lördag 23 maj 2015

48 Timmar

Reflektion

Litauens President, Dalia Grybauskaitė, uttalade sig den 27MAR15 att de baltiska staterna måste vara beredd att försvara sig själva för att få stöd av NATO. Tesen i hennes resonemang är att de baltiska staterna, ej kan kräva av dess allierade att de skall offra sig till deras försvar, om man själva inte är villig att offra sig.

Den 13MAJ15 publicerade tidningen politico en artikel som beskriver hur de Baltiska staterna tillsammans med Polen mer och mer börjat se till sin egen förmåga. Främst för att kunna hålla ut intill dess att allierad hjälp kommer. Som ett exempel kan ses när de baltiska staterna samt Polen begärde en ökning av luftstridskrafter som en konsekvens av konflikten i Ukraina under 2014 tog det nästan fyra (4) dygn för dessa flygplan att ombasera.

Den Amerikanska tankesmedjan RAND Corporation, har i ett bedömande kommit fram till att de Baltiska staterna, i huvudsak kan ockuperas inom 48 timmar vid ett Ryskt angrepp. Då ter sig fyra (4) dygn som en väldigt lång tid. Likväl skall man komma ihåg att NATO nya snabbinsatsstyrka, Very High Readiness Joint Task Force, skall kunna påbörja förflyttning till ett operationsområde 48 timmer efter det order givits.

Hur man skall lyckas lösa frågan rörande konsensus beslut inom NATO generalförsamling som krävs för aktivering av förbandet inom dessa 48 timmar återstår även att se, risken är att man hamnar i en efterhandssituation då ett verkligt hot uppenbarar sig. Då dagens konflikter har ett långsamt smygande inträde och sedan ett kort men våldsamt genomförande.

Tidsförhållandena arbetar ej till NATO fördel utifrån det perspektivet. Likväl måste man ha sådana tydliga indikationer på att ett angrepp är nära förestående, att man väljer att påbörja aktiverande av VJTF för att ej hamna i en efterhandssituation. Vad avser indikationer så förefaller den västliga underrättelseförmågan i dagsläget vara oförmögen att tyda det ryska agerandet, då NATO ett flertal gånger överraskats av rysk övningsverksamhet.

Vid ett möte mellan NATO Generalsekreterare, Jens Stoltenberg, och Rysslands Utrikesminister, Sergej Lavrov, så framförde NATO Generalsekreterare en önskan om att Ryssland skulle bli mer transparent i sitt övningsagerande och avbryta de omfattande beredskapskontroller som har genomförts sedan 2013. Troligtvis är det dessa beredskapskontroller som NATO har haft svårigheter att erhålla förvarning om genom sin underrättelsetjänst.

Som ett exempel kan nämnas den s.k. ”Ryska Adventen” där Litauen höjde sin militära beredskap medan övriga NATO länder ej gjorde det, vilket visar på hur differentierad underrättelsebilden inom NATO medlemsländerna förefaller vara. Så att tyda dessa beredskapskontroller som Ryssland genomför är mycket svårt.

De Baltiska staterna utgör NATO svaga flank, dels p.g.a. sin militära svaghet dels p.g.a. sin geografiska utformning. Om försvaret av de Baltiska staterna skall genomföras på ett seriöst sätt, kommer det kräva stationering på permanent basis av större förbandsenheter i Baltikum av NATO. Något som även RAND påtalar, som minst krävs en brigadstridsgrupp, för att skapa en tröskeleffekt.

Utifrån de ovannämnda tidsförhållandena blir det förståeligt att NATO generalsekreterare lyfter frågan rörande de s.k. beredskapskontroller som Ryssland genomför. Ser man till de av Ryssland genomförda beredskapskontrollerna fr.o.m. 2013 och framåt, så har förbanden normalt inom 24 timmar förflyttat sig till koncentrationsområden, därefter mellan 36-48 timmar senare påbörjat själva övningsmomenten.

Beredskapskontrollen kan liknas med ett trafikljus. De första 24 timmarna kommer ligga inom normalbild, förband larmas i olika skeden och kommer förflytta sig till olika koncentrationsområden, inom de första 12 timmar, samt genomföra olika förberedelser, vid denna punkt kommer grundövningar genomföras, vilket kan likställas med färdiga till strid, något som även faller inom normalbilden.

De nästkommande 12 timmar brukar normalt sett omfatta förflyttning till den egentliga övningsterrängen, beroende på hur man väljer att utgångsgruppera sina förband så kan detta antingen falla inom eller utom den tidigare normalbilden, d.v.s. finns det övningsfält i områden förband förflyttar sig mot. Detta kan liknas med gult ljus, man kan köra med då finns även risken att krocka.

