fredag 17 april 2015

Försvarspolitiska inriktningen 2016-20

"Huvuddelen av arméförbanden organiseras för att kunna verka som två brigader i hög konfliktnivå mot en kvalificerad motståndare." - Försvarspolitisk inriktning 2016 tom 2020.

Denna ordalydelse är värd att reflektera något över, dels utifrån de nu överenskomna budgetramarna för Försvarsmakten, dels kommer denna ordalydelse vara utgångspunkten för resonemanget jag kommer föra i detta inlägg, då den är central för arméns utveckling under den kommande Försvarspolitiska inriktningen 2016 t.om. 2020.

Som ordalydelsen gör gällande, är huvuddelen av arméstridskrafterna organiserade för att kunna ingå i två brigader, brigadstridsgrupper är snarare ett bättre begrepp, då förbanden är så vitt utsprida och kommer ha ytterst små möjligheter till några egentliga samövningar utifrån de geografiska avstånden mellan dem.

Utöver brigadförbanden, så finns ett ytterligare antal förband såsom Jägarbataljonen, Underrättelsebataljonen m.fl. Om vi då börjar med två brigader, vet man nu med sig som politiker att man enbart kommer betala för en 50%-lösning av det som är beställt, då blir det ju mycket svårt att kunna verka med två brigader, logiskt så kommer det enbart vara en brigad man betalar för som politiker, då bör man inte skriva två brigader.

Om vi då för resonemangets skull säger att Försvarsmakten kommer anmäla till Regering och Riksdag att vi kommer enbart kunna verka med en brigad, så då har vi fortfarande kvar problematiken med hög konfliktnivå mot en kvalificerad motståndare d.v.s. den absolut svåraste formen av väpnad strid är det man har sagt att denna brigad skall klara av. Detta kräver mycket övningstid och framför allt samövning av de olika förmågorna såsom logistik, bekämpning o.s.v. särskilt att beakta är att förbanden måste även vara personellt uppfyllda för detta.

Med den nuvarande personalreformen som varit gällande sedan 2010, så har vi enligt GenMj Brännström nu lyckats uppnå en bemanning på cirka 10-20% av Armén, d.v.s. några tusen soldater, vilket i ren verkan enligt GenMj Brännström är några kompanistridsgrupper observera det är inte ens bataljonsstridsgrupper vi talar om nu. Då brigadens byggstenar är bataljoner, så saknar vi just nu de "legobitarna".

Det vill säga, vi har i dagsläget inte ens personal för en brigad att tala om, likväl så utgör inte den inkallande delen av pliktpersonal under senare delen av 2015, någon grund för att utgöra en byggstomme på, för att kunna påbörja uppbyggnad av en brigad, då de är fördelade på ett antal olika förbandstyper inom armén.

Hur man nu får den politiska sidan har tänkt att Försvarsmakten dels skall få ihop två brigader med finansiering för en dels rekrytera och öva upp två brigader på fyra år för att kunna verka på den svåraste nivån av väpnad strid då vi inte ens i dagsläget har en brigad än mindre börjat öva brigadsystemet förutom i virtuella spel eller stabtjänstövningar, övergår mitt förstånd.

Vad som dock blir tydligt är att absolut ingenting av det Försvarsmaktsledningen kan ha/har anmält till våra politiker rörande situationen inom Försvarsmakten, kan man lyssnat på, för då hade de facto ordalydelserna varit annorlunda om man som nu valt att gå emot ÖB rekommendation rörande finansieringen av Försvarsmakten, istället för två brigader hade det kunnat stå en, vilket hade varit en realistisk målsättning utifrån nuvarande budgetramar.

Så här skulle jag kunna mala på med ett stort antal punkter rörande den "Försvarspolitiska inriktningen 2016 tom 2020" men jag väljer att avsluta där, då den inledande ordalydelsen exemplifierar väl hur ologiskt resonemang man fört från den politiska dimensionen i denna fråga. Avslutningsvis så får vi trots allt glädjas åt att vi fått en 50% förbättring, något mer än det kanske inte var att hoppas på i mellanmjölkens förlovade hemland, skutan börjar kanske så sakteliga att åter vända uppåt.

Have a good one! // Jägarchefen

2 kommentarer:

 1. Fienden får 50% mer stryk Med Finländarna! Det blir alltså offra Umeå för Göteborg som försvaras av 10-20% brigaden = jämnad med marken. Malmö finns inte på kartan samtidigt. Stockholm måste hållas till varje försvars politisk rabatt = vi behåller staden krossad av bombflyg men svenska flottan sänker fiendens invasionsflotta i Oxdjupet. Vi blir säkert överraskade i Väster... Alltså den politiska dimensionens logik är att början på antagligen sista världskriget måste vänta många hundra år. Och Pengarna lär aldrig räcka för Sund förnuft i Sundsvall. Avvägningen Avesta = jämnad med marken. Nya pengar räcker inte för Nyköping trots Nya köp. Men Räcker för halva Örebro Öresavrundning uppåt alltså. Om Bofors klarar sig själv Blir Borlänge fullständigt jämnad med marken, då vet man att det är slutet.

  Andra brigaden blir nog pooling och sharing från England eller Estland vi har ju satsat på solidaritet i _ _. Och om lilla Estland ska ha två brigader får väl Sverige inte vara sämre på pappret. De kanske rent av ska ta efter 2% av BNP till försvaret också och då kan man ju gå vidare och satsa på kunna mobilisera 91000 soldater, 1000 fler än lilla Estland. Siktar på att kunna politiskt servera gångbart. Och veta vad man behöver.

  SvaraRadera
 2. När arméns åldersklass, inom värnpliktsförsvaret, hade sin obligatoriska slutövning under mars månad så övade man sina färdigheter på bataljonsnivå och vid samtidigt förekommande fälttjänstövningar, med repetitionsförband, upp till brigadnivå.
  Men det var andra tider med årliga värnpliktsomgångar om ca. 50.000 man, inom försvaret, och ÖB hade ca. 200.000 man gripbara vid ett beordrande av "Givakt"!
  Tydligen så kan försvaret i dagsläget ha ca. 2.000 män/kvinnor gripbara vid en "Givakt" för försvar av Sverige. Detta räcker för att försvara Arlanda och Bromma de timmar det tar för regering, riksdag, HKH och HK att organisera respektive "fanflykt"!

  SvaraRadera