lördag 5 december 2015

Inrikespolitisk fokusering?

Reflektion

Rysslands President, Vladimir Putin, höll det årliga talet för den federala församlingen i Ryssland den 03DEC2015, detta inlägg kommer beröra delar av talet, i sig innehåller talet ett antal intressanta stycken, men jämför man med fjolårets tal, så upplever man som läsare, detta tal mindre slagkraftigt, vilket även förefaller varit fallet hos mottagarna för talet, då antalet avbrott för applåder var färre jämfört med tidigare år, huruvida det beror på talet, eller andra faktorer får bli oskrivet, men i ”Kremlogins” tidevarv är det en faktor, att ta i beaktande.

Talet inledes med att beskriva kampen mot terrorismen samt behovet av en tydlig uppslutning av alla stater gentemot terrorismen. En intressant del är där Rysslands president belyser, konsekvenserna av västvärldens agerande gentemot Irak, Libyen och Syrien och vilka konsekvenser detta fått gentemot den övriga världen, ingen stat utpekas, dock, explicit som skyldig. Vad som även är intressant att notera, är att man öppet säger, att den militära operationen i Syrien, ger goda möjligheter att pröva nya ryska vapensystem under stridsförhållanden och därmed även en möjlighet att förbättra dess prestanda.

Vad som är väldigt viktigt att belysa i denna del av talet, är att detta är den enda del där man utdelar ett retoriskt slag gentemot västländerna och då är det även, för att jämföra med tidigare tal, i väldigt milda ordalag, då man ej säger rent ut att väst är att skylla för situationen i t.ex. Irak, Libyen och Syrien, som man gjort tidigare gånger. Dock är den allmänna retoriken i detta känt sedan tidigare, varpå man kanske ej anser sig vara nödgad att återigen påtala det.

Den Turkiska nedskjutningen av ett ryskt attackflygplan, 24NOV2015, kom tidigt beröras i den ryske presidentens tal dels i en generell del avseende terroristhotet dels explicit kring nedskjutningen. Rysslands president menar att Turkiet utgjorde dels en materiel dels en moralisk bas för de irreguljära krigare som verkade i norra Kaukasus under dels 1990-talet dels 2000-talet. Därefter påminner han Turkiet, hur Ryssland alltid ansett att förräderi varit det mest skamfulla man kan göra. Slutligen förklarar han att Ryssland inte kommer påbörja något ”vapen skrammel” gentemot Turkiet, men Turkiet kommer inte undkomma vad de gjort, de kommer bli påminda mer än en gång och det kommer inte bara vara med importrestriktioner på tomater, utan de kommer ångra vad de gjort, och Ryssland vet vad som skall göras.

Som berördes i inlägget ”fjärilseffekt”, så kommer de Rysk – Turkiska relationerna under en lång tid framgent vara väldigt frysta, något som ovanstående del av den Ryska presidentens tal, ger en tydlig indikation på. Därtill ges även en väldigt tydlig indikering, om att mer är att vänta, i praktiskt handlande gentemot Turkiet. Däremot ges en tydlig avgränsning, sektorn man förefaller komma agera i är ej ekonomiska sanktioner och ej med vapenmakt utan området däremellan.

Den ekonomiska utvecklingen i Ryssland berördes även, vilket får ses som den längsta delen av talet. Inledningsvis så påtalades, att under 2014 ställdes Ryssland inför allvarliga ekonomiska utmaningar. Dels så föll oljepriset samt priset på andra exportprodukter dels utsattes Ryssland för ekonomiska sanktioner. Vilket gjort att många ryska medborgares inkomst samt allmänna livskvalitet påverkats. Därtill tillägger även Rysslands President, att Ryssland måste vara beredda på att råvarupriserna kommer vara låga samt att sanktionerna kommer vara under en mycket lång tid framgent. Ett antal åtgärder föreslogs även för att förbättra den ekonomiska situationen samt stödja de ryska medborgarna. Exempel på detta var bl.a. skapa konkurrenskraftig tillverkning, stöd till utsatta industrier, stöd till låginkomsthushåll och socialt utsatta grupper, skapa en balanserad budget och öka förtroendet mellan marknaden och myndigheterna.

