måndag 3 november 2014

Ny svensk linje?

Reflektion

Sveriges Utrikesminister Margot Wallström gav i gårdagens (141102) Svt Agenda, uttryck för den Svenska linjen mot ett allt mer aggressivt uppträdande Ryssland i vårt närområde. Två (2) av dessa uttalanden kräver en viss fördjupning, främst kopplat till hur dessa hänger i hop med vår nuvarande säkerhetspolitik och vilken faktisk förmåga vi har att ge uttryck för denna säkerhetspolitik.

Vi ska visa att vi tänker försvara vårt territorium, ett mycket värdeladdat uttalande för att komma från en Utrikesminister, främst kopplat till den hotbildsanalys som Försvarsberedningen kom med under våren. Nu talar vi alltså om att en rejäl risk finns för att en annan part, i detta sammanhang Ryssland, mycket väl verkar visa sådana ambitioner att vi måste försvara, inte hävda vilket är en markant skillnad och vad man talar om när det rör kränkningar. Således kan man tolka uttalandet indirekt att det nu de facto finns ett reellt hot mot nationalstaten Sverige från Ryssland. Något som säkerhetspolisen (SÄPO) även gav uttryck för i våras då de delgav att Ryssland genomför krigsförberedelser mot Sverige likväl bekräftades den sk ”Ryska Påsken” då ryskt strategiskt bombflyg genomförde övningsanfall mot svenska mål dock klarlades ej frågan om övningen de facto hade syftat till insättande av taktiska kärnvapen. Detta skulle kunna innebära att SÄPO hotbildsanalys nu har harmoniserats mot den säkerhetspolitiska agendan, vilket var något som den förra regeringen inte verkade förstå vad SÄPO de facto sa. Likväl som Malena Britz säger i SvD, så tror jag att detta även till del är ett tydligt budskap till det svenska folket från Utrikesministerns sida.

Ryssland ska inte få vinna propagandakriget, Först och främst tycker jag det är mycket bra att Utrikesministern tar upp detta, att ett propagandakrig eller informationskrig pågår har nog undgått många varvid det bör belysas, men då uppstår följdfrågan hur skall man klara av denna uppgift? Sverige har de facto avvecklat det tidigare psykologiska försvaret som hade just sådant som sin huvuduppgift, att motarbeta propaganda och därmed ge en saklig bild till befolkningen i Sverige. Därmed blir uppgiften mycket svår att lösa, har man inte verktygen i verktygslådan så går saker och ting inte att skruva ihop, hur mycket man än vill det.

Utöver dessa två (2) uttalanden så har den nuvarande regeringen i sin regeringsförklaring varit mycket tydliga med att NATO är ej ett alternativ dvs vi skall fortsatt vara militärt alliansfria, jag förutsätter därmed även att vi inte kommer ingå en allians med Finland som omfattar ömsesidiga säkerhetsgarantier att med militära medel försvara varandra i händelse av ett angrepp. Vilket gör att vi börjar närma oss själva essensen med detta inlägg.

För det första så tror jag det Margot Wallström vill slå fast är att vi värnar vårt nationella oberoende om så krävs med vapenmakt, likväl att subversiva inslag såsom propaganda och andra metoder även skall mötas upp och bekämpas då de indirekt hotar vårt nationella oberoende, sen kanske ordvalen blivit lite tvetydiga, då möjligtvis ”försvara” kanske hade innebörden ”hävda”. Dock så anser jag det helt rätt av Utrikesministern att hävda vårt nationella oberoende utifrån de genomförda ryska övningsmönstren mot Sverige samt kränkningar som skett av vårt territorium.

För det andra, om man nu från regeringens sida slagit fast att säkerhetssituationen förändrats så till den grad att man börjar tala om att "försvara territorium" då bör man ta sig en rejäl funderare på om man inte bör genomföra en revidering av Försvarsberedningens slutsatser från våren 2014. Då dess slutsatser ej medger en Försvarsmakt som kan försvara territorium, en begränsad geografisk yta, ja det klarar IO 14, men inte mer. Åtminstone i min sinnevärld är det skillnad på yta/plats och territorium, då talar man betydligt större ytor.

