torsdag 29 mars 2018

Växelverkan

Reflektion

Dagens, 29MAR2018, säkerhetspolitiska nyhet förefaller vara den eventuella ryska övningsverksamheten som kommer genomföras i Östersjön under V814 närmare bestämt mellan 04ARP2018 och 06APR2018. Där det mest spektakulära får anses vara att Ryssland går utanför vad som är deras normala övningsområden. Något som är fullt legalt, då det genomförs på internationellt vatten. Dock genomförs detta inom svensk,1 lettisk och polsk flyginformationsregion (FIR).2 Vilket gör att dessa länder ansvarar för flygtrafiken inom området som den eventuella övningsverksamheten genomförs. Detta kommer även medföra att sjötrafik i de aktuella områdena eventuellt kommer omdirigeras, för att ej utsättas för fara av den eventuella övningsverksamheten.

Ett antal möjligheter kan finnas till varför Ryssland väljer att genomföra denna, eventuella, övningsverksamhet utanför dess traditionella övningsområden. I Dagens Nyheters artikel, av Mikael Holmström, belyser ett antal intervjuade olika möjligheter till avlysningarna, t.ex. tas det försämrade säkerhetsläget och den ökade övningsverksamheten i Östersjöregionen upp som en möjlighet. Men även möjligheten att den 152. Markrobotbrigaden i Kaliningrad Oblast, nyligen utrustad med Iskander systemet,3 kan tänkas genomföra en provskjutning.4 I skrivande stund, den 29MAR2018, finns dock ingen varning utfärdad över Kaliningrad Oblast som tyder på robotskott mot något av de aktuella områdena i Östersjön, detta kan givetvis ändras.

En avgörande faktor som jag dock anser förbises av de som uttalat sig är att detta ytterst handlar om signalpolitik. Hade Ryssland velat genomföra detta tidigare hade de valt att genomföra det, tydligen har ingen situation uppstått innan som framtvingat detta agerande. Varvid det får ses som troligt, på gränsen till sannolikt, att de 27 länder som förklarade totalt 122 ryska diplomater persona non grata (PNG) under V813,5 inräknas de 23 som tidigare förklarades PNG i Storbritannien6 rör det sig om 145 stycken, utgör den egentliga orsaken till den ryska signalpolitiken i Östersjöregionen under den kommande veckan, V814.

Vad som vill uppnås, får dock ses som höjt i dunkel. Dock kan en grundläggande tes vara att Ryssland anser sig påverkad utav magnituden av omvärldens reaktion, varvid de vill visa sig stark ffa. i sitt direkta närområde då det är där som de, de facto kan bli påverkad, därutöver utgör Östersjöregionen en av två tydliga kraftmätningsområden, mellan Ryssland och Europa samt USA.7 Oaktat om det avfyras Iskander robotar i något av de tre målområdena eller enbart genomförs en klassisk militär styrkedemonstration, får det anses vara viktigt att länderna i Östersjöregionen ej låter sig påverkas av det. Då syftet, som tidigare nämnts, eventuellt kan vara att Ryssland vill visa sig stark och därmed med en militär maktdemonstration vill påverka de angränsande länderna.

Avslutningsvis får det som troligt att Ryssland på olika sätt vill påvisa att de kontrollerar sitt direkta närområde. Vilket i praktiken kan innebära att Ryssland ej genomför någon form av verksamhet, då dessa förbudsområden, som tidigare nämnts, kommer framtvinga en omläggning av civil samt militär flyg- och fartygstrafik. Därtill skapar spekulationerna i sig kring vad som kan vara på gång en oro, varvid syftet i sig kan uppnås, det vill säga visa sig stark. Varvid Clausewitz tes om växelverkan får avsluta detta inlägg, det får ses om högst troligt att den eventuella övningsverksamheten är ett svar på de 145 ryska diplomater som blivit förklarade persona non grata runt om i världen.

