fredag 11 juli 2014

Kan tron försätta berg?

Reflektion

Reagerar lite grann idag på en artikel i Dagens Nyheter att banden mellan NATO och EU stärks pga krisen i Ukraina. Ja det är helt riktigt att banden till del har stärkts främst genom att NATO i sig är en försvarsallians och det skulle te sig mycket märkligt om denna skulle påbörja ekonomiska sanktioner mot en annan nation medan en överstatlig samarbetsorganisation likt EU kan göra detta. Men har då banden stärkts mellan EU och NATO?

NATO i sig har sagt att det kommer ske en återgång till att främja det kollektiva självförsvaret dvs artikel 5 i NATO stadgan dvs man kommer minska fokus på internationella insatser och fokusera på att möta hot mot medlemsstaterna och då främst dess östliga sådana pga den Ryska aggressionen mot Ukraina. Stärks då banden mellan Sverige som ett icke NATO land men EU medlem?

Personligen har jag mycket svårt att se detta, dels genom t ex USA ambassadörs uttalanden till Försvarsberedningen rörande NATO dels NATO generalsekreterares uttalande vid Folk och Försvar i Sälen 2013, dvs är man med i ”klubben” kan man åtnjuta klubbens förmåner men inte annars. Vad som kommer stryka på foten i första hand är Partnerskap för fred (PfP) övningarna vilket varit det främsta redskapet för Sverige att uppnå interoperabilitet förutom att uppfylla NATO STANAG (jämför med ISO standard civilt). Ett icke NATO land kommer ha mycket svårt att få delta i artikel 5 övningar vilket kommer vara huvudfokus de närmsta åren för NATO. Likväl har NATO medlemsländer inte råd rent ekonomiskt att genomföra både Artikel 5 övningar och PfP övningar, man får helt enkelt prioritera, då kommer det kollektiva självförsvaret i första hand och partnerskapet till icke allierade länder i andra hand.

Kan man inte blanda det bästa av två världar tänker sig vän av ordning då? Ja i en utopisk värld kan man göra det, men NATO kommer vara mycket restriktiva att delge information till icke medlemsländer och även i vissa fall medlemsländer kring förberedelser som rör det kollektiva självförsvaret. Skall man genomföra en övning utifrån artikel 5 kommer man osökt in sekretessbelagd information vilket ej kan delges "hur som haver", således kommer det återigen vara svårt för ett icke NATO land att få delta i övningar framgent.

Så stärks då banden mellan det militärt alliansfria Sverige och NATO de facto jag har svårt att se det så ur mitt perspektiv blir svaret på frågan nej. Däremot så är Sveriges geografiska position återigen militärstrategiskt viktig för försvarsalliansen NATO, i huvudsak handlar det om att kunna genomföra OP EAGLE GUARDIAN. Edward Lucas genomgång för den Amerikanska Senatens utrikesutskott beskriver väl, varför Sverige och Finland behövs inom den transatlantiska gemenskapen, men det är enbart för att kunna realisera NATO planer kring ett försvar av de Baltiska staterna, där har förbindelserna stärkts mellan Sverige och NATO, men fortfarande så omfattas inte Sverige på något sätt av NATO kollektiva självförsvar i händelse av ett väpnat angrepp. Utan vår militärgeografiska position gör att NATO kommer vilja ha ett speciellt förhållande med konungadömet Sverige likt det under Kalla Kriget.

Så för att rekapitulera har banden stärkts mellan EU och NATO? Mitt svar på den frågan är nej, däremot så har de nationer som både är NATO och EU medlemmar stärkt sin position dels för att de omfattas av det kollektiva självförsvaret dels för att man kan utnyttja EU förmåga att genomföra sanktioner som en överstatlig organisation så där den ena organisationen ej kan verka tar den andra vid och vice versa. Sveriges position har på intet sätt stärkts av den Ukrainska krisen snarare har den försvagas för vi kommer i slutändan exkluderas i många av NATO verksamheter framgent. Likväl har vi blivit än mer säkerhetspolitiskt blivit trängda i ett hörn, där vi i slutändan kommer vara tvungen att ta ett ställningstagande, antingen en omfattande återupprustning för att kunna vara militärt alliansfria eller en omröstning om ett medlemskap i en försvarsallians med allt vad det innebär.

Have a good one! // Jägarchefen

Källor

DN 1 (Svenska)
United States Senate Committee on Foreign Relations 1 (Engelska)

3 kommentarer:

 1. Väl skrivet som vanligt, Jag tror att många Svenskar missar att om vi under geopolitisk stress inte väljer sida eller åtminstone lutar åt våra traditionellt allierade så kommer vi osökt att projicera softpower åt RU och detta kommer inte ses som något positivt. Under kalla kriget gick det att upprätthålla vår diplomatiska balans på ett annat sätt då vi hade en likriktad arbetsstyrka med i stort samma gemensamma mål som kunde kontrolleras på gott och ont. Idag i globaliseringens tidsålder så luckras nationalstatens intressen upp inom riket fraktalt och kommer öppna upp oss asymmetrisk krigföring och framförallt för asymmetriska informationskampanjer.
  Genom att inte tydligare ta ställning för våra allierade främst i närområdet men även geografiskt avlägsna så riskerar vi att urholka vårt diplomatiska kapital då en förtroendeglipa uppstår.
  Det vi traditionellt ser som en styrka att inte välja sida kommer förr eller senare bli en svaghet och vårat diplomatiska kapital kommer bli svår rott i framtiden, som råkar vara här nu och inte sedan.

  SvaraRadera
 2. Vid Obamas besök i Stockholm för ett år sedan, proklamerades "US-Nordic- Security-Dialogue". Har det framkommit något som gett detta något innehåll, eller var det bara diplomatiskt "gullande", statsmän emellan?

  SvaraRadera
 3. Samtidigt förspiller vi våra allt för snålt tilltagna resurser på diverse "interoperabilitets" åtgärder istället för att se till att vårt nationella försvar fungerar. Under den "srategiska timeouten" med fokus på operationer i "långt bort i stan" så var det klart att vi måste kunna vara interoperabla med våra små lättrörliga enheter som skulle skickas iväg. Men nu när fokus åter bör ligga på försvar av Sverige, utan hjälp från NATO, så måste vi använda våra bristfälliga resurser bättre, sluta att naivt satsa på interoperabilitet och NATO drömmar. Sverige kommer inte att ansöka om NATO medlemsskap de närmaste två mandatperioderna med mindre än att Ryssland går in i Baltikum eller besätter Gotland och då lär det vara för sent (man kan inte teckna en hemförsäkring när huset brinner). NATO-procedures, STANAGS, Link-16/22 - effektiva sett att förspilla resurser utan att höja får försvarsförmåga!

  SvaraRadera