måndag 10 juli 2017

Hesa fredrik

Reflektion

Inledningsvis hade jag inte tänkt skriva något om gårdagens (09JUL2017) utomhuslarm, som kom beröra Stockholms län. Dock har historien börjat få så många olika bottnar, varvid ett inlägg trots allt kan vara på sin plats för att belysa några faktorer. Sett till själva hanterandet av larmet, har media beskrivit det utförligt. Vad som dock blir något anmärkningsvärt är att inledningsvis framkommer det uppgifter, från Räddningscentralen i Stockholms län, att det var en systemuppdatering som orsakade själva fellarmet.1 Detta kom sedan enligt uppgifter från SOS Alarm, ändras till att den s.k. ”mänskliga faktorn”, var orsaken till fellarmet.2

Redan under gårdagskvällen (09JUL2017) framfördes det kritik att signalen för ”faran över” ej hade signalerats via utomhuslarmen. Denna kritik bemötte SOS Alarm, inledningsvis, med att "faran över" signaleras då det är kopplat till ett ärende, eftersom det nu rörde sig om ett fellarm så skall man valt att gå ut via Sveriges radio.3 Här blir historien ännu mer intrikat, då SOS Alarm senare publicerar uppgifter att de, de facto, skall ha försökt få iväg signalen ”faran över med utomhuslarmen men det fungerade ej, orsaken till detta har i skrivande stund ej kunnat klarläggas.4

Inleder vi med att belysa själva kommunikationen, så kan jag ha överseende med att det inledningsvis förmedlades att det var en systemuppdatering som orsakade fellarmet kontra mänskliga faktorn. Däremot blir det riktigt illa, när man förklarar att man aktivt valt att ej skicka ut "faran över", för att det sedan från samma organisation skall framkomma att signalen ej kunnat skickas ut, trots försök, p.g.a. ett tekniskt fel. Det är sådana kommunikationsmissar som renderar i att det sås misstro, men även skapar konspirationsteorier.

Därtill om, nu, uppgifterna stämmer att vid fellarm skall ej signalen för ”faran över” skickas ut, då det ej är kopplat till ett ”skarpt ärenden”, bör SOS Alarm se över sina rutiner. Det vill säga, går det ut ett fellarm bör även ”faran över” ljuda, då man ej kan ha olika förfaranden vid olika situationer. Ljuder larmet vid icke meddelade testtillfällen skall även faran över ljuda, då är man konsekvent och har enkelhet för medborgarna, vilket man enligt mitt förmenade måste vara och ha när det kommer till larmmeddelanden.

Allvarligaste i detta är dock att man ej kunnat få ut ”faran över” när man försökte p.g.a. tekniskt fel. Då kan man ställa sig frågan, kan detta tekniska fel t.ex. uppstå vid andra tillfällen, då ett VMA måste komma ut vid t.ex. en allvarlig olycka med giftutsläpp. Utomhuslarmet är ett sådant system som måste fungera och måste ha inbyggda omfallsmekanismer, fungerar det inte med A så kan vi ta till B för att larmet skall ljuda.

Detta blir synnerligen viktigt, då det t.ex. rör beredskapslarm. Med hänsyn till hur vi i Sverige sett på möjliga konfliktförlopp sedan 1980-talet, så har en allena rådande bild varit att det troligtvis kommer vara inom ramen för ett överraskande angrepp d.v.s. vi har ej hunnit vidta adekvata förberedelser. Så förefaller även nu vara fallet, när man läser i Militärstrategisk doktrin från 2016 att, ”det militära försvaret dimensioneras för att kunna verka under strategiskt överfall genom operativ chock”.5

Härvid blir det synnerligen viktigt att det snabbt går att få ut beredskapslarm för att ffa. den kontinuerligt tjänstgörande personalen snabbt skall kunna inställa sig, då varje spilld minut i ett sådant läge av ett strategiskt överfall genom operativ chock, innebär att en motståndare får ett övertag. Därtill är det också synnerligen viktigt ur perspektivet ”laga rätt”, då ett stort antal lagar per automatik aktiveras vid beredskapslarm (som även innebär högsta beredskap för totalförsvaret), för att möjliggöra försvaret av riket.6

Således, de myndigheter och organisationer med ansvar för uthomslarmsystemet har en snabb förbättring att göra, då ett antal brister uppdagats, brister som ej borde finnas.

