lördag 11 april 2015

Katt och råtta lek över Östersjön

Reflektion

Då var det återigen dags för en nära incident över Östersjön, 07APR15, höll ett Ryskt jaktflygplan av modellen SU-27, bedömt på att flyga in i ett Amerikanskt signalspaningsflygplan av modellen RC-135, som närmast var det ryska jaktplanet enbart sex (6) meter ifrån det Amerikanska flygplanet. Det ryska agerandet mot det amerikanska signalspaningsflygplanet över internationellt vatten och i internationellt luftrum, har föranlett en skarp Amerikansk diplomatisk protestnot.

Enligt det Ryska Försvarsministeriet, Generalmajor Igor Konashenkov, så flög det amerikanska signalspaningsflygplanet direkt an mot ryskt luftrum, s.k. "stöt", utan transponder påslagen, varvid rysk incidentberedskap lyfte för att identifiera den okända flygfarkosten. Enligt honom, fick det ryska agerandet signalspaningsflygplanet att ändra kurs.

Denna form av närgången uppvaktning har även skett mot svenska signalspaningsflygplan, då flög man cirka tio (10) meter ifrån flygplanet kontra denna incident som var riktad mot det amerikanska signalspaningsflygplanet då man var så nära som sex (6) meter. Internationella regler stipulerar att man får ej gå närmre än 50 meter i sidled och 150 meter i höjdled. Ett ytterligare antal liknande incidenter har berörts i internationell press dels inom norden dels på andra geografiska platser i Rysslands närområde under 2014.

Att det Amerikanska signalspaningsflygplanet genomfört en s.k. "stöt" mot ryskt luftrum håller jag inte för otroligt, då det brukar vara en gängse procedur hos både Väst och Ryssland, för att framtvinga en reaktion, något som man gjort sedan 1950-talet, utnyttjandet av transponder eller ej blir svårare att kommentera, dock har både USA och NATO gjort en stor sak av att Ryssland ej utnyttjar det, varvid både USA och NATO skulle förlora mycket av sin trovärdighet vid ett sådant agerande.

Vad som dock bör vara utom allt tvivel är att en incident, d.v.s. kollision i luften, måste varit mycket nära, då det amerikanska utrikesdepartementet väljer att skicka en skarp protestnot till Ryssland för dess agerande över internationellt luftrum. Således blir bedömningen att vi den 07APR15 var mycket nära att få en kraftig eskalering av säkerhetsläget i Östersjöregionen.

Att Ryssland ogillar den svenska och amerikanska signalspaningen i Östersjön, även om den sker över internationellt vatten, blir mycket tydlig, då Rysslands Generalstabschef, Valerij Gerasimov, enskilt nämner Sverige som ett av länderna som aktivt genomför signalspaning med flygplan mot Ryssland.

Varför genomför man då signalspaning från flygplan? Av den enkla anledningen att man förlänger sin räckvidd för att kunna fånga upp radiotrafik, nya radarsystem som utplacerats m.m. kontra om man enbart skulle förlita sig på sina signalspaningsresurser man har placerad på fastlandet. Exempelvis så kan en markpejl fånga en VHF signal inom 30 km avstånd, kontra ett flygplan på 3,000 m höjd kan fånga samma signal på 250 km avstånd, räckvidden blir ännu längre inom HF området.

Det finns inga internationella konventioner som förbjuder signalspaning likt den FRA genomför med signalspaningsflygplan över Östersjöns internationella luftrum. Signalspaningen är bedömt indelad i två kategorier dels en strategisk som syftar till att erhålla en normalbild kring signal verksamheten över Östersjön dels en riktad signalspaning då försök, övningar av intressant karaktär sker eller när särskilda underrättelsebehov föreligger.

Ser man historiskt så förefaller det vara den riktade signalspaningen som erhållit mest uppvaktning d.v.s. jaktflyg sänds upp för att få den spanande parten att avbryta sin verksamhet och varit den med dödlig utgång för nationer. I Östersjön är det mest kände exemplet den Sovjetiska nedskjutningen av den svenska DC-3 som genomförde signalspaning för FRA, som skede i samband med en Sovjetisk flottövning i Östersjön och s.k. "stöt" genomfördes även.

I December 2014, skrev jag ett bedömande rörande händelseutvecklingar i Östersjöregionen under första och andra kvartalet 2015, där nämner jag att sannolikheten för en incident i luften över Östersjön får ses som hög, detta baserade jag på utifrån de tidigare incidenterna och den ökande övningsverksamhet i Östersjöregionen, denna incident bekräftar det antagandet och gör att denna bedömningen kvarstår.

Bedömt kommer vi få se fler incidenter under KV II 2015, då Rysslands President, Vladimir Putin, 09APR15 bekräftade att den nuvarande höga övningsverksamheten kommer fortgå under 2015, vilket kommer föranleda ökad signalspaningsverksamhet i Östersjön av de västliga nationerna. Förhoppningsvis inträffar ingen incident, inträffar en så får vi hoppas att det enbart blir materiella förluster och inte mänskliga oaktat vilken av parterna som blir den drabbade.

Vad som dock är säkert, är att incidenten den 07APR15 höjt spänningen i Östersjöregionen ytterligare ett snäpp och sannolikheten att relationerna kommer normaliseras mellan Väst och Ryssland ytterligare flyttats bortåt ett snäpp.

11APR15 20:40 Ändrat i begreppsapparaten, till stöt som är den korrekta svenska termen för anflygning.

