måndag 6 maj 2013

Alla har en Försvarsmakt sin egen eller en annans...


Detta inlägg kommer fokusera på Stormaktens långräckviddiga vapensystem i Kaliningrad för fjärrbekämpning. Jag kommer inte beröra markrobotsystem, robotsystem för flygplan eller fartyg. Utan enbart kust- och luftvärnsrobot, dessa två system i sig ger en talande beskrivning av problematiken.

Vi kommer fokusera på räckvidden från Kaliningrad i N-,V- och Ö-riktning. För det teoretiska resonemanget har jag placerat ut verkans systemen (läs radar och skjutande enhet) vid strandlinjen, vilket inte är den plats man normalt sett skulle grupperat dessa system, men det ger en god bild av verkans området.

Syftet med själva inlägget är att dels påvisa svårigheterna i att tillföra markförband till Gotland i händelse av en säkerhetspolitiskt förändrad situation i Östersjöregionen dels påvisa att den s k höjningen av beredskap på Gotland med föråddsställning av 14 st stridsvagnar (ja ett kompani, kompani låter ju bättre, i massmedia nämner man ju inte antal) inte är tillräcklig och varför det är så, men det kommer vi till i slutsatserna.

BAKGRUND

Luftvärn. Stormakten har haft enligt uppgift tre olika luftvärnssystem placerad i Kaliningrad, varav det modernaste är SA-21. Detta innebär att de andra systemen kan vara avvecklade. SA-21 utnyttjas definitivt i och med att det är tillfört. SA-10B kan även vara utrangerad i och med att SA-21 tillförts och SA-10B var planerad för avveckling under perioden 2011-12. Likväl som SA-5 skulle avvecklas när SA-21 var planerad att komma till Kaliningrad 2011.

Men Stormakten är ju känd för att föråddsställa utrustning som kan utnyttjas av de Strategiska reservtrupperna i händelse av ofred så materielen kan mycket väl finnas kvar (för mer om detta läs Rysk krigskonst av Lars Ulfving).
SA-21 SA-10B SA-5
Radarräckvidd 600 km 300 km 600 km
Vapenräckvidd 400 km 75 km 200 km

Rörande radarräckvidden måste man beakta att detta är under optimala förhållanden, samt att jag ej tagit hänsyn till om jordens krökning påverkar signalen, så i praktiken kan den vara kortare, men erfarenhetsmässigt vet vi att Östersjön har en inverkan som göra att signalen kan nå längre än specifikationerna, så därav tillverkarens längsta räckvidd som utgångsvärde. Samt jag har valt det system som är kompatibelt med respektive robot som ser längst.

Vad vi kan se är att det modernaste luftvärnssystemet som vi vet finns grupperad i Kaliningrad idag, är det som har längst räckvidd. Så om övriga system i någon utsträckning fortfarande finns kvar så hamnar de inom den hitre portén för det längsta.

Vi kan redan nu konstatera att Gotland ligger inom räckvidd för SA-21. Karlskrona och Kallinge ligger likaså inom räckvidd för SA-21. Stormakten kan även följa flygrörelser i cirka 20% av Sveriges yta med sin nuvarande gruppering.

Hur Stormakten nu har valt att använda dessa system kan jag inte svara på, om han redan nu har de utgångsgrupperade för att snabbt kunna använda eller om de är t ex uppställda på en uppställningsplan, förblir just nu en öppen frågeställning.

Kustrobotar. P-35 RANZHIR finns vid 25. Kustrobotbrigaden i Kaliningrad, 3K60 BAL är bedömt tänkt att tillföras samt BASTION-P kan även tänkas tillföras förbandet. När ny materiel tillförs får vi bedömt utgå från att den äldre materielen tillförs de strategiska reservtrupperna i någon omfattning, så vi kan inte bortse från RANZHIR räckvidd, dock är det ett gammalt system, men vad hjälper det om man inte har luftvärn på sina fartyg.P-35 RANZHIR 3K60 BAL BASTION-P
Vapenräckvidd 450 km 130 km 300 km


Som vi kan se ligger idag Marinbasen i Karlskrona inom räckvidd för den kustrobot i vet finns grupperad i Kaliningrad. Tillförs de även BASTION-P så kommer det vara precis på håret att den når fram från sin fredsgruppering till vår.


Gotland. Sen avmilitariseringen av Gotland så består försvaret av bedömt Sveriges mest strategiska plats av Hemvärn. Vad jag har fått fram genom öppna källor så består hemvärnet på Gotland av en bataljon, dock ej hur stor. Då får vi göra ett antagande här att de är cirka 400-600 man.

