torsdag 7 december 2017

Påbud?

Reflektion

"Och det hände sig vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud..." Så inleds Evangelium enligt Lukas 2 Kapitlet, det är sannolikt en inledning som kommer höras på flera Julvesper runt om i Sverige, i närtid. Svensk försvarspolitik och därav indirekt även en stor del av dess säkerhetspolitik kom under det inledande 2000-talet baseras på att ett påbud skulle uppenbara sig. Detta påbud skulle indikera starten på ett försämrat omvärldsläge som i sin tur skulle medge ett tioårigt återtagande för att kunna garantera Sveriges oberoende i händelse av ett försämrat säkerhetsläge i vårt närområde.

När detta påbud skulle ha kommit, kommer troligtvis vara av stort intresse för framtida säkerhetspolitiska forskare. Vad som dock går att konstatera är att General Håkan Syrén under sin tid som Överbefälhavare, vid 2008 i kölvattnet av den rysk-georgiska konflikten tydligt kom att peka på att Ryssland hade valt konfrontationens väg och att den svenska försvarspolitiken därav måste utgå från säkerhetspolitiska realiteter kontra, på förhand fastlagda ekonomiska ramar.

Vad avser den rysk-georgiska konflikten, är det intressant i ett underrättelsesammanhang att notera hur svensk underrättelsetjänst, i form av Försvarets Radioanstalt, innan konflikten påbörjades hade uppfattat vad som var på väg att ske. Vilket sätter General Håkan Syréns uttalande i ett visst perspektiv, då det var ett väldigt tydligt uttalande han genomförde i sin roll, dels som myndighetschef, dels som Överbefälhavare.

Vid 2012 genomförde Svenska Dagbladet med Mikael Holmström som reporter en intervju med den avgående chefen för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST), Generalmajor Stefan Kristiansson. Den avgående MUST chefen påtalar vikten av att de förmågor som utvecklas i Ryssland måste beaktas, därtill påtalar han att den ryska militärreformen som påbörjades 2008 hade tagit fart. Därutöver påtalas även att Ryssland vill ha stabilitet, men risken är att det blir stabilitet på Rysslands villkor. Detta var ett eller två år, beroende på när man väljer att se startpunkten, innan den rysk-ukrainska konflikten uppstod.

I slutet av 2012 kom det beryktade uttalandet om "enveckas försvaret", dåvarande Överbefälhavaren, General Sverker Göransson, intervjuades av Svenska Dagbladets dåvarande reporter Mikael Holmström, vid en tjänsteresa till Kiruna. Vid denna intervju framkom det att Sverige skulle kunna stå emot ett angrepp under en veckas tid, mot en motståndaren med en begränsad målsättning. Detta förefaller varit en slutsats utifrån ett krigsspel, ett av troligtvis många som genomförts, varvid den måste sättas i en specifik kontext. Dock var det ett väldigt tydligt budskap som skickades av den dåvarande Överbefälhavaren.

På detta sätt skulle man kunna fortsätta ett bra tag, med olika signaler och utspel både kring omvärldsläge men även vad avser svensk försvarsförmåga. Dock blir det en återupprepning av mycket som redan berörts på denna och andra bloggar. Vad som dock gör dessa saker intressanta blir att sätta den nuvarande överbefälhavarens, General Micael Bydén, uttalande under den gångna veckan, v749, ihop med de tidigare berörda uttalandena.

Överbefälhavaren påtalar, om inte ytterligare finansiella medel tillförs kommer Försvarsmaktens förmåga nedgå. Detta som en bieffekt av Försvarsmaktens ökade verksamhet, sannolikt maa. det negativa omvärldsläget, redan vid 2020 kommer Försvarsmaktens förmåga nedgå. Därutöver påtalar han att personalen är pressad maa. den ökade verksamheten men även bristen på personal, utgör ett problem. Behovet av ytterligare medel för att kunna lösa de uppgifter som regering och riksdag har ålagt Försvarsmakten, är något som både nuvarande och dåvarande Överbefälhavare kontinuerligt påtalat. Varpå det i grunden ej är något ”nytt under solen”.

Således har det förlupit en sträcka på snart 10 år, när tre överbefälhavare har påtalat, att det råder en kraftig diskrepans mellan de medel som tillförs, kontra det säkerhetspolitiska omvärldsläget och i grunden Försvarsmaktens utformning för att kunna möta detta försämrade omvärldsläge. Man kan fundera på vilket "påbud" det är som krävs, för att Försvarsmakten skall kunna påbörja en tydlig omdaning som möter de behov som finns kopplat mot det omvärldsläge som råder.


Have a good one! // Jägarchefen

6 kommentarer:

 1. Vi hade ju ett påbud i form av ett "förebud" härom året.. Häglaredsmasten.

  SvaraRadera
 2. När jag 2006 röstade på den gamle jägarsoldaten Reinfeldt trodde jag att jag röstade för ett starkt försvar, men för att skriva i religiösa termer: Det var Judas jag röstade för.

