torsdag 21 september 2017

Zapad-2017 - Avslutad

Reflektion

Då var övning Zapad-2017 officiellt avslutad igår (20SEP2017). Övningen har inneburit ett antal förvåningar men även bekräftelser på sådant som kunnat antas sedan tidigare. Vad som kanske är mest förvånansvärt är att det ej skedde någon landstigningsövning vid Kaliningrad Oblast. Detta utifrån den rapporterade övningsmängd som Östersjömarinens (ÖM) marininfanteribrigad spenderat på landstigningsövningar. Därtill det uttalade syftet att alla övningar som genomfördes inom det västra militärdistriktet under den inledande delen av sommarövningsperioden, skulle ha bäring gentemot Zapad-2017. Dock skulle detta troligtvis kunna förklaras av de metrologiska förhållandena som varit i det aktuella området.

Nästa förvånansvärda episod är att delar ur 76. Luftburna divisionen relativt obemärkt i den officiella rapporteringen förefaller flugits in under övningen, alternativt innan som tidigare berörts, till Kaliningrad Oblast för att genomföra övningsmoment. Att luftlandsättningsstyrkorna skulle öva i Kaliningrad Oblast framkom i ett tidigt skede av övning Zapad-2017. Däremot är rapporteringen avseende luftlandsättningsstyrkornas verksamhet i Kaliningrad Oblast magert rapporterad. Den göms undan i andra rubriker och nämns i förbifarten kring vad andra enheter skall ha genomfört, främst vid övningsområdet Pravdinskij. Där huvuddelen av övningsmomenten, för de ingående förbanden, i Kaliningrad Oblast förefaller genomförts.

Ett intressant övningsmoment är att både ÖM och Norra Marinen (NM), samma dag (19SEP2017) genomförde kust- och sjömålsrobotskjutningar. Vid den NM utnyttjandes kustrobotsystemet Bastion, medan vid ÖM, kustrobotsystemet Bal. Skjutningarna inom de båda marinerna skall ha skett i samverkan med sjöstridsenheter. Inom ramen för robotskjutningar är även övningsmomentet med Iskander systemet mot mål i Kazakstan intressant. Då det tydligt visades på vilket verkans avstånd systemet har. Därutöver är fokuseringen på verkan mot kryssningsrobotar inom luftförsvaret under övningen men även de massiva, simulerade, luftangrepp som de övat på att avvärja, intressant att notera.

Utöver det så förefaller en ansenlig mängd ”energi” lagts ned på att öva ledning och ledningssystem för staberna. Vilket kommer bli intressant att se i den ryska rapporteringen de kommande veckorna. Främst om de fullt ut kommit tillrätta med den ledningssystemsproblematik de hade under 2013-14. Detta var främst den period då de stora beredskapskontrollerna, inom de olika militärdistrikten, genomfördes. Utöver det är det intressant att notera de övningsmoment som genomförts med olika former av televapenförband under övning Zapad-2017, som både förefaller omfattat olika former av elektroniska attacker mot radiosystemen, men även mot IT-baserade system. Här är det även intressant att notera uppgifter om responstider för både luftförsvar men även vid indirekt bekämpning, dessa skall ha blivit mellan 3-5 gånger snabbare enl. de själva.

Vad avser övningsupplägget som varit indelat i två skeden, ett defensivt och ett offensivt, är det inget förvånansvärt i det. Det som kanske är mest förvånansvärt och som tidigare nämnts är att de åtminstone under denna strategiska övning förefaller frångått det modus som inrättades 2013 och man använt sig av framgent. Det vill säga inleda de strategiska övningarna med en beredskapskontroll, 3-5 dagar innan genomförandet. Dock kan det vara fullt möjligt att vissa av förbanden som deltagit i Zapad-2017 ej fått order om detta innan, vilket förefaller vara fallet med åtminstone ett, utan många förband kan ha tränats inför övningen. Varvid Generalstaben den 14SEP2017 fastställde vilka förband skulle deltaga, härvid kan en beredskapskontroll per se, genomförts.

Det är även intressant att belysa den ryske försvarsministern, Sergej Sjojgu, uttalande i Kaliningrad Oblast den 21JUN2017, där han påtalade att övning Zapad-2017 skulle bli en mindre övning. Sett till den rapportering som skett av rysk media, så förefaller det, med andra övningar som referens, vara en mindre förbandsmängd som övats inom det västra militärdistriktet. Dock utgör mediarapporteringen inget säkert underlag så här långt. Därtill skall tilläggas att själva förbandsmängden per se, inte behöver vara det intressanta utan snarare vad som övats och varför samt vilka förband som övats. Vilket förefaller vara fallet just nu.