Have a good one! // Jägarchefen

Källförteckning

British Broadcasting Corporation 1 (Engelska)
Cable News Network 1 (Engelska)
Centre for Analysis of Strategies and Technologies 1 (Ryska)
Dagens Nyheter 1, 2 (Svenska)
Regeringen 1 (Engelska)
Twitter 1, 2 (Svenska)

Slutnoter

1 Dagens Nyheter. Holmström, Mikael. Rysk robotskjutning nära Sverige. 2018. https://www.dn.se/nyheter/sverige/rysk-robotskjutning-nara-sverige/ (Hämtad 2018-03-29)
Dagens Nyheter. Kullving, Carl-Johan. Ministern: Det är en ovanlig begäran. 2018. https://www.dn.se/nyheter/sverige/ministern-det-ar-en-ovanlig-begaran/ (Hämtad 2018-03-29)
2 Observationsplatsen. Twitter post, 29 mars 2018, 16:48. https://twitter.com/oplatsen/status/979369700634357760 (Hämtad 2018-03-29)
Observationsplatsen. Twitter post, 29 mars 2018, 17:03. https://twitter.com/oplatsen/status/979373383048679424 (Hämtad 2018-03-29)
3 BMPD. 152-я гвардейская ракетная бригада в Калининграде получила ракетные комплексы "Искандер-М". 2017. https://bmpd.livejournal.com/2970466.html (Hämtad 2018-03-29)
4 Dagens Nyheter. Holmström, Mikael. Rysk robotskjutning nära Sverige. 2018. https://www.dn.se/nyheter/sverige/rysk-robotskjutning-nara-sverige/ (Hämtad 2018-03-29)
5 Cable News Network. Dewan, Angela. Jordan, Carol. Veselinovic, Milena. These are all the countries that are expelling Russian diplomats. 2018. https://edition.cnn.com/2018/03/26/europe/full-list-of-russian-diplomats-expelled-over-s-intl/index.html (Hämtad 2018-03-29)
6 British Broadcasting Corporation. Russian spy: UK to expel 23 Russian diplomats. 2018. http://www.bbc.co.uk/news/uk-43402506 (Hämtad 2018-03-29)
7 DS 2017:66. Motståndskraft. Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025. s. 19.

4 kommentarer:

 1. Enligt vissa "expretter" så genomförde inte Sovjetunionen, WP motsvarande "provokationer" i Östersjön under det "kalla kriget".
  Givetvis inte eftersom den den dåvarande största strandstaten, Sverige hade en mycket imponerande krigsmakt med bland annat ca. 800 stridsflygplan.
  Frånsett nerskjutningen av en svensk Dakota, DC3 samt sjöspaningsplanet, Catalina 1952 och en därefter svensk kraftsamling inom radar - och incidentberedskapen så har Vi fått vara fred.
  Svensk flygande incident - och signalspaningsverksamhet har aldrig, förrän i nutid, och efter svensk markering varit utsatta för närgångna besök av WP - flyg eftersom "stormakten" hade mycket stor respekt på den tiden för vad "Konungariket Sverige" stod upp för och lät oss vara ifred för diverse provokationer. Vänligen se "Fredens Hav", på Youtube från 1979! Glöm inte bort Statsminister Thorbjörn Fälldins order till den svenska "Krigsmakten" 1981, "Håll gränsen!"
  Under min tid som stridsflygare så låg alltid WP - flyg i väntläge, och lät svenskt flyg gå före, för att identifiera diverse signalspaningsflyg från Nato.
  Nutida svensk "Krigsmakt" har varken kraft eller resurser att sätta emot ryska provokationer utan ryssarna gör precis vad som faller dom in i Östersjön. "Ryska Påsken", ett flertal mycket närgångna ryska incident besök på svenska signalspaningsflygplan är resultatet. Detta hade varit totalt otänkbart på min tid och den ovan nämnda "ryska signalpolitiken", på internationellt vatten, i Östersjön hade haft intensiv svensk bevakning av flyg och flotta 24 timmar om dygnet, vilket omintetgjort dessa provskjutningar så nära svenska intressen och territorium.
  Dagens "ryska signalpolitik" visar endast på med vilken nonchalant attityd ryska intressen har gentemot Sveriges nuvarande svaghet och möjligheter att försvara sig självt och stå upp för Vår egen intressesfär!
  "Vad då göra", frågar sig folk av ordning och indignerat?
  Tja, återgå till ett värnpliktsförsvar, värt namnet, och en kraftig upprustning vilket kommer att kosta skattebetalarna stora engångsbelopp om 100 - tals miljarder sek och därefter årliga kostnader om 3% av BNP.
  Men det finns stora utgiftsposter att kraftigt skära i statens, regioners/landstings och kommuners årliga budgetar utan att varken svensk välfärd eller skattehöjningar är nödvändiga. Vilka dessa utgiftsposter är får läsarna tänka ut själva?????