Likväl en Försvarsmakt som skall försvara territorium kräver infrastruktur för detta, infrastruktur som avvecklats i ett rasande tempo sedan 2004, denna infrastruktur saknas nu, exempel på detta är t ex bassystem för flygvapnet, baseringsområden i skärgårdarna där flottan kan genomföra underhållstjänst m m. Ser man till den föreslagna försvarsbudgeten så finner man varken spår av att Försvarsmakten skall växa eller att några större infrastrukturella förändringar är på väg att ske, om man nu inte kommer genomföra ett införande av plikt personal igen, vilket skulle medge en ökning av Försvarsmaktens gripbara personal och omfördela medel till infrastrukturella åtgärder. Dock kommer rejäla anslagsökningar fortfarande krävas och en omorganisation av Försvarsmakten, för två (2) brigader är inget man försvarar med, om man skall försvara territorium.

Dock så kan ju de facto Försvarsministerns (Peter Hultqvist) beordrade utredning av Försvarsmaktens faktiska förmåga, leda fram till sådana resultat att en rejäl förmåge höjning genomförs och omstruktureringar genomförs av Försvarsmakten för att höja numerären, men än så länge förefaller det ej vara så, om inte Utrikesministerns uttalande skall ses som en första indikation på detta, då Utrikespolitik och Försvarspolitik oftast är nära besläktat i och med att dessa ger just säkerhetspolitik.

För det tredje, vad som är intressant att notera, är just att det är en förändring i den Svenska utrikespolitiken hos den sittande regeringen mot Ryssland, med de uttalande som Utrikesministern ger, dessa uttalanden kommer bedömt skärskådas av Ryssland och mest troligt kommer de även att prövas, för om man väljer att ge vissa signaler kommer även mottagaren av dessa signaler pröva om det stämmer. Således kan vi troligtvis få se en ökning av både dold och öppen rysk militär och ickemilitär (samlingsbegrepp för subversiva metoder, informationskrigföring, ekonomisk krigföring m m) aktivitet riktad mot Sverige. Förhoppningsvis är man från Regeringens sida medveten om detta.

Have a good one! // Jägarchefen

Källor

Regeringen 1 (Svenska)
SvD 1, 2, 3, 4, 5 (Svenska)
SR 1 (Svenska)
Svt 1 (Svenska)

11 kommentarer:

 1. Om det ändå vore så väl att utrikesministerns uttalanden vore ett uttryck för någon sorts paradigmskifte innebärande en, på knivskarp analys av geo- och säkerhetspolitiska realiteter baserad, substantiell utfyllnad av det säkerhetspolitiska tomrum som präglat den tidsperiod av strategisk ”Time Out” vi alltjämt befinner oss i.

  Dessvärre tvingas vi nog konstatera att det endast är ytterligare en variant av politiskt snömos avsett främst för en inrikes publik. Allianslöshetsideologin ska försvaras till varje pris…

  SvaraRadera
 2. Vad menade Wallström med att Ryssland "inte ska få vinna propagandakriget"? Västerländsk media dominerar över hela världen. Det är ju det som gör att inget rapporteras om Kievs ("the good guys") bombningar av Donbass. Lite grann som på 90-talet när kroatiska soldater anföll serbiska Krajina medan Väst tittade bort...

  SvaraRadera
 3. Jag kan inte låta bli att ömka den föregående regeringen lite för deras bristande mandom (och kvinndom). De framstår som ultimata sellouts nu. Det kommer att stå mer än några rader om att det visst satsades på försvaret under Reinfeldts regering, i Reinfeldts egna självbiografi, annars skulle han ju framstå som en odugling. Men Ok, alla kan inte få vara sådana statsmän som hamnar i historieböckerna annat än som en parentes. De som lämnades att stå med det röda skynket medan de andra dök bakom läktaren var de två kvarvarande moderater som fortfarande propsade på ett försvar värt namnet och som vågade stå upp för Sverige. Den ene var Mats Johansson och den andre var Rolf K. Nilsson. Heder åt dem! Resten förtjänar att förpassas till glömskan.

  Roger Klang

  SvaraRadera
 4. Om detta är regeringens nya linje måste man väl ändå säga att det är en rejäl omsvängning. Under kalla kriget var uttalanden som detta nästan obefintliga. Säkerhetspolitiken gick ut på att " inte provocera" sin mäktiga granne. Wallströms ord ter sig allt annat än tagna ur den gamla diplomatiska ordboken. En del äldre diplomater verkar dock vilja leva vidare med den.

