söndag 15 maj 2016

Ny dimension?

Reflektion

Denna vecka, V619, driftsattes den första delen av NATO ballistiska missilförsvar (BMF) i Rumänien, 12MAJ2016, samt konstruktionen av den andra och sista delen påbörjades, 13MAJ2016, i Polen som skall vara operativ under 2018. Enligt NATO Generalsekreterare, Jens Stoltenberg, så är hotet från stater som försöker anskaffa ballistiska missilsystem som kan påverka Europa högst påtagligt. Det nu driftsatta ballistiska försvarssystemet är enligt honom en viktig säkerhetsgaranti mot detta hot.

Rysslands Utrikesministeriums talesperson, Maria Zakharova, berörde BMF under sin veckovisa presskonferens, 12MAJ2016, dels beskriver hon hur Ryssland under flera år påtalat riskerna för både den internationella säkerheten men även den strategiska stabiliteten med utplacering av BMF. Dels att Rysslands oro kring detta skall ha ignorerats av omvärlden. Idrifttagandet av BMF i Rumänien kommer enligt henne föranleda militärtekniska motåtgärder från Rysslands sida. Därtill meddelar hon att Rysslands ställningstagande även är att systemet strider mot INF-avtalet. Tidigare har Ryssland framfört synpunkter där man anser USA bryter mot INF-avtalet. Man anser att avtalsbrotet omfattar tre (3) områden, USA:s utnyttjande av drönare, Mål för missilförsvarssystem d.v.s. missiler som ligger inom det förbjudna räckviddsområdena inom ramen för INF-avtalet samt utnyttjande av avfyringssystemet Mark 41 inom ramen för Aegis Ashore.

Aegis Ashore avfyringssystem baseras på det vertikala utskjutningssystemet Mark 41, som används på ett stort antal örlogsfartyg världen över. Samma system kan även avfyra kryssningsroboten Tomahawk. USA har bemött denna kritik tidigare, avseende Aegis Ashore systemet skall strida mot INF-avtalet, med att systemet saknar mjukvara, hårdvara och stödutrustning för att kunna avfyra en Tomahawk kryssningsrobot. Dock om man läser INF-avtalet, Artikel VI paragraf 7, så anses ett avfyringssystem som testats med t.ex. kryssningsrobotar, alltid vara ett sådant bärande system d.v.s. om ett fartygsbärande system placeras på land som på fartyg kan avfyra en kryssningsrobot så anses systemet även kunna göra det på land.

I sammanhanget är det värt att notera, USA framstötar de senaste åren att Ryssland skall ha brutit mot INF-avtalet. USA menar på att Ryssland utvecklat en markbaserad kryssningsrobot som har längre skjutavstånd än de maximalt tillåtna 500 km som INF-avtalet stipulerar. Den tidigare SACEUR, General Philip Breedlove, meddelade, 30OKT2015, att Ryssland hade genomfört en provskjutning, 02SEP2015, som bröt mot INF-avtalet. Enligt vissa uppgifter så skall de första försöken genomförts med denna robot vid 2008.

Den 11MAJ2016, framförde även den ansvarige för spridningsfrågor och vapenkontroll hos det ryska Utrikesministeriet, Mikhail Ulyanov, att aktiveringen av BMF var ett brott mot INF-avtalet. Den ryska presidentens talesperson, Dmitry Peskov, framförde även vid en presskonferens, 31MAR2016, att man från rysk sida ansåg att USA bryter mot INF-avtalet, utan att specificera några detaljer. Han uttalade sig även, 12MAJ2016, avseende BMF. Där han påtalade att Ryssland kommer vidta nödvändiga åtgärder för att garantera sin säkerhet, utifrån aktiverandet av systemet i Rumänien.

Rysslands President, Vladimir Putin, berörde BMF under ett möte med det ryska säkerhetsrådet, 13MAJ2016, där han uttryckte att dels är NATO BMF riktat mot Ryssland dels är det en destabiliserande säkerhetspolitisk faktor samt ytterligare ett steg mot starten av en kapprustning. Därtill är detta system enligt honom en del av USA kärnvapenstrategi, som nu placerats i Rysslands närområde d.v.s. Östeuropa. Avslutningsvis så förefaller han givit direktiv om att antingen utveckla metoder eller tekniker för att kunna neutralisera hot, här får man anta att det är BMF som åsyftas, mot den Ryska Federationen.

