det tar cirka 15-18 månader (tidsreglerad personal) efter GMU att få in soldaten som en duglig medarbetare i sin enhet det som tog cirka 10-15 månader (ej tidsreglerad personal) med värnpliktiga beroende på befattning. Att beakta dock med värnpliktiga var att man ”skapade” krigsförband nu är det enskilda befattningshavare främst som utbildas. När då de två åren gått så anser sig individen mättad på det ”militära livet” och han väljer att fortsätta ute i det ”civila livet”. För han har i grunden en hög utbildningsnivå och anser i de främsta fallen att lönen inte motsvarar arbetet som ställs på han.

Är detta system då ekonomiskt? Det har jag mycket svårt att se, vissa främst från Alliansen hävdar att värnpliktssystemet ej var ekonomiskt vi utbildade t ex stridsfordonsbesättningar på löpande band. Ja det är helt rätt men de utbildades mot ett krigsförband visst som inte var stående, men om vi lyckades under t ex 1980-talet ha krigsförband med mobiliseringstider på 8 timmar så har jag mycket svårt att se att vi inte skulle kunna återgå till ett sådant system som de facto dels gynnar försvarsförmågan dels är realiserbart. Dagens yrkesförsvar är ur min horisont inte genomförbart och vi har bara sett början på det nu, det lär inte bli bättre.

Förhoppningsvis manar nu Vänsterpartiets motion till en ökad debatt kring vilken riktning Försvarsmakten skall ta och framför allt vilken Säkerhetspolitisk målsättning skall vi ha med den, för det börjar bli mer och mer svarta moln på himmlen som man snart inte kommer kunna undgå. Hur som haver bedömer jag att man har reflekterat över situationen som Försvarsmakten befinner sig i och väljer de facto att lägga fram ett förslag för att råda någon form av bot på den. All heder till er, trots att jag inte sympatiserar med ert parti så glädjs jag oerhört kring detta. Främst för att någon verkar tagit till sig vad som sägs i debatten.

Sen kan man ju om man vill vara lite konspiratorisk, fundera på om Socialdemokraterna börjat applicera liknande metoder som Alliansen. Det vill säga man låter ett av de mindre partierna i ens sammanslutning pröva att lägga fram ett förslag för att se hur det mottas och därefter arbetar utifrån det.

Motsätter jag mig nu yrkesförsvaret? Nej det gör jag inte, men jag tyckte vi var på väg mot en fungerande svensk lösning i slutet av 2000-talet. Många av förbanden hade s k registerförband i olika grader av insatstid. Det hade varit mycket enkelt att växla upp dessa till ett s k R10 förband. Fortfarande bibehållit en bas av värnpliktiga för att dels bemanna krigsförbanden dels dessa registerförband och framför allt skulle det utgjort en god rekryteringsgrund för officerskadern. Den rekryteringsproblematiken tänker jag inte bemöda mig att skriva om men det förtjänar definitivt ett inlägg kring våra två nya skolsystem.

Att det nu i Finland höjs röster på att man bör skrota värnplikten skrämmer mig oerhört. Ur en liberal synvinkel kan jag förstå det. Men se på Sverige vi har en befolkningsmängd på cirka 9,5 miljoner medan Finland har en befolkningsmängd på cirka 5,4 miljoner dvs vi är nästan dubbelt så stor i Sverige och har rekryteringsproblem till vårt rätt minimala yrkesförsvar. Sen visst vi får ramar kring hur många vi får anställa varje år, men jag har då inte sett någon större folksamling utanför kasernvakten kring dels individer som vill få anställning dels nyinrykta.

Nu gör jag bedömningen att man i Finland åtminstone initialt d v s de första fem (5) åren skulle klara av rekryteringen, främst för sitt historiska arv från dels Vinterkriget dels Fortsättningskriget och dess situation senare under VSB (Vänskaps och Biståndspakten). Med detta menar jag att det fortfarande finns släktingar o dyl som kan berätta om krigets fasor som gör att man känner en plikt mot sitt land att man ej vill att det skall återupprepas. Men sen då, när dessa kämpar tynar bort, vad händer då? Bedömt blir rekryterings problemen likartade som i Sverige, men konsekvenserna blir bedömt större m h t populationsmängden och därmed förmågan att bemanna krigsförbanden.

Detta lilla inlägg får bli tillika helgens inlägg för fokus ligger just nu på att följa Zapad'13, just nu består den kommande analysen av övningen av tre (3) A4 sidor, så förhoppningsvis kommer det ett läsvärt inlägg kring övningen i slutet av nästa vecka. För övrigt har bloggen nu passerat 100,000 sidvisningar sedan April, det trodde jag aldrig när jag startade det här. Tackar alla er läsare som tar er tid att läsa kring ens funderingar. Synd bara att man inte valde att sätta dit besöksräknaren på en gång.