Utrustning som denna Bataljon har motsvarar IB 77/NB 85 bortsett från personlig beklädnad. Vi har således ej splitterskyddade fordon, äldre finkalibriga vapensystem, granatgevär m m. Utifrån Hemvärnets uppgifter så kan vi bedöma att de skall skydda viktiga infallsportar, läs flygplats och hamn samt för totalförsvaret viktiga installationer. Vi får nästan förutsätta att huvuddelen av personalen åtgår till dessa uppgifter. 

Till denna tappra skara (är ej ironisk nu, anser att hemvärnet gör ett förbannat bra jobb) så tillför vi ett Stridsvagnskompani. Så om vi mot förmodan har någon personal över från skydda och bevaka uppgiften. Så skall de framrycka parallellt med stridsvagnarna med sina Terrängbilar och Bandvagnar, för stridsfordon har vi inte förhandslagrat på ön. Vi skall inte ta för givet om IntUtbE nu har några fordon där, att de står där nästa år.

INNEBÖRD

Detta innebär bland annat att:
 • Stormakten har i dagsläget cirka 20-30% av Sveriges yta under radartäckning.
 • 50% av våra flygstridskrafter, 50% av våra sjöstridskrafter samt 100% av ubåtsvapnet ligger inom robotporté för Stormaktens kust- och luftvärnsrobotar. Vän av ordning säger ja vad spelar det för roll då? Man sänker ju inte ett fartyg med luftvärn, helt rätt men om man väljer att komma med flyg är det bra att ha eget understöd i form av luftvärn för då hindrar man våra flygstridskrafter att skydda de 50% av våra sjöstridskrafter.
 • 50% av våra sjöstridskrafter ligger inom räckvidd för Stormaktens kustrobot från en fredsgruppering till en annan.
 • Tillförsel av förband till Gotland från fastlandet blir mycket svårt dels ligger man inom robot porté för dels luftvärnsrobotar och dels sjömålsrobotar. Detta är ju i sig ingen nyhet, fanns en anledning till varför vi hade militär närvaro på Gotland intill 2004. Men tåls att trycka på igen.
 • Egna förband måste seriöst börja öva, styrketillväxt på Gotland för att redan nu upptäcka brister, dels kan vi inte lita på gamla planer hur vi skulle göra det dels öva mottagande organisationen på Gotland (likt debatten om att vi ej är fäiga att ta emot hjälp från NATO).
 • En fördel för egna förband är att Stormakten har valt att utgruppera ett av sina modernaste luftvärnssystem nära, vilket gör att ELINT kan inhämtas och därmed ta fram motmedel. finns ju en anledning till varför man skämtar att HMS ORION har en förtöjningsboj utanför Kaliningrad.
SLUTSATSER

Några slutsatser man kan dra av detta är bland annat att:
 1. Tillförsel av förband samt materiel till Gotland likt det Livgardet just nu övar där, kommer vara mycket svårt i en säkerhetspolitiskt trängd situation.
 2. Skall förådsställningen av materiel genomföras seriöst på Gotland krävs det mer än bara ett Strvkomp. Stridsvagnarna i sig är inte de som kommer ta och hålla terrängen utan det är skyttesoldaterna. Att vi kommer ha 14 stridsvagnar på Gotland gör tyvärr ingen större skillnad. Men är ju bättre än ingenting.
 3. Jag skulle nog sträcka mig till materiel för en reducerad mekaniserad bataljon. För vad skall vi göra med ett Strvkomp på Gotland då vi fortfarande måste föra över skyttesoldater, dessa måste framrycka i något för vi får ju hoppas att de inte tänkt köra Hemvärnets Tgb 20 med dem.
 4. Förrådsställningen måste genomföras seriöst likt USMC i Norge med deras Prepositioning Program-Norway. För börjar vi väga in övriga system Stormakten förfogar över krävs det något liknade och inte en svensk fredsekonomisk lösning på det hela.
 5. Tankegångarna med Västgötabaserna som Attackeskadern hade under kalla kriget bör nog funderas på igen när så stor del av Sydsverige täcks av Stormaktens luftvärn samt radar. Synd bara att vi har lagt ned vårt bassystem.
 6. Slår in en öppen dörr, men flottan kommer få det svårt om vi inte får något seriöst luftvärn på Visbykorvetterna m h t att stor del av Östersjöregionen ligger under Stormaktens eget luftvärnsskydd samt 50% av våra sjöstridskrafter kan i dagsläget nås av kustrobotar.
Men som tur är i alla fall kan Gutarna sova gott om natten för stäppens folk skyddar dem dels från drakar som kommer från Tivedens urskogar dels från vikingarnas plundringståg från fastlandet. 

För att citera Bo Pellnäs: “För övrigt anser jag att Gotland måste försvars”!

Have a good one! // Jägarchefen.

