måndag 7 augusti 2017

Ordval i uttalanden

Reflektion

Debaclet avseende Transportstyrelsen har onekligen öppnat upp ett antal intressanta dimensioner som går utanför själva IT-haveriet. Här är det främst uttalanden jag avser och kommer beröra nedan. Då det öppnar upp för ett antal frågeställningar som får anses vara högst relevanta i den klart ogynnsamma säkerhetspolitiska situationen som Östersjöregionen, dels har befunnit sig i under de senaste åren, dels befinner sig i.

För att sätta detta i en kontext måste vi gå tillbaka till mars i år, 2017, då Sveriges Utrikesminister, Margot Wallström, gjorde ett uttalande i Helsingfors hos sin finske kollega, Timo Soini. Hon menade i uttalandet att spänningarna i Östersjöregionen, ej ökat och i viss mån hade de även minskat. Här är det intressant att jämföra med hennes uttalande 27JUL2017, där hon menar på att vi lever i en orolig tid. I sak helt rätt och de minskade spänningarna hon berör i mars, fortfarande kan ha inneburit att situationen var/är ”orolig”.

Men ovanstående blir mycket intressant då det sätts i samband med Sveriges Statsministers, Stefan Löfven, uttalande den 27JUL2017. Där han tydligt uttalar sig om att det råder ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge, vilket är ett av skälen till att han ej avser att försätta Sverige i en politisk kris i samband med misstroendeförklaringen mot ett antal statsråd inom ramen för IT-haveriet vid Transportstyrelsen. Just uttalandet avseende ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge, kan jag anse det ej bottnats i tillräckligt av media. Framförallt då Statsministern säger att det råder ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge och utrikesministern samma dag skriver att vi lever i en orolig tid.

De tidigare ordvalen intill Statsministerns uttalande 27JUL2017, från statsråd och tjänstemän har varit gradvis försämrat säkerhetsläge, eller försämrat säkerhetsläge i Sveriges närområde, ett ordval som även Statsministern själv utnyttjat i januari 2017. Denna gradvisa försämring anges t.ex. vara skälet till att den permanenta militära närvaron på Gotland påskyndades med nästan ett och ett halvt år. Dock vill jag påstå att det är en markant skillnad retoriskt då ordvalet allvarligt säkerhetspolitiskt läge utnyttjas, kontra gradvis försämrat säkerhetsläge och/eller försämrat säkerhetsläge, framför allt då det anges som ett av skälen till att man ej vill försätta nationen i en politisk kris.

Inledningsvis bör frågan ställas hur ordvalet allvarligt ska graderas. Att det är mer laddat, därmed mer tyngd i, kontra försämrat får anses vara självskrivet. Dock får det anses vara en öppen frågeställning hur det skall graderas. Min syn på ordvalet är om en Statsminister, eller motsvarande, för en nationalstat utnyttjar ordvalet allvarligt är att det finns/föreligger ett reellt hot mot den nationen. Med reellt avser jag här att innebörden är att någon har långt gångna planer och i viss mån även iståndsatt dessa planer för att påverka den staten som uppfattar att ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge råder.

Dock får jag gardera mig och skriva att bara för att jag anser det vara självskrivet att det råder en tydlig och markant skillnad mellan ordvalen, allvarligt säkerhetspolitiskt läge och gradvis försämrat eller försämrat säkerhetsläge, innebär det inte att t.ex. statsråd eller en Statsminister ser det på samma sätt, varvid det givetvis kan vara så att det inte råder någon skillnad nu mot tidigare. Vilket valet av tidpunkt för uttalandet, skulle kunna tala för. Däremot öppnar det upp för en tydlig begreppsförvirring, för vilket ord skall man då ta till för att beskriva att situationen har försämrats? För en rimlig gradering torde trots allt vara, försämrat, allvarligt försämrat och kraftigt försämrat säkerhetspolitiskt läge.

Därefter bör man ställa sig frågan, utifrån ovanstående resonemang, om det nu råder ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge som staten Sverige antingen direkt eller indirekt utsätts för, men bedöms påverkas av. Hur kommer det sig att det budskapet förmedlas på en presskonferens rörande misstroendeförklaringen mot tre av den sittande regeringens statsråd och meddelandet om regeringsombildning och inte på en separat presskonferens? Då bakgrunden och innebörden till just det specifika bör lyftas fram betydligt mer tydligt, då det de facto påverkar en nations säkerhet betydligt mer än en IT-skandal.

Slutligen kan detta givetvis vara att ”göra en höna av en fjäder”, då det rör sig om ”ordklyveri”. Men en av de få öppna verktygen man har att tillgå för att tolka säkerhetspolitiska hotbilder är trots allt öppna uttalanden av statsråd och tjänstemän (oaktat nation), men även något nationers underrättelsetjänster fäster stor vikt vid. Varvid uttalanden av högre befattningshavare vanligtvis brukar vara noga valda för att förmedla budskap. Varpå en naturlig frågeställning hos journalister bör vara, vad menade egentligen statsministern med att Sverige befinner sig i ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge?

Have a good one! // Jägarchefen

6 kommentarer:

 1. Med tanke på hur länge dom känt till detta med Transportstyrelsen, så tror jag ordvalet var valt för att rädda sig själv och regeringen, och ett försök att blanda bort korten.
  Lasse

  SvaraRadera
 2. Stefan Löven är helt utan skrupler och kommer göra allt han kan för att stanna vid makten.

  SvaraRadera
 3. Lövén skiljer sig inte nämnvärt från övriga politiker. Makten är medlet för att nå främsta platsen vid utfodringstråget - en konsekvens av människans natur och det politiska systemet.

  SvaraRadera
 4. Man kan anta att det finns personer runt Stefan Löven som ger honom instruktioner vad han ska säga och hur han ska uttrycka sig på presskonferenser.
  Med tanken på att han ofta är tyst och inte uttalar sig i onödan så drar jag slutsatsen att personerna runt Stefan Löven inte vill att vår statsminister ska uttala sig innan de har instruerat honom vad/hur han ska uttala sig.
  De gånger Stefan Löven har varit "själv" som vi partiledardebatter så har han mycket svårt att hantera frågor & påhopp från de övriga partiledarna/journalister.
  Med detta så menar jag att det styrker jägarchefen att de orden Stefan Löven säger vid planerade presskonferenser har noga övervägts.

  Vår statsminister är en äkta socialdemokrat men har tyvärr inte intellektet som en statsminister skulle behöva ha.
  Därför får han inte uttala sig i media innan en noga genomgång, är min slutsats.  SvaraRadera
 5. Ursäkta, men vad har Sverige att försvara sig med år 2017?
  Dagens svenska försvarsmakt, eller vad man nu skall kalla detta, klarar endast av att försvara Arlanda och Bromma till regering, riksdag, HKH, militära HK och övrig nomenklatura har flytt Sverige hals över huvud!

  SvaraRadera
 6. En obetalbar och målande beskrivning av Stefan Lövens statsmannamässighet ges av statsvetaren Mats Persson, vilken under en period ingick i den brittiske premiärministern David Camerons stab på 10 Downing Street, i dennes sommarprogram i SR. Lyssna 40:46 min in i programversionen utan musik.
  Håll skämskudden i beredskap...

  SvaraRadera