Utifrån förbandens gruppering och verksamhet så är de efter 36 timmar anfallsberedda, då går det tydligt att uttyda vilka intentioner man kan ha, antingen i form av ett angrepp eller en styrkedemonstration, i någon av de baltiska staternas närområde eller Baltikum som helhet. Detta område kan liknas med rött ljus, kör man mot det så blir det oftast en trafikolycka.

Vad som förefaller skett ett antal gånger är att NATO har överraskats av de ryska beredskapsövningarna d.v.s. innan man påbörjat dem har man inte erhållit några indikationer. Vid ett angrepp, om en beredskapskontroll utnyttjas som maskering för det, kommer ett antal grundförmågor behövas. Ser man till larmskeden o.dyl. brukar bilden vara relativt klar efter ca 12 timmar vilka förband som ingår i beredskapskontrollen.

Korrelerar denna bild mot, vad man kan förmoda NATO har, en checklista kring vilka förmågor och förband som bör ingå vid ett angrepp mot de Baltiska staterna, så bör vissa åtgärder vidtas, dock är det tidigast efter 24h timmar som några säkra indikationer kan finnas på att ett angrepp är förestående. Likväl är det inte heller rimligt att de går upp i beredskap för att t.ex. förflytta VJTF vid varje beredskapskontroll inom MD V, något som även Ryssland är fullt medvetna om.

Om vi antar att en order ges om att påbörja ilastning av VJTF efter de första 12 timmarna, utifrån att förbandssammansättning korrelerar mot ett angrepp. Så är förbanden mest troligt inte förflyttningsbara förrän tidigast efter 24 timmar från det att order givits, utifrån att transportflyg måste koncentreras till flygplatser, likväl skall materiel flyttas och lastas. I princip skulle detta innebära att förflyttningen påbörjas när angreppet påbörjas d.v.s. en efterhandssituation har uppstått.

Utifrån ovanstående resonemang blir det väldigt förståeligt varför de Baltiska staterna samt Polen ökar sin egen förmåga, så länge NATO förband ej är stationerade permanent främst i de Baltiska staterna kommer NATO vara i en efterhandssituation i händelse av ett angrepp. En konflikt mellan Ryssland och NATO kring Baltikum avgörs på olika plan inom 48 timmar.

För NATO krävs det att man 48 timmar innan t.ex. en rysk beredskapskontroll som kan vara inriktad mot ett angrepp har erhållit sådana indikationer på att ett angrepp är förestående så de kan aktivera VJTF. För Ryssland handlar det om att kunna maskera sina intentioner i 36 - 48 timmar innan. För de Baltiska staterna handlar det om att i händelse av ett angrepp påbörjas att kunna hålla ut längre än i 48 timmar så NATO förstärkningar kan komma.

Have a good one! // Jägarchefen

11 kommentarer:

 1. Det luriga är ju att krigföringen flyttat ut från kriget och nu ockuperar freden, När i "fred" börjar man att räkna timmar.

  Man kan tänka sig att Ukraina på Krim skulle vela spela om scenariot nu när de missade startskottet. Risken är att NATO NRF kanske inte ens känner att de har politiskt mandat att agera mot civila (ej art.5) ens om de är på plats. Kanske, om de har timmarna på sin sida, gör de ändå något enligt logiken Pacta Sunt Servanda. Men om det är en kalkylerad risk för motsidan så är frågan vart det leder. Måtte vi inte leva i intressanta tider...

  SvaraRadera
 2. 48 timmar...undrar när vi börjar lasta ut från centrallagret...

  SvaraRadera
 3. "Som ett exempel kan ses när de baltiska staterna samt Polen begärde en ökning av luftstridskrafter som en konsekvens av konflikten i Ukraina under 2014 tog det nästan fyra (4) dygn för dessa flygplan att ombasera.

  Den Amerikanska tankesmedjan RAND Corporation, har i ett bedömande kommit fram till att de Baltiska staterna, i huvudsak kan ockuperas inom 48 timmar vid ett Ryskt angrepp. Då ter sig fyra (4) dygn som en väldigt lång tid. Likväl skall man komma ihåg att NATO nya snabbinsatsstyrka, Very High Readiness Joint Task Force, skall kunna påbörja förflyttning till ett operationsområde 48 timmer efter det order givits."


  Ser du varför Ryssland hellre börjar med att ockupera Gotland innan de tar Baltikum? Samtidigt smörar de för USA och Nato och pådyvlar dem att inget 'Natobroderland' kommer att beröras av konflikten mellan Ryssland och Sverige och kanske Finland om de inte tar delar av det landet senare, fast innan de tar de baltiska staterna.