  SvaraRadera
  Svar
  1. Schwede är maskulinum, men det kanske ändå passar?

   Det här ser ut som en inrikespolitiskt motiverad och i allmänhet oinformerad kommentar. Dumt att visa upp sina förmågor genom att reagera på provokationer. Upplevda eller verkliga.

   Radera
  2. Tack för Ditt svar,
   Jag har alltid för avsikt att varken vara nedlåtande eller överlägsen i mina kommentarer gentemot andra utan respekterar samtliga åsikter oavsett innehåll.
   Någon svensk ÖB kallade det svenska försvaret, "en_veckas_försvar"!
   Då var ÖB ändå mycket optimistisk eftersom dagens svenska försvar endast duger till att försvara Arlanda och Bromma till regering, riksdag, HKH, HK och övrig nomenklatura har lämnat Sverige.
   Jag är medveten om att ett flertal av de som läser och kommenterar inte ens var födda när Sverige hade norra Europas starkaste Krigsmakt och har därför inte några referensobjekt att jämföra med. Andra befinner sig i någon form av total "förnekelse".
   Givetvis så skall man visa "flaggen" om man nu har någon att visa upp.
   Under augusti 1968 så invaderade WP sin "ostyrige medlem", Tjeckoslovakien och krävde "rättning i leden". Som färsk stridsflygare steg pulsen ganska snabbt och tankarna snurrade i huvudet. Tankar som, jaså är det dags nu och är jag av det "rätta virket"?
   Läget ansågs osäkert och frågan var om WP skulle gå vidare, på "nya äventyr", i Europa. Framförallt gällde frågan om Sovjetunionen skulle kräva verkställande av VSB - avtalet med Finland?
   Ett flertal flygdivisioner gick upp i "Lystring" och utplacerades på respektive krigsbas. Höstens övningsverksamhet startade tidigt detta år och avslutades med en hejdundrande slutövning kallad, Ö68. Av det svenska flygvapnets 800 stridsflygplan så deltog ca. 400 i denna övning. Riktigt ca. 400 stridsflygplan visade "flaggen"!
   Jag kommer särskilt ihåg ett "stridsgruppsanfall" med fem attackdivisioner eskorterad av jakt, J35F. Den "lede Fi" svarade upp med J35D,F och J32B vilket innebar en våldsam "dogfight" med ett 50 - tal stridsflygplan inblandade. Attacken smet undan och anföll sina anbefallda mål!
   Jag glömmer aldrig med vilken stolthet och trygghet känslan var vid åsynen av det dåvarande svenska flygvapnet och med vilken kraft som mobiliserades.
   Frågan är om det nuvarande svenska flygvapnet ens klarar av att ha ett 50 - tal enheter stridsberedda och i luften samtidigt?
   För Din information så är "Die Dumme Schwede" en "parafras" på ett dialektalt uttryck från "Schwaben" i Tyskland.

   Radera
 2. Får man fråga varför ni inom militären sätter en 8 framför aktuell vecka?

  SvaraRadera