  SvaraRadera
 5. Tror inte att ni svenska Usa-kramare kollar vad medvetna amerikanska krigsveteraner skriver om Usas beteende. Deras uppfattning är i hög grad ett försvar för Ryssland och Putin och de ser nog ert prat om propagandakriget som surrealistiskt eftersom de ständigt avslöjar nya bedrägerier från den egna sidan.
  Det vore självmord av ryssarna att inte infokriga tillbaka. Och det är på tiden att de kommit igång.
  Den elaka väst-häxan Usa/Nato behöver få ordentligt mothugg.
  Wallström var en extremt högavlönad EU-karriärist och jag instämmer med kommentaren ovan att det är för inrikes bruk.

  SvaraRadera
 6. Saken är den, Peter Grafström, att jag inte längre vet om du är en övertygad vänsterpartist eller om du är en Nymoderat i framkanten. Så illa är det. Vad är ditt parti?

  Roger Klang

  SvaraRadera
  Svar
  1. Inget parti-politiker är okunniga men jag anser att entreprenörsbegåvning bör tas till vara oavsett samhällssystem. På det sättet skiljer jag mig från vänstern.
   Men framförallt vill jag se ett Sverige med självständigt tänkande upplysta människor.
   Då litar jag på att demokratin fungerar. Och att man ordnar ekonomin på ett vettigt sätt.
   Jag sätter mig in i historiska fakta till en tillräcklig grad för att inse att anglosaxarna i stort sett undantagslöst förorsakat allt elände sen Bank of Englands skapande ungefär.
   Karl den XII var en av dem som lockades till sin undergång av britterna, vilka illistigt befann på ömse sidor om konflikten lismande åt Sverige att gå i krig varefter de sedan förrådde dem.
   Britterna har också orsakat och understött en betydande del av alla revolutionärer både socialister och fascister. Allt för att underminera och utnyttja och spela ut konkurrentländer mot varandra.
   De har också insett hur viktigt det är för dem att kontrollera historieskrivningen så att deras ondska kan döljas och allt kan skyllas på deras offer. Efter första världskriget som helt orsakades av britterna genom deras mutor och hemliga diplomati, kunde anglosaxarna lägga beslag på de underkuvade ländernas arkiv och flytta dem till Usa dvs röja undan bevis. Detta som ett smakprov på att det mesta är förvanskat som både militärer och civila utgår från som sant. Propagandan som anglosaxarna helt kontrollerar leder oss till dåliga beslut. Både vänster och högersidan är lurade av den propagandan och det man bör fokusera på är att om möjligt göra människor mer misstrogna mot det som anglosaxarna försöker lura på oss. Som du säkert vet var det amerikanska konsulter som fick förtroende att bestyra nedrustningen av Sverige.
   Och syftet var att använda oss som en del av deras imperialistiska härar.
   Deras nästa steg är att lura oss in i Nato som i själva verket bestämmer över inriktning av EUs ekonomi. Det är en av anledningarna till att EU skjuter sig själva i foten just nu genom idiotiska sanktioner mot Ryssland. Två gånger har anglosaxarna tvingat in Tyskland i krig och nu försöker de igen.
   Och så får vi höra från ÖB att vi inte behöver värnplikt. Det diskvalificerar honom i mina ögon.

   Radera
  2. Det finns gott om okunniga i ämnet bland de som tycker om att uttala sig om försvaret.

   vad det gäller britterna så ger jag dig rätt. Men det är inte britterna som är ryggraden i Nato. Jag noterar att du inte tänker några höga tankar om Kalle dussin. Även om britterna alltid har kallat svenskarna för fega, samtidigt som de är mästare på att undvika att säga det i våra ansikten, så betyder inte det att Kalle inte skulle ha gått i krig ändå. Den överlägset tyngsta faktorn var sannolikt den att Ryssland ansågs hota Sverige. Jag har ett ordspråk; den som inte kan ta anllagelser om feghet med god ro är feg. Och den som anklagar ett annat folk för feghet är sannolikt feg själv.

