lördag 17 januari 2015

Om det händer?

Reflektion

I Litauen kommer man under den kommande veckan, V504, påbörja distributionen av en 98-sidig publikation som kan jämförs med den tidigare Svenska skriften, ”Om kriget kommer”. Nu avhandlar inte skriften enbart åtgärder i händelse av ett väpnat angrepp utan även hur man skall agera vid svåra påfrestningar av samhället i fredstid. Spridningen av publikationen kommer dels ske digitalt dels i pappersform till bibliotek, skolor o dyl.

Den första publiceringen av den svenska "Om kriget kommer", skede 1943 mitt under ett brinnande världskrig, därefter följdes den upp vid ett antal tillfällen för att publiceras en sista gång 1983. Utöver den renodlade publikationen fanns även en kortare instruktion i telefonkatalogen. Råd och rön delgavs hur man som medborgare skulle agera i händelse av en konflikt till det mer extrema hur man skulle agera som motståndsman. Alla dessa faktorer förefaller man i den Litauiska skriften tagit fasta på, samt även inarbetat de mer troliga situationerna, hur man som medborgare skall agera i händelse av en kris.

Den Litauiska statsledningen förefaller således uppleva ett rejält hot mot sig, vilket kanske tydligast visade sig under den genomförda beredskapskontrollen i Kaliningrad Oblast av Ryssland mellan 05DEC14-10DEC14, då man valde att sätta vissa av sina förband i förhöjd beredskap.

Om den Litauiska statsledningens initiativ kommer efterföljas av liknande publikationer i de två andra Baltiska länderna förtäljer inte historien, men det är nog inte en omöjlighet. Vad man då i Sverige bör ta sig en funderare kring är om det inte är dags för MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, att axla ansvaret och återigen publicera en liknande skrift i Sverige.

De yngre generationernas kunskap, efter en kraftigt begränsad undersökning, förefaller visa på stora brister avseende de mest fundamentala saker rörande egen beredskap till att känna till symbolen för bl a skyddsrum. Initiativet från MSB rörande webb baserad information kring åtgärder i händelse av kris är mycket bra, men det visar på hur informationsteknologiskt samhället blivit, vad hjälper en digital film på en webbserver när strömmen gått?

Vän av ordning tycker säkert att det kan ses som överilat och apokalyptiskt att återigen ge ut en liknande skrift som "Om kriget kommer", men är det verkligen det? Ryssland förefaller se sig hotad av bl a EU och NATO och å andra sidan ser EU och NATO, Ryssland som ett hot. Vår egen försvarsberedning anser även att säkerheten i vårt närområde har försämrats och vissa bedömare anser att dagens säkerhetssituation är mer instabil än under det kalla kriget. Mitt i allt detta befinner sig då landet Sverige.

En publicering av en liknande skrift förefaller då med hur omvärldsläget försämrats inte orimligt, det är nästintill oansvarigt om inte ansvariga myndigheter börjar fundera i dessa banor, dock bör den likt den Litauiska omfatta även ordinarie krissituationer, i vissa frågor anser jag att staten ej kan förutsätta att individen själv skall söka informationen utan den måste delges individen av staten. Detta är ett sådant exempel, hur man bör agera i extrema situationer och vilka skyldigheter man som individ har bör tydligt delges då det rör det mest extrema.

Varav en pappersskrift är det bästa, givetvis är det en merkostnad, men frågan är vad merkostnaden blir av ett ej publicera en sådan, den kan göras relativt tidlös, då krävs inte omfattande nyutgåvor. Finns den i papper går den även att använda då strömmen försvunnit, internet ej fungerar osv. Givetvis lär den samla damm hos många, men den kommer garanterat tas fram då situationen så kräver dvs om det händer något extraordinärt, vilket kanske bör vara skriftens nya namn "Om det händer".


Have a good one! // Jägarchefen

7 kommentarer:

 1. Men det kommer ju inte att hända
  Det har ju Försvarsberedningen bestämt
  Har de ändrat sig?
  I så fall borde de ju berätta det för folk

  SvaraRadera
 2. Sverige är ett märkligt land, inom vissa områden är medborgaren nästan överbeskyddad av staten från vaggan till graven, men inom detta område råder nu en fullständigt pinsam tystnad efter att alla tidigare samhällsfunktioner till skydd för såväl individen som samhället nu nedmonterats.

  Jägarchefen har helt rätt: se över, modernisera och tryck upp en motsvarande folder igen! (Givetvis på papper). Men innan MSB hunnit klara ut vilka myndigheter som skall samordnas, och dessa kommit överens är krisen nog för länge sedan överspelad...

  SvaraRadera
 3. Helt rätt. En uppdatering är av nöden och den skall gå att läsa i stearinljusets sken om det kniper, dvs den måste vara i pappersform. En lyxvariant skulle kunna vara inplastat papper. Jag kan tänka mig att betala för en sådan. Känner till den gamla varianten men vårt samhälle ser nu helt annorlunda ut tack vare den galopperande IT-tekniken. Namnförslaget är bra även om elaka tungor genast kommer att döpa om den till "Plötsligt händer det".

  SvaraRadera
 4. Den, eller snarare dem, borde benämnas När kriget kommer samt När det händer. Tryckta på Tyvek eller motsvarande "papper". Innehålla mycket illustrationer och inte allt för långa meningar, så att dagens generationer även har en möjlighet att läsa (i bemärkelsen att även förstå innehållet) dem. Volymen När kriget kommer bör vara kondenserad version (maximalt 25 sidor) av När det händer med fokus på krigsförhållanden.
  Här kan tyckas att det är ett resursslöseri att trycka två volymer; men värdet av att trycka en volym med den explicita titeln När kriget kommer skall ur ett psykologiskt perspektiv ej underskattas.
  Härutöver borde varje medborgare som mot årligt uppvisande av benämnda volymer hos polismyndighet/skatteverk, samt utfört godkänt teoretiskt prov (i samband med skattedeklarationen) för att uppvisa förståelse av handlingsbeteende inför krissituationer, hava rätt till skattereduktion om 2000 kronor.

  SvaraRadera
 5. Helt rätt... Bra förslag. Dessutom är jag övertygad om att alla medborgare i landet på få förmånen att lära sig vad man ska göra när, inte om, elnätet stängs av.... En gedigen civilfösvarssutbildning på minst en vecka, som dessutom kommer att innehålla utbildning i sjukvård, och hur man hanterar mat och tvätt utan elström...

  SvaraRadera
 6. Vore trevligt att få " När Kriget Kommer " i brevlådan samtidigt som Ikeakatalogen :).
  Om stora företag har råd att skicka ut sina reklamblad flera gånger i veckan och stora kataloger engång om året, så borde Nationen Sverige ha råd att skicka ut en volym vart femte år?? eller mer.

  Tror de måste ge folk råd hur de ska kunna hålla värmen i sina hus, då jord/berg värme är så vanligt i villorna i dag. El är ju bland det första som de kommer att slå ut för att lamslå hela samhället.

  Borde vara lag att alla nybyggda hus ska ha en eldstad." PBL" (Plan & Bygg Lagen)..så att människor inte fryser ihjäl.
  Tror även att det skulle behöva beskriva hur man tar tillvara på vilt, fågel,hare. Då många har kommit väldigt långt ifrån naturen och tror allt produceras i Icas kyldisk.

  SvaraRadera