tisdag 21 juli 2015

Två dygn i Juli

Sammanfattning

Under 36-48 timmar löste delar ur 106. luftlandsättningsdivisionen, i Pskov Oblast, med ett förstärkt luftlandsättningsregemente en komplex stridsuppgift mot en svag motståndare. Stridsuppgiften förefaller varit att dels ta en infallsport samt försvara denna och fördröja en framryckande motståndare i syfte att möjliggöra egen styrketillförsel. Dels nedkämpa för motståndare kritisk infrastruktur i det aktuella området.

Analys

Mellan den 14-17JUL2015 genomförde de ryska luftlandsättningstrupperna (VDV) samt det ryska strategiska transportflyget en större luftlandsättningsövning i Pskov Oblast, västra militärdistriktet (MD V).1 Övningsområdet förefaller varit i dels Pskov Oblast dels Ryazan Oblast,2 varav tyngdpunktsområdet för övningen har varit i Pskov Oblast. Den aktiva fasen av övningen förefaller varit mellan den 16-17JUL2015.3

Ur luftlandsättningstrupperna var det förband ur 106. Luftlandsättningsdivisionen i Tula som deltog i övningen.4 Bedömt rör det sig om delar ur 51. och 137. Luftlandsättningsregementet som utgjort stommen i övningen, samt delar ur 731. Ledningsbataljonen, samtliga tre (3) förband ingår i 106. Luftlandsättningsdivisionen.5

   Bild 1. Moment för transportflyg.
Totalt deltog över 20 besättningar ur transportflygregementena vid Taganrog, Tver och Pskov.6 I praktiken innebär det att över 20 IL-76 transportflygplan koncentrerades till luftlandsättningen för de över 2,000 luftlandsättningssoldaterna som deltog i övningen.7 Genomförandet av luftlandsättningen förefaller följt klassiskt maner. Formationsflygning har genomförts, med förskjutning i djup och tid, i täten för formationen har man haft väderspaningsflygplan, för att ta in aktuella värden över luftlandsättningsområdet, för att därmed möjliggöra luftlandsättningen.8

Övningsscenariot för transportflyget förefaller varit, inledningsvis koncentrera delar ur tre (3) transportflygregementen till TULA. Därefter har ilastning samt förberedelser för luftlandsättning genomförts. Slutligen har start, formering samt anflygning genomförts mot luftlandsättningsområdet och luftlandsättning genomförts.

Bedömt under 16JUL2015, har över 2,000 luftlandsättningssoldater luftlandsatts med fallskärm i Kislova, Pskov Oblast, luftlandsättningen av hela styrkan, genomfördes under 30 minuter.9 Utöver soldaterna luftlandsattes, även, över 30 tyngre materielslag bl.a. terränghjulingar, och pansarskyttefordon samt olika former av understödsfordon.10

   Bild 2. Övningsområde för luftlandsättningsförbanden.
Efter återsamling av förbandet, genomfördes vattenövergång, bedömt av floden Velikaja, därefter tog luftlandsättningsstyrkorna en flygplats samt en fientlig gruppering nedkämpades, därefter förflyttade sig, bedömt del av förbandet, cirka 100 km i nordlig riktning till övningsfältet Strugi Krasnyye, där rörligt försvar övades. I det övade scenariot, genomfördes detta på djupet av en motståndares territorium där understöd av attackhelikoptrar ej kunde påräknas.11

Vad som även bör noteras är att under samma period, genomförde 1. Flyg- och luftförsvarskommandot (1. FLFK) inom MD V, en större luftstridsövning involverande jakt-, attack- och som tidigare nämnts transportflyg, transport- och attackhelikoptrar ingick även i övningen. Totalt skall man planerat för över 100 flyguppdrag varav 70 skall varit med flygplan och resterande med helikoptrar.12

Under den aktuella övningen förefaller inget markunderstöd av attackflygförband skett till luftlandsättningstrupperna, dock kan sådan rapportering uteblivit, men det övergripande scenariot förefaller trots allt varit att öva utan tillgång till markunderstöd. Varpå 1. FLFK övning, troligtvis har varit inriktad på i huvudsak egna momentövningar, dock kan man övat skydd av transportflyget under anflygningen till luftlandsättningsområdet, vilket bör gå i linje med den övriga graden av relativt hög tillämpning vid luftlandsättningen.