Have a good one! // Jägarchefen

Källor

Riksdagen 1
YLE 1

6 kommentarer:

 1. Vänsterpartiet verkar tidigare lagt minst en snarlik motion: Motion 2012/13:Fö229, Allmän värnplikt (2012-10-04)

  Jag minns inte själv att den motionen uppmärksammades något nämnvärt förra hösten -- nu har ju diskussionen förändrats betydligt sen dess.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja utgångsläget för en diskussion kring hur vi skall personalförsörja Försvarsmakten är definitivt helt annat nu än för 1-2 år sedan. Framför allt tvingar vår nuvarande omvärldsutveckling till en diskussion. För den s k tioårsgränsen för återtagande har ju med råge passerats.

   Radera
 2. ...och tack själv för ditt skrivande, givetvis! Bra bloggar blir besökta, så enkelt är det ju.

  SvaraRadera
 3. Åja, Sverigedemokraterna har flera gånger lagt förslag de senaste åren om ett återinförande av värnplikt, se t.ex. här: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Utgiftsomrade-6-Forsvar-och-sa_H002F%C3%B6258/?html=true

  Bra blogg annars. Tyvärr verkar Hultqvist och sossarna inne på att det inte är meningsfullt att återinföra VPL på samma sätt som den avskaffades, dvs med några få rösters marginal. Därför kan man befara att det inte kommer att hända något den här mandat perioden.

  SvaraRadera
 4. SD och V har under hela mandatperioden pläderat i Sveriges riksdag med partimotioner bla som bas och även i andra fora som Folk o Försvar Almedalen mfl för värnplikt.

  Det är ansvarsfullt.Tack för era insatser hittills.

  Situationen med nuvarande personaluppfyllnad är ohållbar .Det går bara inte att lösa huvuduppgifterna med den bemanning vi har idag.
  Nyckeln till en politiskt lösning av personalförsörjningen stavas socialdemokraterna. Säger de ja till att återuppta i någon form kanske mix av GSS/K-GSS/T och v-plikt så är riksdags majoriteten säkrad.

  Allianspartierna har jag tappat hoppet för-de vågar inte och har inte civilcuraget modet och ärligheten än så länge-kanske kommer -att erkänna att de gjorde en gigantisk felbedömning både på närområdetsutvecklingen och personalförsörjningen.

  Jag kan ärligt säga att jag uppskattar inte prestige -tvärtom jag föraktar det.

  Socialdemokraterna röstade klokt nej till att låta värnplikten vila.

  Är krismetvetandet tillräckligt och är förståelsen där för ett miserabelt personaluppfyllt försvar som omöjligörare för ett försvar av vårt territorium och våra medborgare?

  Eller kommer socialdemokratena att prioritera politiskt conscensus före ett personaluppfyllt försvar och alliera sig med det för ögonblicket svekfullas skara FP-KD-C-M?

  Kommer medborgarna och vårt territorium att offras för ryggdunkeri och politiskt flockbeteende?

  Det är trivsamt att se att både Schweiz och Österike i folkomröstningar säger nej till att avskaffa sin värnplikt.

  Jag är också glad att våra grannländer behåller värnplikten och Norge tom förlänger den för vissa kategogier på Nordkalotten.
  De har idag ansvarsfulla parlament och en fungerande försvarsmakt bemannad med officerare i högre skikt med försvarsvilja och känsla för sitt eget land.

  I Sverige har vi ett annat parlament och en annan försvarsmakt..
  Representativ demokrati ? ja på pappret men slackar betydligt i folkförankring och vad folk tycker och det är inte den enda frågan...


  Kn jan-olov Holm Hemvärnsbefäl

  SvaraRadera
 5. Något sen (tidig?) kommentar, håller ett öga på tyska valvakan.

  Det är föga förvånande att Vänsterpartiet lägger denna motion. De har alltid varit för värnplikt snarast av ren principsak än av försvarstekniska skäl. I motsats till Moderaternas inställning till värnplikten som får snarast klassas som rent realpolitisk. Detta grundar sig nog i skillnaden i ideologisk syn på konceptet "staten".

  Jag fick i dagarna hem papper om mönstring i Finland samt boken "Beväring 2013". I vilka utbildningsplatser som avses läggas ned 2014-2015 finns med. Det ser ut som att Finland ligger runt 15 år "efter" Sverige. Kan bli ytterst intressant att se vilket håll det bär. I Österrike nyttjades Sverige lite av ett skräckexempel innan värnpliktsomröstningen.
  Därför tänkte jag prova lyckan att genomföra värnplikt i Finland, för att kunna jämföra med min tidigare värnplikt i Sverige. Hade svårt att låta bli då jag läser statsvetenskap och har dubbelt medborgarskap.
  Vem vet kanske var vi värnplikt i Sverige igen, innan jag hunnit författa uppsatser och avhandlingar kring detta?

  SvaraRadera