söndag 19 februari 2017

Nyanser av en linje?

Reflektion


En av de tidigaste säkerhetspolitiska diskussionerna som uppkom med bytet av administration i USA, var huruvida en förändring i relationerna mellan USA och Ryssland skulle uppstå. Många bedömde att en återställning i relationerna mellan de två staterna kunde ske, utifrån den nuvarande amerikanska presidentens uttalanden under sin valkampanj. I sammanhanget är det intressant att notera ett tidigt uttalande av det ryska utrikesministeriets talesperson, Maria Zakharova.


Till skillnad mot den allmänna glädjeyran som rådde i Ryssland vid tidpunkten för Donald Trumps vinst i presidentvalet, så förefaller åtminstone det ryska utrikesministeriet intagit en mer återhållsam hållning. Där hon beskriver att de kommer invänta och se vilken form av politik den nya administrationen skall ansätta. För som hon säger politiker är politiker, vad de säger under en valkampanj behöver inte innebära att det är den politiken som kommer genomföras. Därutöver beskriver hon att det är just det, de sett vid ett flertal tillfällen när det kommer till USA.


Den första indikationen på en möjlig rysslands linje av den nya amerikanska administrationen har framkommit under V707. Den första delen framkom när Vita Husets presstalesperson, Sean Spicer, uttalade sig vid en presskonferens 14FEB2017. Där delgavs den amerikanska presidentens syn avseende konflikten i Ukraina, "President Trump har gjort det mycket klart att han förväntar sig att den ryska regeringen trappar ned våldet i Ukraina och återlämnar Krim". Därtill delgav presstalesperson, att den Amerikanska Presidenten fortsatt såg framför sig och förväntade sig komma överens med Ryssland.


Detta uttalande kom att bemötas 15FEB2017 av det ryska utrikesministeriets talesperson, Maria Zakharova, där hon klargjorde att Ryssland inte kommer återlämna någon del av sitt territorium, hon klargjorde även att Krimhalvön är ett territorium som tillhör den ryska federationen. Kremls talesperson, Dmitrij Peskov, uttalande även sig i ärendet, där budskapet var att Ryssland diskuterar ej sin territoriella integritet med utländska partners, samt frågan kring återlämnandet av Krim är en fråga som ej kommer diskuteras.


Nästa uttalande kom av den nye amerikanske försvarsministern, James Mattis, den 15FEB2017. Där han påtalar att de håller dörren öppen för samarbete med Ryssland men samtidigt säkerställer de att deras diplomater kan arbete från en styrkeposition gentemot Ryssland. Han sade även att USA och NATO försöker föra en dialog med Ryssland, men samtidigt måste de vara beredda att försvara sig i händelse av att Ryssland väljer att agera i strid med internationell rätt. Därtill framförde han att USA är villig att hålla politiska kanaler öppna för, dels samarbete, dels kunna deeskalera spänningar, med Ryssland.


Detta utspel avseende förhandling utifrån en styrkeposition kom att bemötas av Rysslands Försvarsminister, Sergej Sjojgu, den 16FEB2017. Där han påtalar att det ryska försvarsministeriet är redo att återuppta samarbetet med Pentagon, men alla försöka att föra/bygga en dialog med Ryssland utifrån en styrkeposition kommer vara resultatlösa. Därtill förväntade sig den ryska försvarsministern att USA ställningstagande skulle klargöras vid mötet mellan den ryske generalstabschefen, General Valerij Gerasimov, och dess amerikanska motsvarighet, General Joseph Dunford.


Rysslands President, Vladimir Putin, uttalade sig avseende NATO, vid ett möte med FSB den 16FEB2017. Där han sade att NATO har försökt inveckla Ryssland i en konfrontation genom att konstant genomföra provokativa handlingar. Därtill att organisationen över tiden försöker påverka interna förhållanden i Ryssland samt destabilisera den politiska och sociala situationen i Ryssland. För att kort därefter påtala att det var viktigt att återskapa en dialog med USA underrättelsetjänster samt med andra NATO medlemmar, främst inom antiterrorism samarbetet.