  Inte förrän Gotland är fullt ockuperat och Visby flygplats iordningsställd kommer de att deployera S-400 på ön. Sedan kommer överfallet på de baltiska staterna. Under själva landstigningen från sjön så kommer de sannolikt att använda sig av närskyddsluftvärn typ Pantsir eller Buk. Ryssland kan ju inte både köra med kanonbåtsdiplomati mot Nato/USA samtidigt som de kör med reassurance till Nato.

  Visby flygplats behöver de inte för att flyga in S-400 Triumf, utan de behöver det för att basera A-50 Mainstay på ön. Annars får de inte mycket nytta av S-400 på ön. S-400 är ju optimerad mot ballistiska missiler. Alternativt så installerar de aerostat som kan stiga till 3000 m. Eller ännu hellre både och.

  S-400 på ön skulle allvarligt hota Natolandet Danmark och Natos intressen, men framförallt skulle möjligheterna att försvara alt. återta Baltikum minimeras.

  SvaraRadera
 4. Vill du göra ett gästinlägg av det här Jägarchefen?

  Den 20 maj 2015 intervjuades en ryss, av vad jag uppfattade som svenska TV4, vid namn Viktor Kremenyuk, ställföreträdande chef för den ryska säkerhetstjänstens tankesmedja Institute of U.S. and Canadian Studies of the Russian Academy of Sciences, startad 1967 av KGB-chefen Andropovs skyddsling och Sverigebekantingen Georgij Arbatov. Kremenyuk sade ’sig’ vilja se Gotland neutralt eller avmilitariserat, men i själva verket var det Kremls röst vi hörde eller till och med FSB:s röst.

  Kremenyuk hävdade i intervjun att Gotland var neutralt under 1920-talet. Vi som bor i Sverige skulle aldrig svälja det betet. Men betet var inte avsett för oss, det var avsett för den vanlige ryssen.

  Kremenyuk nämnde att Gotland var nyckeln till kontrollen över den Finska viken. Det är inte sant! Tar Ryssland Baltikum så har de fria flygvägar över dessa länder och både vi och Nato hamnar i ett betydligt sämre läge, och de kan då dessutom hävda sina egna intressen till sjöss i Finska viken. Det är fortfarande så, som Johan Wiktorin var först med att anföra, frågan om att de vill placera ut långräckviddiga luftvärnssystem på Gotland. Det är huvudanledningen till det vilseledande utspelet. Men de vill bara inte alarmera USA. Där av det krystade uttalandet om Gotland som nyckeln till Finska viken.

  Kremenyuk hävdar vidare att Ryssland behöver vänliga relationer med Baltikum och att det inte är realistiskt med ett neutralt Baltikum, Ryssland har accepterat det enligt Kremenyuk. Mitt scenario var redan tidigare ett där Ryssland försöker lugna USA och Nato genom att trolla bort korten och hävda att det absolut inte kommer att röra sig om en attack mot något Natoland, bara mot Sverige, och Finland som det verkar.

  Fortsättning följer...

  SvaraRadera
 5. Fortsättning...

  Dessutom så vill de att attacken ska sammanfalla med en ekonomisk kris. Kommer ni ihåg 1990-talet och den djupa enbart svenska krisen? Kommer ni ihåg samhällsomvälvningarna och strömningarna i samhället? Det är i ett sådant läge som de angriper, när vi är maximalt sårbara.

  ”Get together and work out the rules” säger han som i förbigående. Vad menar han med det? Menar han att Ryssland är i kollaboration med Tyskland? Ska vi tvingas se ett Gotland som på medeltiden med tysk Hansaöverhöghet och ryska militära intressen över hela ön?

  Följande är Kremenyuks uttalande kronologiskt:

  Kremenyuk säger ju faktiskt rakt ut att vi kommer att angripas; ”One of the elements of the Swedish TRAGEDY is that it is in between, you know between Russia and Nato you know, and of course the fact that the Baltic states, I mean the three Baltic states, have become members of Nato only increase the tension to the whole problem.” Han spottar fram ordet ”tension” och menar uppenbart att vi har oss själva att skylla för att balterna gick med i Nato. Typisk kremlsk icke-logik. The Swedish ’TRAGEDY’, vad kan det betyda förutom att vi snart går i Georgiens och Ukrainas fotspår?

  Han säger också; ”It [Gotland] is a SCHLUSSEN or a key to the Gulf of Finland”. Tänk ordet Anschluss.