Have a good one! // Jägarchefen

Slutnoter

1 Sveriges Television. Andersson, Lisa. Horvatovic, Iva. Malmén, Joel. ”Hesa Fredrik” gick igång över Stockholm – tekniskt fel. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/hesa-fredrik-gick-igang-over-stockholm (Hämtad 2017-07-10)
2 SOS Alarm. Felaktigt VMA-larm under söndagskvällen. 2017. https://www.sosalarm.se/pressrum/pressmeddelanden-behallare/felaktigt-vm-larm-under-sondagskvallen/ (Hämtad 2017-07-10)
3 Sveriges Television. Andersson, Lisa. Horvatovic, Iva. Malmén, Joel. ”Hesa Fredrik” gick igång över Stockholm – tekniskt fel. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/hesa-fredrik-gick-igang-over-stockholm (Hämtad 2017-07-10)
4 SOS Alarm. Felaktigt VMA-larm under söndagskvällen. 2017. https://www.sosalarm.se/pressrum/pressmeddelanden-behallare/felaktigt-vm-larm-under-sondagskvallen/ (Hämtad 2017-07-10)
5 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin. Stockholm: Försvarsmakten, 2016, s. 53.
6 Riksdagen. Förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap. 2017. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20151053-om-totalforsvar-och-hojd_sfs-2015-1053 (Hämtad 2017-07-10)

7 kommentarer:

 1. Tänk på att "den mänskliga faktorn" aldrig accepteras som förklaring i företag som arbetar med lean, sex sigma etc. Det är ALLTID något annat och aldrig mänskliga faktorn! Den som säger mänskliga faktorn försöker oftast mörka något - oftast att ledningen klantat sig och då skyller på någon underställd (mänskliga faktorn).

  SvaraRadera
 2. Att någon skulle arbeta på söndag kl 22:00 för underhåll med systemet verkar lite långsökt enligt mig.
  Arbetar man med data system som ska uppgraderas eller ändras så gör man det ofta på fredag efter 18:00, eller på helgen på dag tid.
  Om man ska göra en höna av en fjäder så är det ju ganska intressant för utländsk underrättelsetjänst att studera vem/vilka som rör sig då ett sådant larm går, bara mobil/tel samtalen är ju högintressanta.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så behöver det förvisso inte vara. Där jag jobbar sker allt underhåll på natten. För att inte påverka Arbetet under dagtid. Oftast sker det hos oss mellan 01-04.

   Radera
 3. Jag har själv reflekterat en del över den enorma förbättringspotential (ironisk eufemism) som finns hos de aktörer som ansvarar för krishantering och krisinformation. Här krävs omedelbar räfst och rättning.

  Det har kommit rättfärdig kritik mot att VMA inte användes vid terrorattacken på Drottninggatan. Då ska orsaken ha varit att behörig ansvarig myndighet, i detta fall polisen, inte gjorde den formella framställan till Sosab om detta.

  Igår dröjde SR mer än en halvtimme med att skicka pushnotis till de som har deras app installerad. Detta prioriterades inte eftersom det inte ingår i deras sändningstillstånd för kriskommunikation.

  Samhällsberedskapen kan inte vara organiserad så att effektivitet och snabbhet begränsas av byråkratiska strukturer. I en skarp pågående situation finns inte tiden för att vänta in att varje enskild aktör ska fatta varje beslut, kommer inte en beslutsfattare till skott måste någon annan kunna kliva in och se till att det som måste göras blir gjort. För samhällsberedskapen viktiga funktioner måste ständigt vara bemannade med kompetenta och tränade personer som är både kapabla och bemyndigade att fatta snabba beslut utan att dessa först måste dras i kommitté.