Den nytillträde amerikanske utrikesministern, Rex Tillerson, kom att möta sin ryska motsvarighet, Sergej Lavrov, under G20 mötet i Bonn den 16FEB2017. Där uttalade han sig med orden, USA kommer överväga samarbete med Ryssland då det kan hittas områden som gynnar det amerikanska folket, men samtidigt så förväntar de sig att Ryssland skall efterleva Minskavtalet och arbeta för att deeskalera våldsnivån i Ukraina.


Den nye amerikanske vicepresidenten, Mike Pence, uttalade sig även 18FEB2017 vid den årliga säkerhetskonferensen i München. Han försäkrade åhörarna om att USA stödjer NATO och kommer vara orubbliga avseende detta. Han framförde även att fred enbart kan komma genom styrka och att den nya amerikanska presidenten anser att USA väpnade styrkor måste vara starka. Han framförde även att Ryssland skall följa Minskavtalet samt deeskalera våldssituationen i östra Ukraina.


Således under V704 förefaller nyanserna av en utrikes- och säkerhetspolitisk linje gentemot Ryssland, av den nya Amerikanska administrationen accentuerats. I sak framför de samma budskap som den tidigare administrationen framfört, dock med en avgörande skillnad. Man betonar maktspråket mer markant, då ffa. hur USA Försvarsminister menar på att det krävs en styrkeposition gentemot Ryssland vid förhandlingar, och hur den nye vicepresidenten framhävda dels satsning på de amerikanska väpnade styrkorna, dels att enbart fred kan komma genom styrka. Det sistnämnda blir en indirekt påverkan gentemot Ryssland, då Ryssland ej nämns explicit i uttalandet.


Om den tidigare amerikanska administrationen hade en fäbless för s.k. “mjuk makt” så förefaller den nya administrationen mer återgå till klassisk “hård makt” språk. Vad det kan innebära på sikt om det finns substans till en politisk linje i ovanstående uttalanden, är troligtvis att det ej kommer bli någon form av töväder mellan USA och Ryssland. Troligtvis kan de komma överens i olika sakfrågor, likt USA och Sovjetunionen gjorde under det kalla kriget, men fortsätter man på inslagen linje så kommer den generella låsningen mellan de båda parterna bestå.


Dock skall betonas att det är allt för tidigt att se någon form av tydlig linje av den gångna veckans utspel och uttalanden. Det kan vara början på en hårdare linje eller snarare en fortsättning på en inslagen linje med hårdare maktspråk i bakgrunden, eller så kan det lika väl vara ett sätt att genomföra politisk skademinimering utifrån den turbulens som uppstått i och med den nationella säkerhetsrådgivaren Michael Flynns avgång. Dock är det i sådant fall ett väldigt högt spel den amerikanska administrationen spelar, vilket gör det troligare att det kan vara den första glimten av denna amerikanska administrations utrikes- och säkerhetspolitiska hållning gentemot Ryssland som visats.

Have a good one! // Jägarchefen

4 kommentarer:

 1. Tyvärr är det nog så att Trump har sista ordet beträffande Rysslands-politiken. Och han har på olika sätt ådagalagt hur han kan byta åsikter. Skräckscenariot är om Trump känner ett behov av att demonstrera sin förmåga "to make a deal" och väljer att göra det med ett "Jalta2" eller - Gud förbjude - ett "Ribbentrop2". :-(

  SvaraRadera
 2. Intressant att bena ut soft och hard power. Formellt kräver maktutövning en maktbas dvs reel möjlighet att påtvinga någon sin vilja. Som exempel en skattelag inrikes eller " big stick " utrikes. Mellanlägen som att pålägga en motpart embargon etc är formellt mer påvekanskraft än maktutövning.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Yes, därav att det blir intressant med den mer "hårdare" tonen som man kan läsa mellan raderna nu. Att "soft power" har haft en låg verkansgrad från västlig sida gentemot Ryssland sedan ~2010 är inget nytt maa. de s.k. "agentlagarna". Man får känsla att man reviderat en del i DC. senaste månaden.

   Radera
 3. Right on Max!

  https://www.youtube.com/watch?v=WxTp7aLIQ9E

  I länken ovan framgår det tydligt att Anonymous nyligen medvetet slängde handskarna (men mot Tyskland, Baltikum och Sverige och Finland, inte mot USA) och tog av sig masken för att USA skulle kunna ta emot Kremls sjuka budskap tydligt.