  Vidare säger han;”Why don’t we sit down and find something like a status. Like it was in THE TWENTIES when Gotland was NEUTRAL” Han är extremt jovialisk och sjunger fram ”THE TWENTIES” och ”NEUTRAL” med illa dold skadeglädje för att han ljuger så uppenbart. Det har han råd med, för lögnen är inte avsedd för oss utan den är avsedd för medelryssen och den Ryska Federationens väpnade styrkor.

  Fortsättning följer...

  SvaraRadera
 6. Fortsättning...

  Journalisten ställer frågan varför det skulle vara en bra sak att inte ha någon (svensk) militär på den ön; ”Because it will help, you know, to the nations here who heal you know, that their interrest may be threatened you know, to get together and to work out the rules.” Kommentarer överflödiga.

  Vidare säger han; ”We need them [Balticum] economically. These are the passages for our exports in ports you know, I mean, Klaipeda I mean you know, Ventspils I mean you know, even Tallin you know just. We need them, we need friendly relations with them.”

  Han menar att det skulle ligga i Rysslands intresse om även de baltiska länderna vore neutrala.

  Men han säger jovialiskt; ”But so far we understand it cannot be neutral, so that means you know that the military activity there will continue.”

  Strax följt av ett lättsamt ”And of course it gives additional maybe, thrust to the Russians who say -Ha, they want to challenge us. We shall respond.”

  ”Den Amerikanska tankesmedjan RAND Corporation, har i ett bedömande kommit fram till att de Baltiska staterna, i huvudsak kan ockuperas inom 48 timmar vid ett Ryskt angrepp. Då ter sig fyra (4) dygn som en väldigt lång tid. Likväl skall man komma ihåg att NATO:s nya snabbinsatsstyrka, Very High Readiness Joint Task Force, skall kunna påbörja förflyttning till ett operationsområde 48 timmer efter det order givits.” Källa; Jägarchefen

  Ser ni varför Ryssland hellre börjar med att ockupera Gotland innan de tar Baltikum? Samtidigt kommer de att smöra för USA och Nato och pådyvla dem att inget ’Natobroderland’ kommer att beröras av konflikten mellan Ryssland och Sverige och kanske Finland om de inte liksom de gör mot oss tar delar av vårt östra grannland senare, fast innan de tar de baltiska staterna. (Läs det tredje sista och det näst sista citatet av Kremenyuk.)

  Sverige och Finland ligger verkligen risigt till som icke-Natoländer. Men Baltikum kommer inte att skonas senare, fast då är det för sent för USA och Nato att ingripa. Inte förrän Gotland är fullt ockuperat och Visby flygplats iordningsställd kommer de att deployera S-400 Triumf på ön. Först efter det följer ett överfall på Finland alt. de baltiska staterna.

  Under själva landstigningen mot Gotland från sjön så kommer de sannolikt att använda sig av ett mobilt närskyddsluftvärn typ Pantsir-S1, som kan upptäcka mål på ett avstånd av 32-36 km och har en spårningsräckvidd på 24-28 km, eller 9K37M1 Buk med en räckvidd på 3-42 km. Ryssland kan ju inte både köra med kanonbåtsdiplomati mot Nato/USA vilket de hade gjort om de började med att placera ut S-400 Triumfsystem på Gotland, samtidigt som de kör med reassurance till Nato. Ryssarna tänker långsiktigt! Det har de gjort sedan Georgienkriget.

  På grund av sin reassurance till Nato så lämnar Ryssland en utväg öppen till att bygga upp styrkor längs med Baltikum som de vill under eller efter ett angrepp mot Sverige med förhoppningen att det inte ska uppfattas som ett hot av Nato. Då kommer angreppet mot de baltiska Natoländerna så mycket plötsligare. (Läs det sista citatet av Kremenyuk.)

  Visby flygplats behöver de inte för att flyga in S-400 Triumfsystemen, utan de behöver det för att basera flygspaningsradar A-50 Mainstay på ön. Annars får de inte mycket nytta av S-400 (mot flyg) på ön i det långa loppet. S-400 är ju optimerad mot ballistiska missiler. Alternativt så installerar de aerostat som kan stiga till 3000 m. Eller ännu hellre både och. S-400 på ön skulle allvarligt hota Natolandet Danmark och Natos intressen, men framförallt skulle Natos möjligheter att försvara alt. återta Baltikum minimeras.