Nedan följer en bedömning av dels hur övningen har genomförts dels vad övningen syftat till. Under den 14JUL2015 har lufttransportkapacitet ombaserats till Tula ur tre (3) transportflygregementen, parallellt med ombaseringen har luftlandsättningstrupperna påbörjat förberedelser för luftlandsättning. Under den 15JUL2015 har fortsatta förberedelser genomförts för luftlandsättning genomförts samt ilastning av materiel, vid Tula.

   Bild 3. Åskådliggörande av övningsmoment.
Under den 16JUL2015, påbörjas anflygning från Tula mot luftlandsättningsområdet, Kislova, i Pskov Oblast. Luftlandsättningen förefaller genomförts fullt tillämpat utan någon form av förhandsomgång, jmf. med engelskans pathfinder, i området bortsett från ordinarie fredsmässiga säkerhetsåtgärder. Över 2,000 man luftlandsätts med fallskärm samt tyngre utrustning inom 30 minuter i området. Därefter genomförs återsamling av förbandet (mom. 1). Bedömt genomförs därefter vattenövergång, av floden Velikaja (mom. 2).

Efter genomförd vattenövergång har förbandet bedömt delats i tre (3) delar/styrkor. En styrka tar och håller en flygplats (mom. 4), bedömt som infallsport för efterkommande förband. En styrka nedkämpar en fientlig gruppering, bedömt ledningsplats motsv. (mom. 5). En större styrka förflyttar sig norrut (mom. 6), i verkligheten till övningsområdet vid Strugi Krasnyye, i syfte att fördröja en framryckande motståndare som har uppgiften att återta den nyss tagna flygplatsen.

Dessa övningsmoment förefaller man genomfört under 36-48 timmar, då förbanden skall varit åter till sina ordinarie grupperingsområden under fredagskvällen, den 17JUL2015. Enbart att lyckas återsamla 2,000 man och därefter påbörja förflyttning av förbandet i ordnade former samt genomföra en vattenövergång, efter genomförd luftlandsättning visar på att luftlandsättningsförbanden, har börjat uppnå en mycket hög förmåga till att lösa uppgifter, dock under låg hotbild förefaller man övat.

Huruvida har man övat en operativ eller strategisk luftlandsättning är svårt att avgöra. Vad som talar för en operativ luftlandsättning är dels hur lång övningen var varade dels utifrån att man var framför helikopterunderstöd. Vad som talar för att man övat en strategisk luftlandsättning är att man tagit en infallsport, flygplatsen, i inledningsskedet av en konflikt, då den förefaller varit oförsvarad eller svagt försvarad. Likväl den bedömda fördröjningsstriden som genomförts norr om den tagna infallsporten, tyder på att man övat på att hålla tagit anfallsmål i syfte att möjliggöra, intransport via luftvägen, av ytterligare förband.

Ser man till operativa luftlandsättningar så förutsätter man att luftlandsättningsförbanden och andra förband sammanstrålar inom 3-6 dygn, det genomförs på ett djup av 150-300 km framför egna förband, för att understödja de egna förbanden i dess anfall, dock är cirka 200 km framför egna förband en mer trolig siffra. Ser man till effektiv stridsradie för ryska attackhelikoptrar så är den cirka 200 km.

Strategisk luftlandsättning genomförs oftast i inledningsskedet av en konflikt, man öppnar en front s.a.s., luftlandsättningsförbandet har en självständig uppgift och man räknar med att egna förband tidigast inom 5-7 dygn eller längre sammanstrålar. Oftast genomförs luftlandsättning med ett regemente och resterande del flygs in.

