söndag 8 maj 2016

Underrättelsehaveri?

Reflektion

The Wall Street Journal publicerade under den gångna veckan (V618) två (1, 2) artiklar med den avgående SACEUR,Supreme Allied Commander Europe, General Philip M. Breedlove. En stor del av de båda artiklarna åtgår till att beskriva vad som kan benämnas som ett "underrättelsehaveri", då det gäller både USA och NATO förmåga att förstå och förutsäga Rysslands agerande. Devin Nunes (rep.), ordföranden i den Amerikanska kongressens underrättelsekommitté, har beskrivit detta som det största underrättelse misslyckandet sedan den 11 september 2001, vilket ger en aning om magnituden av underrättelseunderläge man bedömer befinna sig i.

Dock påtalar SACUER att man besitter viss underrättelseförmåga på den strategiska nivån avseende Ryssland, såsom om dess kärnvapenförband o.dyl. Dock får man nog anse att de saknar en relativt stor inhämtnings- samt bedömningsförmåga även på den strategiska nivån, då man gång på gång har misslyckats att förutse Rysslands agerande. Till underrättelsetjänsternas försvar så får man nog se det som relativt svårt att förutse, då det är en så begränsad mängd individer i Ryssland som fattar de avgörande besluten, så att förutse blir mycket svårt, om man t.ex. ej har en källa inom denna cirkel.

I sammanhanget vad avser strategisk inhämtningsförmåga, kan det vara värt att påtala att Försvarets Radio Anstalt, FRA, kände till att en konflikt var på väg att utbryta i Georgien 2008, genom dess riktade inhämtning mot det ryska ledarskiktet. Detta kom att avslöjas i kölvattnet av Edward Snowdens läckta information. Huruvida Sverige fortfarande besitter denna förmåga får ses som oklart, avslöjandet torde dock föranlett ett höjt ryskt säkerhetsagerande kring hur information förmedlas. Dock stärker det tesen, att man inom USA och NATO, förefaller sakna strategisk inhämtningsförmåga avseende Ryssland.

Vad man helt öppet erkänner, är att man allvarliga brister i vad det gäller att följa den underrättelsevärda verksamheten på operativ och taktisk nivå. Vilket bedömt hör samman med att man vid kalla krigets höjdpunkt hade ca 13,000 analytiker som bearbetade inhämtad information avseende Sovjetunionens agerande, för tre (3) år sedan hade man cirka 1,000 analytiker som bearbetade den inhämtade informationen avseende Ryssland. Med den minskande mängden analytiker så krävs det, givetvis, en prioritering på vilken information som inhämtas samt bearbetas. Dock förefaller man nu hamnat i en tydlig efterhandssituation, "pendelslaget" kring "kriget mot terrorn" gjorde att fokus på andra händelseutvecklingar tappades.

Varför är detta då värt att ta notis om? Det man öppet erkänner är att man har allvarliga brister över hela spektrumet i vad det gäller att inhämta och tolka samt därmed förutse vad Ryssland har för avsikter men även förmågor. I sammanhanget kan det då vara värt att betänka argument som framförts att de ledande skiktet i Ryssland ej agerar utefter någon tydlig strategi. Vilket jag skulle vilja påstå är ett "pseudoargument", ytterst få saker skede utan någon plan under t.ex. Sovjetunionens tid, de som styr Ryssland idag är arvtagare till mycket av den Sovjetiska ledningsfilosofin, som trots allt byggde på övervägda beslut, om än att dessa beslut kunde te sig svårförståeliga ur ett västlig perspektiv.

Besitter således inte NATO och USA förmågan som de hade under det kalla kriget, att inhämta än mindre bearbeta information på strategisk, operativ och taktisk nivå. Blir det således ett "pseudoargument" att hävda att Ryssland ej agerar utefter en plan, för de facto vet man inte det. Vad som dock är det mest allvarliga är att man riskerar, fortsatt de närmsta åren, hamna i en konstant efterhandssituation. Dels riskerar man att missförstå signaler som mer eller mindre öppet skickas om vad som kan vara på väg att ske. Dels riskerar man att missa signaler och ageranden som kan ge information som gör att man kan förutse händelser.