19 kommentarer:

 1. Hej!
  I IO 12 består 32. hvbat av två bevakningskompanier, vardera två plutoner, samt ett insatskompani med fyra plutoner och dessutom en båtpluton och en flyggrupp. Bataljonen har 91,2 % uppfyllnad och av dessa fullgjorde 59,7 % sina kontrakt 2012.

  SvaraRadera
 2. Strålande igen! Härligt med ett infanterisvin som är insatt i allt ovanför hjälmen (komplimang avsedd).

  Facit för und & russofiler till systemen (SA-21=S-400, SA-10B=S-300PT-1, SA-5 = S-200). Men vadå MPS? Vi (.fi) kan inte befästa el. lagra på Åland för att det är demiliariserat. På Gotland däremot är det fritt fram för #SvFM. Och om jag förstått rätt så skulle (m) få röster om dom rustade Gotland och Öland. Bygg upp det som behövs. Bästa brandförsäkringen någonsin.

  SvaraRadera
 3. @Miljöpartist i grönt: Tackar för infon, illa att tidningen anger stridsvärde så exakt, spioner lägger pussel.

  @fmashiri: Tackar, MPS?

  SvaraRadera
 4. @Jägarchefen
  Jag håller inte med - vi behöver vara öppna om de problem som Hemvärnet har med bemanningen. Annars kommer problemen definitivt inte att lösas. Försvarsmakten i stort har i princip lyckats avveckla sig själv med bibehållen sekretess men till vilken nytta? (Jag utvecklade resonemanget något i mitt senaste inlägg.)

  SvaraRadera
 5. @Miljöpartist i grönt: Jag förstår vad du menar, men håller inte med :) Hemvärnet är ett av de få delarna inom FM som har en hög grundberedskap finns några delar till, att vi då öppet redovisar deltagande i KFÖ, bemaningsgrad o liknade gör det ytterst lätt för en preseumtiv motståndare att få klart för sig vilka styrkor och svagheter vi besitter inom vilka geografiska områden. Därav min reaktion.

  Men håller med om att rekryteringsproblemen och bemanningsproblemen måste upp till ytan, däremot måste Hv isåfall finna bättre sätt att redovisa information. Bara dom två fakta du redovisade här ovan, gör det mkt lätt för mig som Jägarchef att lägga upp min genomförandeplan, motståndaren tänker lika.

  Men återigen ni gör ett bra jobb, ni har min fulla respekt, för det ni gör och vill göra!

  SvaraRadera
 6. Fiendeplanen kan flyga in på mycket låg höjd över havet, 70-100 meter gissningsvis, och därmed initialt undgå upptäckt. Mina beräkningar visar att vid en anflygningshöjd på 100 meter så kan fientliga plan röjas av 10 m höga markradarsensorer först på ett avstånd av 234 kilometer. Det är två tredjedelar av sträckan Kaliningrad-Visby (>300 km). Antingen så måste stormakten använda en ballongburen radar, satellit eller flygspaningsradar, liksom måste vi göra för att hinna med att möta stormakten i luften. Det gör stor skillnad med tanke på hastigheterna det rör sig om och därmed tiden (c:a 7,44 minuter från Kaliningrad till södra Gotland i Mach 2) vi har på oss att reagera. De 20-30 procenten rysk radarräckvidd ska man därför ta med en nypa salt. Javisst, man kan alltid hålla uppsikt över högtflygande mål så långt som till Stockholm-Uppsala eller Göteborg. Och javisst ska vi försvara Gotland!

  Roger Klang

  SvaraRadera
 7. @Jägarchefen
  Om det fanns ett överhängande krigshot idag så skulle du ha rätt. Nu har vi inte det och då leder ditt resonemang till att brister mörkas och därmed inte heller åtgärdas. Resultatet ser vi i stor skala i dagens Försvarsmakt. Vad spelar det för roll ifall vi försvårar för en presumtiv angripare idag om det samtidigt leder till att vi inte har någon förmåga alls om fem år?

  Jag menar ändå att Hemvärnet behöver hög beredskap idag men inte för att vi har något hot idag utan för att vi ska kunna ha hög beredskap i morgon, nästa år och om fem år. (Tanken att man kan ta timeout under flera år har prövats och har då visat sig leda till walk over.)

  SvaraRadera
 8. ... för övrigt kan jag inte läsa detta inlägg i Internet Explorer. (använder Firefox normalt)

  SvaraRadera
 9. @Miljöpartist i grönt: Ahh måste kolla upp varför i fasiken det inte funkar med IE. True men är manisk på säkerhet på gott och ont, jag köper ditt resonemang helt och hållet men som sagt håller inte med så no hard feelings hoppas jag, bra sammanfatting, time out ledde till walk over inte hört den tidigare :)

  @Roger klang: Som jag skrev i inlägget så bortsåg jag från LOS och RH och gick enbart på specifikationerna så är fullt medvetem om det, däremot vad jag inte tog upp i inlägget är att just att i Kaliningrad har de ~30 m plattformar för att montera upp Radarn för S-400 för att erhålla utökad räckvidd.