En avgörande faktor kan vara tagandet av flygplatsen, då flygplatser oftast av en försvarare bedöms som en infallsport och därmed viktig att försvara, så indikerar övningen i sig att man övat på att ta en flygplats där inga försvarsförberedelser är genomförda d.v.s. innan en konflikt utbrutit. Den efterföljande fördröjningsstriden tyder även på att spelet i övningen varit i inledningsskedet av en konflikt, då den spelade motståndaren befinner sig i en efterhandssituation och påbörjar framryckning mot flygplatsen, dock förefaller det vara en svag motståndare, inga eller få pansarskyttefordon och stridsvagnar, utifrån den begränsade mängd pansarskyttefordon som luftlandsattes.

En annan intressant faktor att notera är att luftlandsättningsförbanden, under de senaste 12 månaderna, ofta övat på att just ta infallsportar i form av flygplatser o.dyl. samt nedkämpa högvärdiga mål. Således ligger man helt i linje med hur luftlandsättningsförbanden var tänkt att agera under Sovjetunionens tid.

Slutsatser

Tre generella slutsatser av den genomförda övningen:
 1. Bedömt var det en strategisk luftlandsättning som övades dels utifrån avstånd ej möjlighet till helikopterunderstöd dels utifrån tagandet av en infallsport som syftar till att möjliggöra ytterligare intransport av egna förband, samt fördröjningsstriden mot en framryckande motståndare, bedömt mot flygplatsen.
 2. Luftlandsättningsförbanden förefaller uppnått en hög till mycket hög förmåga till lösande av komplexa uppgifter, dock förefaller det i dagsläget vara mot en svag motståndare d.v.s. en motståndare som ej genomfört försvarsförberedelser och ej har tillgång till tyngre utrustning, större enheter av pansarskyttefordon och/eller stridsvagnar, i stridsförloppen. I sig är detta i linje med utnyttjande av lätta förband, de skall ej stöta på tyngre mekaniserade förband, då de löser sina uppgifter.
 3. Luftlandsättningsförbanden förefaller ha en tydligt profilerad uppgift att ta infallsportar utifrån den stora mängd övningar de senaste 12 månaderna, där just denna typ av strid har övats, både under barmarks- och vinterförhållanden.
Have a good one! // Jägarchefen

Källförteckning

RIA Novosti 1 (Ryska)
Ryska Försvarsministeriumet 1, 2, 3. 4
Sputnik 1 (Engelska)
Teleradiokompaniya Zvezda 1, 2 (Ryska)
Warfare.be 1 (Engelska)

Slutnoter

1 Sputnik. Thousands of Paratroopers, ATVs Land During Airborne Drills in West Russia. 2015. http://sputniknews.com/military/20150718/1024776279.html Hämtad 2015-07-20
2 RIA Novosti. Boleye 2 tysyach desantnikov provedut ucheniya v tsentre Rossii. 2015. http://ria.ru/defense_safety/20150716/1132110870.html Hämtad 2015-07-20
3 Ibid.
4 Minoborony Rossii. V khode ucheniya s Tul'skim soyedineniyem VDV budet desantirovano boleye 2000 voyennosluzhashchikh. 2015. http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12045470@egNews Hämtad 2015-07-20
5 Warfare.be. Airborne Troops (VDV). 2015. http://warfare.be/db/catid/239/linkid/2241/ Hämtad 2015-07-20
6 Minoborony Rossii. Boleye 20 ekipazhey VTA zadeystvovany v masshtabnykh ucheniyakh VDV. 2015. http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12045476@egNews Hämtad 2015-07-20
7 Minoborony Rossii. V khode ucheniya s soyedineniyem VDV vpervyye byli desantirovany kvadrotsikly. 2015. http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12045558@egNews Hämtad 2015-07-20
8 Minoborony Rossii. Boleye 20 ekipazhey VTA zadeystvovany v masshtabnykh ucheniyakh VDV. 2015. http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12045476@egNews Hämtad 2015-07-20
9 Teleradiokompaniya Zvezda. Tul'skiye voyennyye vpervyye desantirovali kvadrotsikly. 2015. http://tvzvezda.ru/news/forces/content/201507180453-a6fz.htm Hämtad 2015-07-20
10 Ibid.
Teleradiokompaniya Zvezda. Manevrennuyu oboronu otrabatyvayut desantniki pod Pskovom. 2015. http://tvzvezda.ru/news/forces/content/201507161219-ty2o.htm Hämtad 2015-07-20
11 Minoborony Rossii. V khode ucheniya s soyedineniyem VDV vpervyye byli desantirovany kvadrotsikly. 2015. http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12045558@egNews Hämtad 2015-07-20