Avslutningsvis, underrättelsetjänster brukar benämnas som den "första försvarslinjen" då det är dessa organ som skall ge både civila och militära beslutsfattare ett sådant underlag att man kan agera rationellt och i förhand fatta beslut. I dagsläget förefaller man inom stora delar av de västliga länderna sakna denna "försvarslinje" vilket gör att man är ett väldigt "öppet mål", för att använda en fotbollsterm.

Have a good one! // Jägarchefen

6 kommentarer:

 1. När beslutsfattare är känslomanipulerade spelar det nån roll då! Finns målsättningen som är sant eller manipulerad. När nån jävel på läktaren förstör för alla och domaren beslutar sen avbryta matchen. Komplicerat enkel dilemma för Sverige.

  SvaraRadera
 2. Men ryssarna har ju inte varit direkt hemlighetsfulla med sina avsikter, de vill stärka ryssland position och ekonomi, främst genom handel med Europa, och tänker inte låta sig hunsas av USA genom hot och få sin regering eller allierade störtade genom syntetiska färgrevolutioner.

  Det är bara att lyssna på vad både parter säger, USA och Ryssland, sedan dra sina egna slutsatser om vem som är den aggressiva parten.

  Sen är min ödmjuka åsikt att vi bör hålla oss utanför all typ av stormaktskäbbel och istället verka för avspänning med hjälp av diplomati, och ett starkt eget försvar, en roll som Sverige en gång i tiden gjorde oss repekterade i världen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja du, John Mynona.
   Om det nu är så att Ryssland vill stärka sin handel med Europa varför är man då emot Ukrainas associationsavtal med EU. Det fanns inga förbud eller krav på att Ukraina skulle minska sin handel med Ryssland, det var fullt kompatibelt.
   Om Ukrainas ekonomi växer så gynnar det bara Rysslands ekonomi, men det är ju inte det som det handlar om och det vet du nog MYCKET väl John. Det handlar om att om Ukrainas handel med EU växer så minskar Ukrainas beroendet av Ryssland.

   Med Ukraina är Ryssland ett imperium, utan Ukraina är det bara ett land.

   EU skulle mycket gärna handla mer med Ryssland. Ryssland har varit inbjuden i WTO i NATO
   till och med i EU. Det finns inget enskilt land som EU har haft mer möten med än med Ryssland efter Sovjetunionens fall. Kom inte och säg att EU inte vill handla med Ryssland.

   Sanningen är ju den att Ryssland vill försvaga EU bl annat genom den Eurasiska tullunionen.

   Den är till för att minska möjligheten för sina gamla satellitstater att bli mindre beroende av gamla moder Ryssland.

   Det vi ser är att Ryssland använder är militärt våld för att få sin vilja egenom.

   "Om inte varor korsar gränserna så kommer soldater att göra det"
   - Montesquieu.

   Den läxan har Europa lärt sig.
   Det var precis det som var tanken när kol och stålunionen bildades.
   EU är i dag världens största ekonomi. Frihet och handel är fortfarande det viktigaste innehållet i EU projektet och det är därför som soldater inte längre korsar Europas länder.

   Läget är den motsatta i Rysslands och dess granländer idag.

   Radera
  2. USA är ett imperium med eller utan Ukraina i alla fall och med Sverige som medlemmar har detta imperium flyttat fram sina positioner ytterligare, vilket exakt är anledningen till Lavrovs varning. Detta gör inte Sverige säkrare utan till en måltavla.

   Och både Frankrike och Tyskland vill avsluta sanktionerna mot Ryssland eftersom det skadar dem ekonomiskt och orakar onödiga spänningar i Europa:

   France, Germany concerned about Russia sanctions policy
   http://www.euractiv.com/section/europe-s-east/news/france-germany-concerned-about-russia-sanctions-policy/

   Nato-hejarklacken kan säga vad de vill, det är Natoexpansion som orakar krigsrisken och jag är långt ifrån ensam att inse detta.

   Radera
 3. Dr. Harlan K. Ullman har några förslag på hur man ska tona ner krigshysterin:

  US-NATO-Russia Crisis Can Be Averted
  "..failing to talk is a colossal blunder by both sides. Even during the depths of the Cold War, communications channels were never severed. If they had been, perhaps the Cuban missile crisis would have had not a peaceful but catastrophic ending."
  http://www.epictimes.com/05/11/2016/us-nato-russia-crisis-can-averted/

  (Lustigt nog var det han som myntade "shock and awe" doktrinen)

  SvaraRadera