12APR15 18:15 Enligt U.S. European Command (EUCOM) talesperson, Kapten Greg Hicks, var RC-135 planets transponder operationell under flygningen.

Have a good one! // Jägarchefen

11 kommentarer:

 1. @Jägarchefen
  Ett tips i all välmening: skomakare bliv vid din läst.
  Vad som händer i luften oavsett om det är över
  Östersjön eller annorstädes är inte din ”grej”.
  //Den gamle

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vad skulle problemet i den ovanstående texten vara? Ditt "tips i all välmening" framstår mest som snorkigt när du inte specificerar det.

   Radera
 2. Nä, det är väl inte Jägarchefens 'grej' direkt. Men han anger korrekt internationella regler, och han anger korrekt följande:

  "Exempelvis så kan en markpejl fånga en VHF signal inom 30 km avstånd, kontra ett flygplan på 3,000 m höjd kan fånga samma signal på 250 km avstånd, räckvidden blir ännu längre inom HF området."

  Det stämmer, jag har kontrollräknat. Jag tycker att han alltid skriver intressant.

  SvaraRadera
 3. När man sysslar med provokation så får man förvänta sig en reaktion. Sen spelar det ingen roll vem som provoserar. USA och Nato är duktiga på att peka näsa, men fan så sliriga på sina egna provokationer.
  Lasse

  SvaraRadera
 4. Som "gammal stridsflygare", under det kalla kriget, på 1960 - och början av 1970 - talet så minns jag att Nato - flyg var, enligt samtida rapporter, de mest aktiva att kränka svenskt territorium. WP - flyg var mycket disciplinerade och höll sig till regelverket. Värst var det när något hangarfartyg, från amerikanska flottan, "seglade in" i Östersjön och flög "kors och tvärs" möjligtvis i tron av att Sverige också tillhörde Nato? "Incidenten", och ordinarie flygverksamhet, var alltid i "högsta" för att avvisa dessa "flygande cowboys".
  Nato signalspaning, "spårvagnarna" och inte minst SR - 71, Blackbird kunde ibland ta sig friheter för att testa den svenska "incidenten".
  Tydligen, så har den nuvarande ryska flygledningen en annan inriktning på sin verksamhet och uppträder mer aggressivt än tidigare för att markera sin status och påminner mer om den sovjetiska Stalin - epoken i början av 1950 - talet.
  Givetvis så är ryssarna medvetna om det nuvarande svaga svenska flygvapnet med en kapacitet om mellan 10 till 15% jämfört med "på min tid" när flygvapnet ansågs vara det fjärde största i världen.
  På "YouTube" finns en intressant svensk dokumentär från SVT, "Fredens hav" vilken kan rekommenderas för intresserade.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Har läst en intresant blogg om svensk jakts otroligt aggresiva uppvaktning av signalspanings trålarna som låg o guppade lite här och var. Kommer inte ihåg vad bloggen hette.

   Radera
  2. Kan tänka mig att det var "Chefsingenjören".

   Radera
  3. Jo så hette den.
   Sen hade vi vårat spaningsflyg som var i världsklass, gillade bilden i Dolda alliansen när dom passerar en Rysk U-Båt och befälen verkar inte ens sett dom, blev nog ett omskakande uppvaknande.

   Radera
  4. Bästa "Lasse Xxx",
   Utanför norra Gotland hade Vi, på 1960 - talet, ett skjutmål bestående av en rysk trålare som varit alltför närgången och gått på grund. Vid övningar så låg alltid en rysk trålare, proppad med master, i radiolänken mellan det svenska fastlandet och Gotland och lyssnade. Vi gjorde Vårt bästa för att störa trålaren med överflygningar på absolut "lägsta" med tänd EBK.

   Radera
 5. Snorkigt?
  Mitt ”påhopp” på Jägarchefen hade likväl kunnat vara
  riktat mot dig och dina jämförelser om vad som sker i
  lufthavet över Östersjön idag kontra ”forntid”.
  ”Ryska påsken” - där jag som ansvarig luftbevakningsledare
  upptäckte, dokumenterade och rapporterade händelsen – är
  väl det tydligaste beviset på att en fjäder kan bli till en höna
  ”om man int förstår sig på” och misstolkar budskapet.
  Under mina mer än fyrtio år i ”Fisken” så har jag nog sett
  fler skenanfall från ryssen än vad det finns Övlt på HKV.
  När det gäller ”Ryska påsken” och flertalet av andra händelser
  i Ö-sjön som skapat rubriker i pressen så har jag förstahands-
  information i de flesta fallen och är bara trött på alla ”förståsigpåare”.
  Erkänner att jag kanske var litet väl ”snorkig” i min kommentar till
  Jägarchefen och ber dig – Jägarchefen – om förlåtelse för detta.
  //Den gamle

  SvaraRadera
  Svar
  1. @Sot: Apoligies accepted.

   Skillnaden mellan Ryska Påsken och denna händelse är milsvid ur mitt perspektiv, Ryska påsken föranledde ingen diplomatisk protestnot. I mellanstatliga relationer har något varit på väg att gå riktigt, riktigt illa då en protestnot lämnas in, protestnoten är s.a.s. själva kärnan i inlägget. Och om jag minns rätt så är det enbart en handfull flygincidenter som föranlett diplomatiska protestnoter från Sverige sedan 1945 intill dags datum varav DC-3 och Catalinan är den allvarligaste. Om än att USA har lämnat in fler protestnoter än Sverige sedan 1945, så är karaktären då de även lämnat in i magnituden DC-3 motsv.

   Radera