måndag 4 maj 2015

Fait accompli

Reflektion

General Phil Breedlove, Chef för Amerikanska European Command och Supreme Allied Commander Europe, höll den 30APR15 en föredragning (kortare sammanfattning finns här) för den Amerikanska Senatens försvarsutskott. Föredragningen innehöll ett antal intressanta delar, varav den mest intressanta delen troligtvis är att USA och därmed även NATO enligt honom vid ett flertal tillfällen har överraskats av Ryska övningar, bedömt beredskapskontroller. Det vill säga, man erhöll ingen förvarning kring vad som höll på att ske.

Detta innebär ett flertal saker, den första är att Ryssland vid ett flertal tillfällen lyckats dupera de samlade underrättelseresurserna som väst kan uppbåda. Detta är i sig en imponerande bedrift av Ryssland. Dock är det föga förvånansvärt då västlig underrättelseinhämtning i huvudsak är baserad på teknisk inhämtning kontra personbaserad inhämtning. Trots det är det en imponerande bedrift av Ryssland att man lyckats kringgå de västliga tekniska inhämtningssystemen.

Det andra är att Ryssland troligtvis ej har visat sin fulla förmåga att dupera den västlig inhämtningsförmågan, då man förefaller tillämpat vissa metoder vid ett antal övningar, så kan vi förutsätta att Ryssland har mer avancerade metoder att kunna tillämpa i händelse av en försämrad säkerhetssituation mellan NATO och Ryssland, för att kunna dölja sina avsikter.

Den tredje faktorn blir ur ett svenskt perspektiv såsom militärt alliansfri stat, om än med bilaterala samarbeten inom underrättelsesfären, att vi troligtvis har en än lägre förmåga att upptäcka överraskande militär rysk verksamhet. Under hela det kalla kriget, framhöll vi vikten av att ha en väl fungerande underrättelsetjänst för att effektivt kunna vidta åtgärder för att möta ett hot. Utifrån de uppgifter som General Breedlove la fram för Senatens försvarsutskott, så kan vi nog förutsätta om NATO samlade underrättelseresurser kan bli "tagna på sängen", så är situationen ej något bättre i Sverige.

I och med den tydliga begränsningen NATO förefaller ha i inhämtningsförmåga mot Ryssland, så har Ryssland därmed i dagsläget uppnått dels ett underrättelseövertag dels ett operativt övertag. Vi har även fått en liknade situation som under 1950 och 60-talet då man talade om "bomber gap" och "missile gap". Då bristfälliga underrättelser gjorde att främst USA trodde att Sovjetunionen hade ett övertag i bärförmåga av kärnvapen. Det vi ser nu, blir istället kopplat till de konventionella styrkorna och dess agerande, vi har således fått ett "intelligence gap".

Underrättelseövertaget innebär att Ryssland i dagsläget kan påbörja större militära operationer utan att t.ex. NATO underrättelsestruktur erhåller någon förvarning om detta förrän operationen påbörjats. Detta övertag kommer Ryssland bedömt inneha under en längre tidsperiod. Då underrättelseförmågor tar år att bygga upp.

Det operativa övertaget blir en förlängning av underrättelseövertaget. NATO eller enskilda nationer i Rysslands närområde kommer ha små till obefintliga möjligheter att parera Ryska militära operationer, utan att ha stora mängder förband dels i hög beredskap dels på plats. Det försvårar markant även förstärkningsåtgärder d.v.s. förstärkningar kommer troligtvis ej hinna fram innan en händelseutveckling kan vara överspelad.

Utifrån General Breedlove uppgifter, så blir den amerikanska tankesmedjan RAND Corporations uppgifter rörande scenarion som de studerat kring ett möjligt Ryskt angrepp mot de baltiska staterna mer trovärdiga, då de har gjort en bedömning att de Baltiska staterna i huvudsak skulle kunna vara ockuperade inom 48 timmar från det att ett angrepp påbörjades. Därefter skulle NATO troligtvis ställas inför ett fait accompli.

Have a good one! // Jägarchefen

5 kommentarer:

 1. En slutsats av att vi inte har underrättelseförmåga att få förvarning borde vara att ett värnpliktsförsvar är verkningslöst då det bygger på förvarning.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja och nej skulle jag säga, har man t.ex. inryck vid enbart en tidpunkt blir det ett sårbart system, arbetar man istället efter differentierade inryckingsperioder, såsom vi gjorde i Sverige under 1980 och del av 1990-talet så har man gripbara förband för att kunna motstå ett överraskande angrepp.