Vad som är intressant att notera, är att man, dels förutsätter att sanktionerna mot Ryssland kommer fortgå under en lång tid framöver, dels så utdelas inga retoriska slag gentemot västländerna som infört dessa sanktioner mot Ryssland, utan det förbigås helt. Utifrån den retorik som varit mot sanktionerna så är dock ställningstagandet känt, men det är anmärkningsvärt att det ej påtalas i detta tal, som trots allt anses vara ett linjetal.

En annan intressant del i talet är hur Rysslands president föreslår att 2020 så skall Ryssland vara självförsörjande vad avser matvaror. Varpå han påtalar att man i dagsläget har miljontals med hektar av jordbruksmark som ligger i träda, som tillhör stora markägare, som ej förefaller ha något intresse för att bruka marken. Ett sätt för att skapa denna självförsörjning, är att staten skall ta den mark som ligger i träda och auktionera ut den till individer som kan och vill bruka jordbruksmarken.

Detta förslag får nog ses som ett av de mer långtgående i detta tal. Dels att man skall bli självförsörjande dels att staten skall expropriera mark för att sedan sälja den till andra för att öka produktiviteten. Förslaget om självförsörjning går i linje med ökad lagerhållning av diverse olika varor som påbörjats i Ryssland under 2015, men det får ses som en av de tydligaste tecknen på en klart ökad polarisering framförallt gentemot väst. Därtill så kan troligtvis exproprieringen av mark utlösa, om förslaget genomdrivs, inrikespolitisk oro i Ryssland.

Jämför vi 2014 tal med 2015 tal så är retoriken helt omvänd. Under 2014 tal så fördes en väldigt hård retorik gentemot västvärlden, under 2015 års tal så finner man bara ett stycke riktat mot västvärlden, där inget västland explicit utpekas. Konflikten mellan väst och Ryssland har ju på intet sätt mattas av under 2015, varpå det är anmärkningsvärt att så lite utrymme i talet upptas kring det.

Därtill upptar talet, mer utrymme kring inrikesfrågor kontra utrikesfrågor, det sistnämnda får ses som mer dominerande under 2014 års tal. Vad som är intressant att notera är att den längre delen av talet avhandlade den ekonomiska utvecklingen, detta får troligtvis ses som att symbiosen mellan det låga priset på fossila bränslen i samverkan med de ekonomiska sanktionerna, påverkar Ryssland markant.

Avsaknaden av en hårdare retorik gentemot de västliga länderna samt en högre grad av fokusering på inrikespolitiska frågor kan naturligtvis tolkas på ett flertal olika sätt. Fokuseringen på inrikespolitiska frågor kan dock ge en fingervisning om att den inrikespolitiska situationen i Ryssland just nu, är klart mer ansträngd, än vad många västliga bedömare vill göra gällande.

Have a good one! // Jägarchefen

2 kommentarer:

 1. Det är inte det att jag önskar ryssarna dåliga tider, men de har fått många chanser att inte vara så aggressiva mot och t.o.m. bekriga sina grannstater. Historien har dock lärt mig att låter man Ryssland sticka opp så slutar det illa för alla inblandade. Låt oss inte göra om samma misstag med Kina. Bägge misstagen har jag redan begått, jag hade inte lärt mig av historien.

  Jag undrar varför kineserna var så intresserade av att investera i grekiska hamnstaden Pireus? Kina hade krav på ett 35 års leasingavtal med Grekland på hamnen i Pireus, om de skulle hjälpa grekerna genom att köpa statsobligationer. Hamnstaden Pireus ligger väl skyddat i den Grekiska arkipelagen i mycket nära anknytning till huvudstaden Aten. Vem vet vad som kan hända inom loppet av 35 år? Vid det laget kan Kinas flotta vara ikapp USA:s materiellt. Det är exakt det tidsspannet som amerikanarna räknar med.