Utgör då det ballistiska missilförsvarssystemet ett hot mot Ryssland? Nej, dels så är den fysiska placeringen av systemen sådan att det ej utgör ett hot dels mängden missiler och stridsspetsar som Ryssland förfogar över, överstiger vida antalet robotar som man har i Rumänien och efter 2018 i Polen. Detta får ses som den mest avgöranden faktorn, antalet motmedel kontra antalet missiler och stridsspetsar. Därtill så vidtar Ryssland aktivt åtgärder för att modernisera sina missiler för att kunna motverka ballistiska missilförsvarssystem.

Vad detta handlar om är snarare INF-avtalet. Dels så förefaller båda parter d.v.s. USA och Ryssland, nått något som kan ses som vägs ände kring avtalet. Dels har Ryssland sedan 2007 påtalat att man ser begränsningar med INF-avtalet, bl.a. då det ej omfattar andra länder än USA och Ryssland, främst får man anta att det är Kina, som förfogar över system, som Ryssland ser som ett problem i detta fallet. Därtill sett till de senaste uttalandena så ser Ryssland även BMF som ett problem ur INF perspektivet.

Som jag skrev i bedömandet för 2016 så fanns det skäl att anta att antingen INF-avtalet eller Open Skies avtalet skulle tappa sitt värde under 2016. Sannolikheten finns utifrån den senaste händelseutvecklingen att INF-avtalet kommer tappa sitt värde. Sett till de ryska uttalandena finns den möjligheten, dock skulle det vara en internationell politisk förlust för Ryssland att lämna avtalet, varpå det kan förhindra det. En annan möjlig händelseutveckling är att plattformar som kan bära kryssningsroboten Kalibr omgrupperas till Östersjöregionen, något som även påtalats som ett möjlighet för att möta en utvidgning av NATO i Östersjöregionen. Kalibr bärande system finns redan i Svarta Havet. De återkommande uttalandena om Iskander systemet till Kaliningrad Oblast, är något man bör bortse ifrån, då systemet oaktat kommer finnas där senast 2018, utifrån nuvarande ombeväpningsplan av de ryska markrobotförbanden. Vilket alternativ som faller in är svårt att avgöra.

Det troligaste är dock en omgruppering av Kalibr bärande system till Östersjöregionen, då det nämns i andra sammanhang samt det skulle ej innebära en "prestigeförlust" för Ryssland. Detta skulle det öppna nya dimensioner, då systemet redan finns hos Norra Marinen men även vid Svarta Havs marinen samt den Kaspiska flottiljen. Varpå ett relativt hel täckande robottäcke skulle uppstå över stora delar av Europa.

Have a good one! // Jägarchefen

11 kommentarer:

 1. Så vitt jag vet så kan de moderna kustrobotsystemen Ryssland förbandsätter nu också ta Kalibr - antingen direkt eller med minimala modifikationer. Vilket skulle vara ett INF brott.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Yes, beroende på hur man väljer att tolka reklam filmer för Kalibr så finns det som markrb system redan, så ja det är ett brott mot INF mht räckvidden på systemet, sen är det ju alltid en fråga om man anskaffat det hela, men mtp USA ställningstagande samt NATO i frågan så förefaller Ryssland ha minst ett system som överstiger 500 km gränsen.

   Radera
 2. Hela kapprustningen har dock startats av amerikansk inblandning i ukraina och historierevisionen och propagandkriget om detta har fått svt att censura dokumentärer som inte är natovinklade och nu till och med invaderat melodifestivalen.

  Krim har mer än 75% rysstalande en flottbas sedan hundratals år och har haft omröstning om att tillhöra ryssland, så på den punkten kommer bara krav på att ryssarna backar, att driva oss rakt in i mer eskalering och ett potentionellt tredje världskrig. Och det är väst som är drivande på den punkten, inte ryssland

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kalla Kriget 2.0 startades av Ryssland eftersom den ryska ekonmin började gå på knäna redan 2012 d.v.s. innan oljepriset krashade och innan sanktionerna efter invasionen av Ukraina. När det inte länre var möjligt att muta de breda befolkningslagren med smulorna av en växande ekonomi så behövdes istället en yttre fiende för att skapa sammanhållning så att den styrande klicken inte hotas.

   Hela Kalla Kriget 2.0 har sina cyniska rötter i rysk inrikespolitik.