  Däremot uppstår problemet med eget flyg om vi skall hålla oss under radartäckning, det begränsar vår egen räckvidd, var ju bl a därför vi hade till Västgötabaserna, T-baser ute vid kusten för att ens kunna nå fram.

  Men för att återknyta till ditt inlägg, är helt rätt det du skriver.

  SvaraRadera
 10. Jag har nog räknat lite fel där. Jag vet att 10 meters master kan detektera 10 meter höga mål till havs på 26 km håll. Om man från ena sidan flyger in 100 m över havet så blir det väl 10 gånger 26, alltså 260 km synfält. 30 gånger 26 blir då 3 gånger så långt synfält = 780 km. Det betyder att en 30 m hög radar kan se mål 100 m över havet till och med staden Stockholm. Blir det inte så? Det stämmer ju ganska bra med din bild där.

  Roger

  SvaraRadera
  Svar
  1. Följande bör kunna ge ett svar på räckvidden:
   Avståndet till ett mål höjden h1 (i meter) inmätt från en plattform på höjden h2, ger att R= ta roten ur (17,1xh1(kvadraten) + 17,1xh2(kvadraten)) det ger avståndet i kilometer. Det gäller om avståndet är avsevärt mindre än jordens radie.

   R=Roten ur(17,1x30^2+17,1x100^2) ger ungefär 431 Km (Stockholm - Helsingfors/Riga) där målet har en 1 m2 i area

   Radera
 11. @Roger klang: Möjligt men sen kommer massa andra variabler in på det avståndet, skulle säga att det är mkt svårt att säga vad du kan se och inte, bakgrundsstörningar, terrängens utformning, energin i signalen avtar och en massa andra faktorer, som att få samband med kortvågsstationer ibland så får man det på det mest omöjliga sätten men gör man som boken säger går det helt åt helvete :)

  SvaraRadera
 12. Nej, det blir upp till och med Hudiksvall kan de se mål på en höjd av 100 m över havet med en 30 m plattform. Om radarn kan se så långt, vilket den inte verkar göra att döma av bilden ovan. Den kan se knappt 600 km. Vi behöver också en 30 meters plattform på Gotland för att kunna se till den ryska flygbasen vid Luga och till Kaliningrad.

  Roger

  SvaraRadera
 13. @Jägarchefen: Då borde det finnas vägar att störa radarn?

  RK

  SvaraRadera
 14. @Roger klang: Klart det gör :) Som jag skrev ELINT med HMS ORION, om sjätte mannans uppgifter stämmer så har ju även Grannlandet förståt det därav den högst intensiva uppvaktningen för några veckor sedan, men nu var det mest troligt övning eller materiel försök som de följde upp.

  Avhemliga information/Öppen information, vi hade ju sätt att störa ut Grannlandets styrsignaler för dess bombflotta under 60-talet t ex, utvecklingen går framåt och vi är ju enda landet förutom Storbrittanien som fått köpa exklusiv superdator av USA till FRA. Så sätt finns :)

  SvaraRadera
 15. Fantastiskt! Men ELINT är ett passivt system, är det inte? Jag tänker på marinens ESM vilken är baserad på ELINT-teknik, som inte kan angripas med signalsökande vapen. ESM är egentligen en form av Huff-Duff (High-frequency Direction-finder), som användes av den brittiska flottan under andra världskriget för att lokalisera radiotransmitterande tyska ubåtar och spåra deras framfart för att sedan sänka dem. Det är väl inte samma sak som att störa ut?

  RK

  SvaraRadera
 16. @Roger klang: ELINT = ELectronic Intelligence.

  Kort beskrivet ta in bearbeta signalen, konstruera eller omprogrammera befintliga system att kunna störa/påverka signalen.

  Medel föder motmedel och kring elektronisk krigföring brukar det gå snabbt att få fram motmedel, därav lite förvånadsvärt att de valt att placera S-400 i Kaliningrad i och med att det är state-of-the-art i Grannlandets arsenal, men är bara att tacka och ta emot i vissa lägen.


  SvaraRadera
 17. Jag förstår vad du säger. Men HMS ORION är väl ganska försvarslös i ett skarpt läge utanför Kaliningrad, och det vet stormakten. Jag menar motmedel från Gotland.

  RK

  SvaraRadera
 18. @Roger klang: nu börjar vi närma oss tassemarkerna på vad som kan diskuteras eller inte, sök omkring lite så kommer du nog finna lite info som du kan dra slutsatser av, för mig http://www.fas.org har lite kring det när man rotar omkring där.

  SvaraRadera