  Roger Klang

  SvaraRadera
 7. På den "gamla och numera hånade värnpliktstiden" så övades det "Givakt" med jämna mellanrum på varje förband.
  ÖB hade vid kommenderat "Givakt" till sitt förfogande över 200.000 män/kvinnor, inom några timmar, fördelade över Sverige och bestående av + 50.000 värnpliktiga, 20.000 fast anställda, + 10.000 rep.soldater och 125.000 drift - och hemvärnsmän/-kvinnor. Inom Flygvapnet så var Vår beredskap, vid "Givakt", att efter 3,5 till 4,5 timmar skulle attackdivisionerna vara klara för insats och sedermera omgrupperade till krigsbas.
  ÖB hade att tillgå 12 attackdivisioner, 5 spaningsdivisioner i fred uppdelade på 10 spaningsdivisioner under "Givakt/Mob" och 26 jaktdivisioner. Samtliga dessa förband var gripbara inom bara några timmar.
  Vad har Sverige att tillgå i dagsläget?

  SvaraRadera
 8. Hmm....48 timmar?

  Jag undrar, om det sker en vardag under kontorstid, om vår regering fixar ett solidariskt pressmeddelande på den tiden.
  Något annat är ju i skrivande stund inte att tänka på!

  SUCK!

  F.d. Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 9. RAND Corporation's T Kelley är verkligen brutalt uppriktig i sitt bedömande. Förhandslagra tre mekaniserade NATO-brigader med del av personal i Baltikum annars är territoriet förlorade vid ett ryskt angrepp. Under invasionsförsvarstiden räknade vi med att det skulle ta Sovjet tre dygn att anfalla genom norra Finland och nå svensk landgräns, förutsatt att finnarna hunnit genomföra partiell mobilisering annars skulle det gå snabbare. Terräng som är både besvärligare och vägfattigare i jämförelse med Baltikum. Att ryssen skulle klara av att anfalla genom Baltstaterna och nå Östersjön på 48 timmar för att sedan ta itu med kvarvarande motståndsfickor verkar i det perspektivet inte vara en helt orimlig bedömning.

  SvaraRadera
 10. Hallå!
  Många skriver om det väpnade angreppet, när Ryssen går All In militärt. Dock tror jag inte att Ryssarna kommer att göra detta, då de skulle få hela världen emot sig väldigt fort. Man kommer att se en enighet i EU & NATO där man inte kommer att dribbla runt frågan i månader så som angående Ukraina.

  Det blir förmodligen som i Ukraina börjar med lite oroligheter och man håller sig i gråzonen mellan fred/krig. Demokratier och politiker är inte snabba då det kommer till beslut. 48 timmar är nog rena blixten i jämförelse med tiden ett beslut tar i fredstid.

  Frågan är hur NATO ställer sig till oroligheter i ett NATO land där den egna befolkningen gör uppror. Landet är inte i krig utan är i en gråzon där den egna befolkningen (med hjälp från ryssen) ställer till oroligheter och ockuperar byggnader.
  Ska landets militär gå in och skjuta på egna befolkningen?? , Putin fördömer och säger att han inte kan se på när militären skjuter fredliga Rysktalande demonstranter som är beväpnade med senaste modellen av AK47.

  Vill Putin ta Baltikum militärt så gör han det, 24tim 48tim 72tim spelar ingen roll. så mycket trupp som NATO skulle behöva flytta till Baltikum för att stoppa Ryssen när han går all in, tror jag inte NATO länderna skulle vilja placera i Baltikum.
  Jag tror att Ryssen kommer att ta delar av baltikum på liknade sätt som i Ukraina. Hela Baltikum vågar han sig nog inte på pga NATO medlemskapet. Att skicka en krigsförklaring och gå in militärt i Baltikum vore vansinne då han tränger in hela NATO i ett hörn med bara ett val och det scenariot tror jag ingen vill ha.

  Vill gärna nämna Gotland lite.
  Putin tar Gotland militärt, små förluster på båda sidor. Putin hävdar att han bara lånar Gotland och ska lämna tillbaka så fort de har säkerställt sina intressen. Putin beklagar att Hemvärnet på ön valt att bruka våld mot hans fredliga trupper.
  Ryssen börjar bygga en militärbas på ön. Samtidigt som det pågår Diplomatiska förhandlingar mellan Sverige & Ryssland.
  När militärbasen är färdigställd drar sig de Ryska trupperna tillbaka till basens område och han lämnar tillbaka kontrollen av ön till Sverige.
  Sverige går efter detta med i NATO och Ryssland har en militärbas på ön, där de betalar en symbolisk hyra för marken.

  jag tror att ovanstående är ett troligt scenario. Går att utveckla mer i detalj, men i grova drag.

  SvaraRadera