12 Minoborony Rossii. V aviachastyakh Zapadnogo voyennogo okruga nachalis' komandirskiye polety. 2015. http://structure.mil.ru/structure/okruga/west/news/more.htm?id=12045324@egNews Hämtad 2015-07-20

6 kommentarer:

 1. Din beskrivning "sitter som en fläskläpp" avseende förövning; "Operation Gotland"!

  SvaraRadera
 2. Vågar man tänka Gotland? Finns förstås andra tänkbara scenarier. T.ex passar väl inte vattenövergång in så väl på Gotland.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Svårt att avgöra, kan även varit en ren kontroll av de ingående förbandens förmåga.

   Radera
 3. Kanske vill Ryssarna inte hamna in samma dödläge som de gjorde med flygplatsen utanför Donetsk?
  Måste varit ett stort misstag att inte inta flygplatsen innan den blev helt förstörd.

  Att öva på att inta flygplatser är väldigt aggressivt/offensivt.
  Övningarna de har är ju inte anti terrorist aktioner precis. Måste vara väldigt påfrestande för baltstaterna med den höga aktiviteten på de Ryska övningarna.

  Verkar som om de kommer att köra på väldigt rörliga styrkor med sin yrkesarmé.
  Ryssland är ju enormt till ytan och klart de måste kunna förflytta trupp snabbt över stora områden.

  Ska bli intressant om militärövningarna kommer att minska som oljepriset lär göra när Iran kommer att pumpa ut sina volymer på marknaden.
  Kommer ihåg när oljepriset var på 25-30kr/fatet på 90-talet fast då kostade det 7-8kr/litern att tanka bilen och då var det inte utspätt med etanol/tall-olja :)
  Om jag var Putin hade jag nog sabbat lite oljerigar så att priset kunde stiga lite.. kanske därför han utbildare vitryska attackdykare :)
  SvaraRadera
 4. Övningen har ett mycket allmänt natur men det syns vara riktat mot Sverige eller Finland. Vattenövergånget är något som man skulle behöva i strid i båda
  länder. I båda länder skulle man agera utom räckvidd av de egna attackhelikoptrarna. Distansen mellan det första målet och det andra är också mycket passerat till omständigheterna i fastlandet både i Sverige och i Finland. Till exempel skulle luftlandsättningen på en under fredstiden totalt obemannad vägbas nära Helsingfors och en följande attack mot Helsingfors vara inom denna distanser. Jag är säkert att vänner i Sverige känner sitt eget geografi och kan föreställa likadana skenarier till exempel runt Uppland och Stockholm.

  Det tredje faktoren är motständaren. Den förefaller mycket som hemvärnsbataljoner eller -kompanier om man talar om svenska enhetstyper.

  Tyvärr är denna övning inte om Gotland- eller Åland-skenariot. Det handlar om mycket större: en inledande luftlandsättningen som griper en infallsport för en större invasion, följt med ett kupp-liknande slag emot en livsviktig objekt inom fiendes fastland. Vi vet från de förra övningar att Ryssland kan följa ett sådant startslag med ett snabbt mobilisation av ca. 30-60 000 trupper, som skulle vara färdiga i tiden att förstarka den inledande manöver. Den stora orolighetsväckande faktorn är att detta skulle vara möjligt i ca. ett dygn från det politiska beslutet att genomföra operationen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fördröjningsstrid finns ingen anledning att öva om man tänker sig svenska mål utan att gå över Finland. Finns ingen arme som kan anfalla ens minsta tänkbara militära angrepp mot Sverige.
   Nordens säkerhet gynnas bäst av ett neutralt försvarsförbund mellan Finland och Sverige. Det förutsätter förstås att Sverige bygger upp sitt försvar till en nivå som gör det svårt för en tänkbar fiende att nå militär framgång i Sverige och eller Finland.

   Radera