tisdag 17 september 2013

Go west life is peaceful there

Blir ett snabbt och kort inlägg rörande Zapad 2013. Förberedelserna för Zapad'13 är nu i full gång och själva övningsupplägget går till del att läsa i det tidigare inlägget rörande Zapad.

Analys

Ryska inrikesministeriet meddelade idag (130917) att man mobiliserat förband inom inrikestrupperna som en del i övning Zapad'13. Styrkeantalet man har mobiliserat skall uppgå till hela 20,000 soldater med tillhörande materiel. Denna beredskapskontroll av inrikestrupperna kommer fortgå till slutet av veckan låter man meddela dvs djup intill lördag eller söndag således väl in i övning Zapad'13.

Den uppgift inrikestrupperna skall lösa inom ramen för Zapad'13 är att finna s k diversionsförband dvs jägar- och specialförband och nedkämpa dessa. Detta är även en sedan tidigare känd uppgift som dessa förband skall lösa. Enligt tidigare doktrin skulle inrikes- och gränstrupperna i händelse av väpnad strid aktivt söka jägar- och specialförband.

Föra veckan (130914) meddelade man även att man på Rysk sida skulle öva cirka 9,400 personer utöver de 2,500 som var föranmält inom ramen för Zapad'13 övning på Vitryskt territorium. Således är det just nu meddelat att man kommer öva cirka 13,000 soldater i de reguljära förbanden om man bortser från inrikestrupperna. Till detta tillkommer även de tidigare meddelade 10,400 Vitryska soldaterna som skall övas.

Sammanfattning

Således är det i dagsläget 22,300 (Ryska samt Vitryska) reguljära soldater vilket man har meddelat som kommer övas inom ramen för Zapad'13. Tillkommer gör de 20,000 soldaterna från inrikestrupperna således kommer övning Zapad'13 åtminstone i inledningsskedet omfatta 42,300 soldater.

Sannolikheten att man kommer göra ytterligare beredskapskontroller under Zapad'13 bedömer jag som trolig. Främst i och med att man för några dagar sedan lät meddela att man skulle fortsätta med beredskapskontroller inom de Ryska väpnade styrkorna. Likväl är detta en slamkrypare som finns inskrivet i Wiendokumentet, vilket avhandlas under sommarens beredskapskontroller.

Bedömt kan det handla om att man väljer att genomföra beredskapskontroll i t ex MD C som bedömt har förstärkningsuppgifter både inom MD V och MD Ö i händelse av ett krigsfall där. Det kan även omfatta beredskapskontroll inom MD Ö om det finns förband där som lyckades mindre väl under beredskapskontrollen där i sommar. Vilket kan vara troligt m h t att man öppet säger att man genomför en strategisk övning och trupptransport mellan MD Ö och MD V skulle klart kunna klassas som en strategisk transport samt Generalstaben måste lösa det dvs på strategisk nivå.

Om det inte händer något större revolutionerade kring övning Zapad'13 så kommer en analys rörande övningen när den är avklarad.

Have a good one! // Jägarchefen

Källor

RIA Novosti 1, 2 (Ryska)
RIA Novosti 1, 2 (Engelska)

2 kommentarer:

  1. Ännu en övning som sker från en låg nivå. Mäktar den svenska FM med att ens öva inom bataljons ram?

    SvaraRadera
    Svar
    1. Tveksamt iom att hela Armén har som uppgift enligt regleringsbrevet att sätta samman en bataljonsstridsgrupp.

      Radera