  SvaraRadera
 3. Jag ser inget problem med att man beroende på hur säkerhetsläget är anpassar försvarets storlek och kostym.
  Rätt onödigt att köpa in dyr utrustning som ändå kommer att bli föråldrad om det inte finns ett behov för vår säkerhet.
  Problemet är just nu att försvaret ber om mer pengar och har gjort detta i många år utan att politiker tagit det på allvar.
  Tro mig det finns pengar i systemet och våra politiker har lekt rödakorset med våra skattepengar under flera år, på betydligt högrebelopp än vad försvaret kräver.
  Rätt knepigt att försvaret inte får de budgetmedel som omvärldsläget kräver..... men glöm inte att det även finns politik i att försvaret inte får sina pengar.... NATO

  SvaraRadera
  Svar
  1. Biskswes L !
   Visst kan man fortsätta att resonera så. men svårigheterna med detta har de framsynta i Finland tagit i beaktande med gott resultat. Som vi märkte vid "fritagnings-försöket" vid "U-137" hur ryssen resonerade via radio. "..även deras gamla kanoner leds ju av deras nya eldleningssystem fattar ni väl"... (översatt från ryska från de mycket nervösa ute från Kirov-kryssaren till "ambassadsfolket" i land). Ja t.o.m. en gammal kanon från WW I kan fungera. En situation från fältet. En kille funderade på hur man skulle slå ut ett batteri utan pekare. Allt löstes med en gammal 6.5x55 från 1950 från 700 mtr.

   Radera
  2. Det finns en hel det lågt hängande frukt som skulle kunna plockas. Till exempel skulle man kunna göra ett avsteg för FM från det normala budgetförfarandet som säger att alla budgeterade pengar som inte spenderats vid årets slut återgår till statskassan. Detta brukar bli mellan några hundra miljoner upp till några miljarder varje år och mitt förslag är att de pengarna sätts in på ett konto hos Riksbanken som fritt kan disponeras av ÖB utan regeringsbeslut. För att inte allt för stora summor läggs på hög de år när det är fridfullt så kan man sätta ett tak på kontot t ex 1/5 försvarsbudget - överskjutande summor går till staten.

   Så vitt jag förstår har Storbritannien ett sånt system och har bl a köpt extra C-17 för pengar från avbeställda och försenade projekt – pengar som i Sverige skulle gått till staten.

   Radera
 4. Sverige lamslås och svenskarna drabbas av panik och svält – inom en vecka om landet drabbas av en allvarlig cyberattack. Så dåligt totalförsvar har Sverige. Det varnar Krigsvetenskapsakademien i en ny studie, rapporterar DN."Förklaringen är att Sverige helt saknar ett civilt försvar och att det militära försvaret är så undermåligt att det inte skulle stå sig mot en modern fiende.

  Annat var det under kalla kriget. Då bestod totalförsvaret av skyddsrum, skyddsmasker, stora lager av livsmedel och drivmedel samt beredskap i bland annat sjukvård. Men nu är allt det ett minne blott.

  Enbart cyberattacker kan idag vara så kraftfulla att de slår ut hela elsystem i länder, varför Sverige måste kunna försvara sig mot dem.

  "Vi har idag inte ens ett rudiment till civilt försvar – cyberattacker slår ut elförsörjningen i hela landet, vilket gör att det mesta stannar i Sverige - telefonnät, mobilnät, betalningssystem för att ta några exempel. Folk börjar svälta efter cirka en vecka när livsmedelslagren är tömda. Angriparens utnyttjande av sociala medier skapar panik, misstroende och uppgivenhet", skriver projektledaren Frank Rosenius i förordet.

  "Övergår angreppet till militära insatser kommer de kvalificerade förbanden inom armén och marinen med stor sannolikhet att slås ut eller inte komma till verkan", fortsätter han.

  När DN frågar Frank Rosenius om budskapet inte är lite väl "alarmistiskt", svarar han att så må vara fallet, men att det är bättre att säga sanningen om sådana här problem än att tysta ned dem.

  Ett stort militärt problem, enligt studien, är att Sverige har så få förband att de aldrig skulle klara en väpnad konflikt. De avancerade förbanden måste därför minst fördubblas innan år 2030, skriver författarna.

  Studien föreslår bland annat också att en civil överbefälhavare tillsätts och att det upprättas en myndighet som får till uppgift att försvara Sverige mot IT-attacker – dygnet runt. Dessutom vill studiens författare se ett modernt psykologiskt försvar som ska försvara landet och dess folk mot så kallade "påverkansoperationer".

  "Det behövs ett radikalt omtag av hela totalförsvaret. Det civila försvaret måste åter byggas upp från grunden", påpekar man.

  Vän av ordning frågar sig? Finns det fortfarande någon som tror att Sverige kan försvara sig och i så fall, hand upp och ett steg framåt!

  Stort tack till 7 - klövern och framför allt Fredrik Reinfeldt!!!!!

  SvaraRadera