Detta är några inledande reflektioner, betydligt fler finns, avseende övning Zapad-2017. Ett längre inlägg avseende övningen kommer komma framgent, där händelseförlopp, deltagande förband o.dyl. kommer beröras.

Have a good one! // Jägarchefen

8 kommentarer:

 1. Måhända fann krigsförbrytardiktaturen i Kreml det för gott att - åtminstone för tillfället - dra i handbromsen, då de tilltänkta landstigningsstränderna på Gotland befanns vara försvarade av amerikanska attackhelikoptrar och marinkårssoldater...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Make no mistake; med stor sannolikhet resonerar Putler som Arnold Schwarzeneggers klassiska rollkaraktär i James Camerons apokalyptiska filmserie The Terminator - I´ll be back...

   Radera
 2. Såg på nån blogg dom testskjutit YARS I slutet av övningen, andra provskjutning i september, denna från silo, förra från mobil plattform.

  SvaraRadera
 3. Bäste Jägarchefen,
  Jag är full av beundran för dessa entusiaster vilka fortfarande skriver spaltkilometer i respektive bloggar och kommentarer om det svenska försvaret och dess potentiella fiender. Vilket svenskt försvar, kan man fråga sig?
  Som gammal stridsflygare från andra halvan av 1960 - talet fram till mitten av 1970 - talet och därefter "flygande repgubbe" under det mycket, mycket kalla kriget under 1980 - talet fram till Sovjetunionens kollaps i början på 1990 - talet, så känns enbart en enorm hopplöshet och tomhet när jag jämför dåtidens 850 stridsflygplan med de nutida 60 - tal flygfarkoster. Vem / vilka tror egentligen att Sverige, med dagens försvar, är herrar i sitt eget hus?
  När svenska militära luftfartyg blir identifierade av aggressiva ryska stridsflygplan så "skiter man bokstavligen i brallorna" och krigsrubriker förmedlas i media. På min tid så fick Vi vara ifred från WP - flyg i Östersjön eftersom dessa hade en enorm respekt för svenskt stridsflyg och låg alltid i väntläge i avvaktan på sin tur att identifiera signalspaningsplan från Nato. På YouTube kan Ni se ett program från SVT, "Fredens hav", från 1979 vilket ger en bra beskrivning av dåtida svenskt luftförsvar.
  Min första storövning var "Ö68" med ett deltagande av 400 svenska stridsflygplan, riktigt 400 stridsflygplan! WP hade nämligen brakat in i "broderlandet" Tjeckoslovakien för att näpsa uppstickaren. Det fanns en osäkerhet och otäck känsla i luften huruvida WP skulle gå vidare in i Finland, VSB - avtalet? Vissa svenska flygdivisioner gick Vi upp i läge "lystring" och placerades på krigsbas redan under augusti månad 1968. Det hela slutade med en svensk mastodontövning, "Ö68" för att visa flaggen! En känsla av total överlägsenhet och trygghet spred sig när man i lufthavet skådade alla dessa stridsflygplan inför ett stridsgruppsanfall tillsammans med eskortjakt.
  Det svenska totalförsvaret kunde dåtida mönstra ca. 860.000 män / kvinnor och ÖB hade ca. 200.000 män / kvinnor till förfogande vid en eventuell "Givakt"!!!!
  Givetvis så ställde jag frivilligt upp på 1980 - talet när Flygvapnet kallade men vid en motsvarande fråga i dagsläget, i och för sig hypotetisk, om jag återigen skulle ställa upp för att försvara Sverige, så är mitt svar ett "rungande NEJ" eftersom dagens Sverige inte är mitt Sverige längre.
  Jag har förmånen av att befinna mig i ett annat land under större delen av året vilket jag mycket hellre är beredd att ställa upp och försvara med min mångåriga kunskap som stridsflygare.
  Slutligen, RIP till alla kollegor och kamrater vilka fick offra sina liv i tjänsten som "vaktpost" för fredande av Sverige och dess gränser dag som natt!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Väl talat! Dina känslor delas nog av många av oss som var och en på sitt håll drog sitt strå till stacken under andra halvan av det förra seklet.

   Radera
  2. "Ska göra riktigt, riktigt ont att angripa Sverige”, sade Stefan Löfvén!
   Tillåt mig fråga Statsministern; "Med vilka medel skall det göra ont?

   Radera
 4. Vet ej om man får göra reklam för annan blogg, här en genomgång av Z17
  https://russianmilitaryanalysis.wordpress.com/

  SvaraRadera
 5. Om Ryska Marinen.

  https://russianmilitaryanalysis.wordpress.com/2017/08/23/why-the-russian-navy-is-a-more-capable-adversary-than-it-appears/

  SvaraRadera