  I länken förklarar Kreml att de tänker kärnvapenbomba och utplåna Tyskland utan föregående diskussion och ta för sig i nordväst. De vill ha med sig USA på sin sida eller så hoppas de i alla fall att USA inte obstruerar Kremls sjuka gärningar.

  Det är lätt att veta om Trump köper paketet. Allt han behöver göra är att inte kommentera Anonymous slängda mask. Att han inte kommenterar att det är Ryssland som ligger bakom dessa sjuka planer. Då vet vi att vi är lämnade ensamma. Han har inte kommenterat det än.

  Det finns en risk att Trump vill överleva alla andra stater som framgångsrik stat och därför köper konceptet som Ryssland manglar ut. Dessutom så är han mycket för instant revenge och tycker att han ska klämma till alla nollor i Sverige som dissar honom som psykopat och än det ena än det andra. Hans empati för andra folk än det amerikanska är minimal.

  Anledningen till att man kan vara säker på att Ryssland inte bombade Aleppo av humanistiska skäl, bortsett från att vi kunde se resultatet av bombningarna, är att Ryssland är beroende av ett högt oljepris. Ett destabiliserat mellanöstern på tillbakagång är en region som inte mäktar med att driva upp oljepriset. Därför så försöker Kreml att åstadkomma en oljeprisstegring på konstlad väg, främst genom att åstadkomma stora flyktingströmmar till Tyskland och Sverige. Det får även synergieffekter.

  Putin och Kreml försöker att hålla sig vän med Trump utan att ha USA:s intresse av att oljepriset hålls nere. Kreml vill både ha kakan kvar och äta den samtidigt. Det kan de bara (försöka) åstadkomma genom att göra som de gör.

  Tyvärr så är den svenska regeringen antingen maffiosos eller sorgligt korkade, förnekande att nationalekonomi handlar om kvinnor och är en kamp mellan stater. Därför så vet jag inte om det lönar sig att vända sig till Löfven eller Hultqvist och säga att ni nu har tagit er innanför Kremls beslutscirkel.
  Putin och Kreml vet att nationalekonomi är en kamp mellan stater. Det är åtminstone det de utgår ifrån när de för politik och storstrategi.

  Tyvärr så verkar det som att Trump vill hjälpa Putin att sopa mattan med oss svenskar, eftersom han inte har gått ut med att Anonymous har kastat masken och utan tvekan visat sig vara styrt från Kreml.

  Det finns också anledning att anta att Kremls Syrienengagemang delvis har handlat om Israel, eller i alla fall utvecklar sig till att handla om Israel. Det antyds i Anonymousvideorna där Kreml smeker Israel medhårs i senare videor. De vill visa stöd till Israel och deras amerikanska relationer och visa på att de kan påverka situationen i mellanöstern eftersom de är nära Israel nu.

  Putin försöker ständigt smörja Indien och nu även knyta ihop Indien och Israel genom sin kanal Defense Update, alldeles bortsett från att det förekommer vapensamarbete mellan dem två länderna Israel och Indien. Det är ett sätt att visa sin mjuka sida mot Israel, som de vet är Trumps skyddsling. De försöker få till en liten pakt där.

  http://defense-update.com/

  Det bör påpekas att det i Anonymous videor framstår som att Ryssland är beredda att acceptera stilleståndskraven i Ukraina nu. Till exempel den här videon, som egentligen är ett budskap till Trump, som de hade hoppats skulle passera över våra huvuden, om att de sätter stopp för sina energiexpansionsplaner i södra Europa, om USA bara går med på att Ryssland expanderar genom militär intervention i Sverige, och kanske möjligen också Finland även om jag tror att Trump håller dem om ryggen:

  https://www.youtube.com/watch?v=rQk7gCu7Q-I

  Någon vecka senare såg jag den här nyheten:

  SR;Ekot, den 18 februari 2017
  Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov uppger nu att en vapenvila i östra Ukraina kommer att träda i kraft på måndag. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP.

  SvaraRadera