   Radera
  3. Roger
   Tyskarna är erkänt dugliga på alla områden. Ingen brist på mod men också kända för en mycket välutbildad och flexibelt tänkande officerskår. Jag pratar om tidigare skeden. Preussare.
   Likväl har de blivit krossade. För fienden är slug. Mod är inte tillräckligt. Man måste vara cynisk för att inte bli provocerad och vara medveten om att det är bakom kulisserna som mycket avgörs. För exempel, ryssarna inser att Usa nu vill provocera dem att gå in stort i Ukraina och det är inte mod som fattas dem när de undviker det.
   Britterna påverkade ryssarna på Karl XIIs tid. De påverkade och finansierade Karl.
   Britterna har lurat alla. Ludvig XIVs tronföljare eliminerades en efter en tills han hotade att låta en av sina oäktingar bli kung. Franska revolutionen hade britterna via frimurarna stor inblandning i.
   Då kunde de också flöda in frimurare i Ryssland som senare var till hjälp för att underminera tsarerna. De såg till att Erik von Fersen lynchades. De lockade Napoleon att anfalla Ryssland. Efter 1815 var Frankrike under britternas kontroll. Napoleon III var deras agent mer eller mindre. Mängder av revolutionärer och upprorsmakare under hela 1800-talet jobbade för dem och det fortsatte under 1900-talet. När man påpekar för vänsterfolk att Karl Marx spelade ut arbetare och medelklass/företagare mot varandra men i praktiken skyddade de verkliga makthavarna finansmännen vill inte vänstern veta något. Både Mussolini och Hitler var hela tiden anglosaxarnas skyddslingar, liksom speciellt Trotsky i Sovjet. Visste du förresten att Trotsky betalade tillbaka till Wall street och London genom att beställa tusen svenska lokomotiv till överpris? Nylund & Holm som aldrig tillverkat mer än 40 sammanlagt.

   Radera
  4. @Peter Grafström

   Det hör inte till vanligheterna med engelskfientliga svenskar. De humlepollinatorstjälande britterna förtjänar lite mothugg ibland. De har en mycket dålig inställning. Men ändå håller amerikanarna dem om ryggen. De tycks ha ett frikort för vad ondsint de än gör. Visste du att britterna hade koncentrationsläger där de lät tortera svarta på 1950-talet i Afrika? Aldrig att britterna skulle göra avbön för det. Men tyskarna har späkt sig och klätt sig i säck och aska för det som de gjorde under kriget.

   Men jag håller inte med dig om att det är andra än ryssarna som ligger bakom Ukrainakrisen. Vet du hur man vet när Putin ljuger?

   Han rör på läpparna.

   Han har ljugit konstant sedan Georgienkriget. Du känner till lögnerna. "Vi provocerade inte fram kriget i Georgien, det var ett rättfärdigt krig"

   Flera år senare så erkände Putin rakt ut att det var han som planerade det kriget.

   "Vi har inget intresse av att gå in i Ukraina". Sagt under OS i Sotji av Putin.

   En eller två veckor senare stod de i Krim. De måste ha planerat logistiken redan när han sade det.

   Roger Klang

   Radera
  5. @Roger Klang
   Bra att vi är överens om perfida Albion som England kallas. En mycket avslöjande bok om deras ränksmiderier mot de helt oskyldiga tyskarna under årtiondet före WWI kom ut 2013 skriven av Gerry Docherty & James Macgregor med titeln Hidden History. James växte upp i ett invalidboende där hans krigsskadade krigsveteran till far bodde. Boken visar hur britterna genom dold diplomati(vilket också ägde rum mot KarlXII) värvade och fixade karriär åt medlöpare i de allierade länderna och kunde styra dem som England ville. De hemlighöll också vilka avtal som gjorts och lät Tyskarna tro att de inte hade invändningar mot att de höll löftet till Österrike Ungern när de av britterna finansierade serbiska terroristerna avlossat det ökända skottet. Perfiditet är ordet och det gäller även Usa. Saakashvili i Georgien kallad 'västs man i kaukasus' fick klarsignal från Usa att gå till attack. Många ryssar dödades. Då ingrep Putin. Skulle han ha accepterat det?
   I Chechenien 1999- var det islamister uppbackade av Cia som anföll Dagestan. Knappast klokt av ryssarna om de hade accepterat det. Agressionen från Usa, reaktionen från Ryssland. Det perfida anglosaxiska imperiet igen och igen.
   I Ukraina ägde en statskupp rum som med våld drev bort regimen i februari trots att de fått beröm av väst dagen innan.
   På Krim fanns redan 16000 ryssar i enlighet med avtalet från 2010 som hade förnyats många ggr dessförinnan. Avtalet tillät 25000 ryssar. Så någon invasion behövdes inte. Svenska journalister och politiker sätter sig inte in i såna elementära fakta utan sprider lögner.
   Om ryssarna ville erövra Ukraina skulle det vara snabbt gjort.
   Det man bör känna till om Ukraina är att internationella valutafonden styrd av Usa kräver att Kiev erövrar den östra delen av landet för att få ut lånen. Usa utpressar alltså Kiev att döda sitt eget folk.
   Roger det är för att Usa gör världen oförutsägbar som det svenska försvaret behöver byggas upp och värnplikt införas.

   Radera