   Ett annat sätt är att göra som Norge gjorde under 1960-talet med brigad nords uppsättande som en konsekvens av en relativt omfattande sovjetisk övning som genomfördes vid den norska gränsen, där Norges underrättelsefunktioner ej märkte av något av truppkoncentrationerna förrän de mer eller mindre "stod vid gränsen". Dvs en kombination av värnplikts- och yrkesförsvar, motsvarande det Ryssland nu tillämpar, dock har de även differentierat inryck vid två tillfällen per år.

   Radera
  2. Jag kan inte påstå att det vi hade under 80 och 90 talet var gripbara förband.
   1: de var spridda
   2: de var ej samövade
   3: i de flesta fall var de inte färdigutbildade.

   Differentierade inryck innebar i praktiken att vi hade exempelvis en bataljon nästan utbildad i boden, en kanske i Falun osv. Sen måste man ju komma ihåg att de utbildades på utrustning som "tillhörde" flertal andra förband som vid eventuell mobilisering skulle varit utan om de ens hade rätt utrustning i rätt mängd.
   Men visst, rent teoretiskt hade Sverige tillgång till soldater om än outbildade sådana med bristfällig omodern utrustning.

   Varianter med värnplikt som Sovjet eller Israel har fungerar förstås. Dock var varken Sovjet tidigare eller Israel nu primärt mobiliseringsförsvar utan de hade/har mycket långa värnpliktstider där du först utbildas i ca 1år därefter tjänstgör i stående förband i 1-2 år.

   Jag var tidigare en stor anhängare av värnpliktsförsvaret men har blivit och blir bara mer och mer övertygad om att förvarningen för att kunna mobilisera aldrig kommer finnas. Politikerna kommer aldrig acceptera eventuella varningar om att mobilisera innan det är försent och då kanske de tillsammans med hela försvarsledningen är oskadliggjorda. Det enda som kan kontra ett sådant scenario är stående fullständiga förband (inte de små som vi har idag dock utan det måste även finnas en tillräcklig volym)

   Radera
 2. "På min tid" vid "Givakt", så hade ÖB mer än 200.000 man att tillgå inom några timmar över hela Sverige.
  Därav + 50.000 värnpliktiga, ca. 20.000 fast anställda civil - och militär personal, inneliggande rep.förband ca. 10.000 och drift - och hemvärn om 125.000 män/kvinnor. Hur många har Sverige idag vid "Givakt", några tusen kanske? Vid in - och utryckning så täcktes beredskapen alltid upp av rep.förband till inneliggande årsklass hade uppnått grundutbildning. Som gammal stridsflygare så kommer jag ihåg, att ÖB hade vid "Givakt" tillgång till 12 attackdivisioner, 10 spaningsdivisioner (5 fredsdivisioner) och 26 jaktdivisioner inom några timmar och då ombaserade till krigsflygfält tankade, laddade och klara. Hur många divisioner har Vi idag, 4 kanske? Flottan hade ett hundratal fartyg och ubåtar av olika slag och kustartilleriet hade fem regementen vid "Givakt". Hur många fartyg och ubåtar har flottan idag, kanske 15? Sverige har dessutom bara ett kustartilleri förband att tillgå i dagsläget.
  Nej, dagens svenska försvar duger endast till att försvara Arlanda och Bromma till regering, riksdag, HKH och HK har flytt Sverige!
  "Givakt" övades regelbundet över hela Sverige på den tiden. När övades det "Givakt" senast i Sverige?

  SvaraRadera
 3. Hej
  Läser din blog med stort intresse, gillar verkligen att du går in med så mycket fakta :) nörd som man är:)

  Läste General Phil Breedlove, den korta versionen som du länkade till. Reagerade på en grej där. citat
  "Vi vet också att Putin reagerar på styrka, och söker möjligheter i svaghet."
  Sverige historiskt svagt försvar
  Sverige historisk svag regering
  Gotland avrustat totalt (bra läge för Ryssen)
  Sverige historiskt mest oerfarne svenska Statsminister någonsin.... Learning by doing, kan man ju sammanfatta Löven med.
  Sverige har aldrig haft en mer splittrad befolkning, stäng av strömmen & vattnet i stan så får vi uppleva Göteborgskravallerna gånger 10 i alla större städer i landet.
  Vi smyger in i NATO, kommer bli en konsekvens/pris av det
  Tror vi och baltländerna ska vara väldigt glada/tacksamma att Ryssarna har fullt upp i Ukraina och troligtvis inte vill öppna upp en ny front.... just nu......

  Men det finns hopp...och i det hoppet finns blogarna med som hjälper till att skapa opinon och kunskap/information till folket/politiker.

  Ha nu en underbar helg
  / LE

  SvaraRadera