  Att så inte är fallet nu visas tydligt av hur MSB, den myndighet som är ansvarig för att samordna beredskapen för allvarliga kriser och sköta kriskommunikationen, hanterade VMA-debaclet under söndagkvällen och det följande dygnet.

  Det är uppebart att MSB, med sin funktion Krisinformation.se, samt Sosab inte förstod omfattningen av vad som inträffat och konsekvenserna. Deras enda åtgärder under söndagkvällen verkar ha varit två stycken twittermeddelanden och därmed verkar de ha tyckt att det hela var utagerat. Lite snabb koll på flödena i sociala media hade kunnat rädda dem. Inget tyder på att de gick upp i stabsläge eller överhuvudtaget larmade in förstärkningar för att kunna hantera läget.

  När de sedan under måndagen började kommunicera så präglades informationen av inkonsekventa och rent av motsägelsefulla uppgifter. Att gå ut med information som inte är kontrollerad är ju ett kardinalfel i kriskommunikation. Att sedan ändra uppgifterna utan att kunna lämna en rimlig förklaring till de tidigare felaktigheterna ökar ytterligare, som du mycket riktigt påpekar, risken för ryktesspridning och konspirationsteorier. Man behöver inte vara överdrivet konspiratorisk för att ana mörkläggning (även om jag personligen om allt annat är lika brukar snarare brukar söka förklaringen i inkompetens) Det verkar som att de som har som sin uppgift att hantera det oväntade är sorgligt dåligt rustade för just det oväntade.

  Det positiva i hela historien är väl att vi nu fick möjlighet att upptäcka dessa allvarliga brister utan att liv behövde gå till spillo. Låt oss bara hoppas att nyttan med dessa läxor kommer att överväga skadan på förtroendet för krisberedskapssystemet.

  SvaraRadera
 4. Dagens Sverige i ett nötskal!
  Högt betalda Ministrar, Generaldirektörer och övriga högre tjänstemän finns det tydligen gott om och nomenklaturan tycks vara nöjda med detta.
  Finns det överhuvudtaget någon offentlig institution som fungerar anno 2017?
  Ursäkta, Skatteverket är fortfarande alerta och innehar en mycket hög beredskap!!!!!

  SvaraRadera
 5. Notera att "Hesa-Fredrik" är ett system under långsam avveckling... tutorna byts inte längre ut om dom slutar fungera, här i min hemkommun hörs det inte alls.

  SvaraRadera
 6. När jag var barn så var beredskapen hög med broschyren, "Om kriget kommer" och i trappuppgången satt information om vart man skulle ta vägen vid utrymning. Civilförsvarsansvariga, för kvarteret, gick runt och informerade om vad som gällde vid eventuella beredskapssignaler från "Hesa Fredrik".
  I källaren fanns det ett skyddsrum med ett luftfilter och lagrade artiklar såsom skyddsmasker, spadar, hackor m.m. Skyddsrummet användes i fredstid som uppställning för cyklar och barnvagnar.
  På söndagar, eftersom man arbetade och gick i skola på lördagar, så arrangerades det emellanåt frivilliga utrymningsövningar. Man klädde sig rätt och packade ner nödvändiga artiklar enligt skriften, "Om kriget kommer" och gick till en uppsamlingsplats där bussar väntade och civil - och hemvärnspersonal tog emot. Vi fick lappar att hänga om halsen med text vilken buss som gällde. Vi barn var entusiastiska och såg framåt mot denna utflykt. Vid framkomsten, en skola eller bygdegård på landsbygden, så togs Vi emot av civilförsvars - och hemvärnspersonal och lottakåren lagade ärtsoppa, eller korv med mos (kungens tjocka korv), kaffe, te, saft, mjölkchoklad, färdigbredda smörgåsar och bullar serverades. Vi barn åt av de "kungliga bullarna" drack saft och mjölkchoklad så det stod härliga till.
  På eftermiddagen bar det iväg hemåt igen och glada i hågen kunde man berätta för sina kamrater om detta "krigiska äventyr".
  Det var kanske inte bättre förr men det är banne mig sämre nu för tiden!

  SvaraRadera