  SvaraRadera
 2. man kan ju alltid spekulera, om Vladimir vänder sig till utrikes. trots allt har ju Ryssland ett betydande intresse, som alltid, av att stå med ett ben med i västvärlden. Ett synsätt är ju att Ryssland (:med viss rätt) innan man kopplat greppet om Ukraina och med Syrienfrågan inte var avgjord, kände sig lite inträngda.

  Nu har ju USAs märkliga manövrerande genom Irak och Afganistan, slutat med fullständig kalabalik i Syrien. Centralt är ju att Iran och USA gick i hamn med ett avtal om kärnvapen, vilket Bildt nämner på ADD, och att det inte finns någon nuklärt not mot Israel (Eller övriga Sunnivärlden) och att det slutade med att Assad sitter kvar, ger Ryssland/Iran ro, och att Ukraina pga flyktingvågen i EU har normaliserats.

  Med detta sagt, känner sig Vladimir och Co sannolikt sig ha stabiliserat situationen, för inte fasiken är de rationella. Nu håller Östeuropa (EU) på att backa in i det konservativa läget, nyliberalernas dagar lite räknade, pop-partierna går som en raket och hela EUs försvarsgemenskap på upphällningen, så Vladimir sitter nog på underrättelsematerial om vad som är i görningen, som är långt mycket bättre än vad som levereras till menigheten här hemma. Ett sätt att se det är välvilligt, att det tyder på viss avspänning, och att det finns vissa gemensamma intressen. detta med extrem Sunni-islam är ett. Turkiet ett annat. En mindre välvillig tolkning är väl krutdurken Balkan, och sedan Grekland, för det verkar ju inte som Frontex fungerar, och blir det inten federation, så kommer inte Grekerna med sin gränspolitik, få mer lån, och då är väl rimligen Vladimir intresserad av att diskutera lite kring bilateralt samarbete. Hur som helst, vägen framåt går via handel och handelsintressen, och vilka avtals som skrivs. Kanske är hela TTIP på väg i stöpsleven och i väntan på detta är det bara att gå hem och läsa på lite av Jan Glete :-)

  Ägande och industriell omvandling : ägargrupper, skogsindustri, verkstadsindustri 1850-1950
  ASEA 1883-1983: en studie i ett storföretags organisatoriska, tekniska och ekonomiska utveckling
  Nätverk i näringslivet: ägande och industriell omvandling i det mogna industrisamhället 1920-1990 (1994)
  Kustförsvar och teknisk omvandling: teknik, doktriner och organisation 1850-1880

  Navies and Nations: Warships, Navies and State Building in Europe and America, 1500-1860
  Warfare at Sea: 1500-1650: Maritime Conflicts and the Transformation of Europe
  War and the State in Early Modern Europe:
  Spain, the Dutch Republic and Sweden as Fiscal-Military States, 1500-1600
  Naval History 1500-1680

  Det löper som en råd tråd genom det mesta, handel, hamnar, frakt tull och makt på haven. Det var nog bara Glete (en av Sverige få internationellt kända historiker och ursosse) som hade vetenskaplig koll på sambanden, och sedan han dog och slutade nålla föredrag på Bommersvik, så är det nog lite si och så med kunskapen om det mest grundläggande efter Hobbes, Machiavelli och kanske Clausewitch.

  trots allt är det rätt många i EU som är förbannade på Turkarna, som öppnade Pandoras ask, och man kan inte annat än skratta åt eländet, med vår egen bostadsminister som chefskonsult, för nu sitter både Turkiet och Grekland med kniven mot nordeuropas strupe - pay or die :-) och därmed försvagas EUs federativa mål, vilket vi är många som är lättade för, och då är det bara att återgå till affärerna, göra affärer med ryssarna, och fundera vidare på Baltstaterna, för med en lösning med Syrien och borgfred med Iran, och normaliserat Krim (ryskt), så får vi hålla tummarna att Ryssarna lugnar sig lite, för nog finns utmaningar.
  Tex vem som blir nästa president i USA.

  SvaraRadera