   Radera
 3. Om detta tycker jag inte, Natonördar! Putin har inte nämnt någonting om att amerikanska antikärnvapenmissiler i framtiden kan komma att skjuta ned sina mål över Baltikum eller Ryssland för att från Polen intercepta eventuella iranska missiler mot London. Från exempelvis Rumänien eller Bulgarien måste man skjuta ned en iransk ballistisk missil med målet London över centrala Sverige eller Norge. Om kärnvapenmissilen tar vägen över Barents hav mot New York så måste den skjutas ned approximativt Grönland. Oavsett om måltavlan är London eller New York så storcirkelnavigerar den över delar av Ryssland. USA har en - och bara en sann - allierad i Europa. Gissa vilka rövslickare jag tänker på? Låt mig ge er ett tips - dem som inte får avlyssnas.

  Roger Klang

  SvaraRadera
 4. Som jag sagt innan; till och med 'shock and awe' ullman låter mer resonabel än man hör från de krigshetsande natoanhängarna i sverige:

  Ullman Joins The Tipping Point to Discuss Moscow's International Security Conference
  https://www.youtube.com/watch?v=D57iAlZ-Zc0

  Harlan Ullman är Atlantic Council Senior Adviser det bör väga tyngre än åsikter från ledarskribenter på DN, Rysshatande Lettländska amatöranalytiker eller propagandister från Tankesmedjan Fri Värld.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Som bloggaren Sverige och Världen skrev, se till förmåga, inte till avsikt! Även om vi hade haft avsikten att skada Ryssland materiellt och immateriellt så har vi inte förmågan. Vi är militärt många gånger svagare än Ryssland. Vi har inget "Sputnik" riktat till ryssar i Ryssland. Ryssland däremot skadar oss immateriellt varje dag. Telekrigföring mot flygplatser, propaganda till och mot svenskar, illegalister i vårt land samtidigt som våra legalister hindras att göra sitt jobb i Ryssland för att vi är för jävla bra.

   Radera
 5. Ryssarna är väl knappast rädda för Sverige utan snarare för vad USA och Nato ska hitta på nästa gång. De har jämför putin med hitler, finansierat och organiserat en statskupp i ukraina, tränat "moderata" terrorister i syrien och libyen, infört sanktioner och vägrar acceptera krimvalet som legitimt och nu är Brasilens utvalde president fd CIA informatör och där var soros inblandad återigen..

  Det är liksom sådana saker som gör att ryssarna i högsta grad har legitim anledning att vara paranoida och vi svenskar borde vara försiktigare med natokramandet så att inte Sverige blir collateral damage i nästa amerikanska imperieprojekt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu har jag funderat en bit på det du skrev och tänker göra en comeback.

   De som inte tycker att Sverige förtjänar att existera som suverän stat med rätten att få välja sin egen väg och sina egna vänner och sin egen framtid existerar inte för mig. Det spelar ingen roll om det är menlösa miljöpartister som Åsa Romson, Gustav Fridolin eller tuffa män som Jan Guillou. Det spelar ingen roll vilken generation svensk det är. Jag väljer hellre att kalla en första generationens invandrare som anammar våra svenska värderingar för svensk än jag väljer att kalla en 16:e generationens svensk för svensk om Sverige inte existerar som stat för honom eller henne, typ den relativistiske lille landsförrädaren Gustav Fridolin till exempel.

   Men om George Soros tycker jag inte. Han är en valutaspekulant som rånade Sverige med ett vänligt ord och ett leende och hjälpte stort till för att skapa den svenska 90-talskrisen. Sedan strödde han lite pengar över Ungern och en del andra öststater för att rättfärdiga sin agenda. Kanske förlorade Amerika sin roll som Gudsstat redan då?

   Radera
  2. Du glömde att nämna New World Order, judarna och Illuminati.

   Jag orkar inte ens gå in på dina löjliga fantasier on Ukraina men självklart accepteras inte en invasion och annektering av territorium som strider mot internationell lag, ingångna mellanstatliga avtal och Ukrainsk grundlag.

   Radera
 6. Du ser den svarta logotypen på 'Yats' hemsida? Det är George Soros Open Society Foundation.
  http://openukraine.org/en/about/partners

  'Yats' Arseniy Yatsenyuk är mannen Victoria Nuland pratar om här:

  Nuland: [Breaks in] I think Yats is the guy who's got the economic experience, the governing experience. He's the... what he needs is Klitsch and Tyahnybok on the outside. He needs to be talking to them four times a week, you know. I just think Klitsch going in... he's going to be at that level working for Yatseniuk, it's just not going to work.
  Pyatt: Yeah, no, I think that's right. OK. Good. Do you want us to set up a call with him as the next step?
  http://www.bbc.com/news/world-europe-26079957

  Det här är vad ukrainare tycker om yats:
  https://www.youtube.com/watch?v=6mM35I9mvIw

  Så foilehatten är din.

  SvaraRadera