torsdag 23 maj 2013

Dysfunktionellt särintresse del 2

Satt och skummade igenom Twitter inläggen efter att man varit borta några dygn från den ”virtuella verkligheten” och fann SR artikel rörande personalförsörjningen vilket fångade mitt intresse. Låt oss se hur det nya personalförsörjningssystemet fungerar i praktiken.

En presumtiv soldat söker utbildning till någon av de utbildningsplattformar som genomför GMU (Grundläggande Militär Utbildning). Han genomför inskrivning vid något av TRM kontoren och erhåller där en skattning som placerar honom i en personalkategori likt det gamla värnpliktssystemet, det avgör främst vilken befattning han senare kan söka.

Han påbörjar därefter sin utbildning vid någon av de utbildningsplattformar som finns. GMU är enligt mitt tycke nådastöten mot Försvarsmakten. Det är allt annat än en grundläggande militär utbildning. Hur kan det komma sig att man t ex ej har med grundläggande orienterings utbildning där man lär sig karta och kompass. Är det något en soldat skall kunna efter 3 månader är det att förflytta sig mellan två punkter i terrängen med sin personliga utrustning och vid den platsen kunna verka. Likt gammal sed så genomförde man soldatprov efter tre månader med efterföljande soldaterinran, då kunde man det.

Att man däremot kan prioritera i mitt tycke samhällsutbildning som varje sansad människa har med sig sen sin uppväxt är ytterligare en gåta. Det är ju inte så att industriarbetaren på ABB eller motsvarande erhåller sådan utbildning. Visst vän av ordning kan hävda att som soldat har man ett större samhällsansvar, ja det är rätt, men om det är så illa ställt i samhället att vi måste utbilda i grundläggande moral och etik hos våra soldater, bör vi då inte prioritera det redan i skolan eller ändra uttagningen?

Han har därefter fyra val, 1) fortsätta som kontinuerligt tjänstgörande soldat 2) tidvis tjänstgörande soldat 3) Hemvärnssoldat eller 4) säga tack och hej. Låt oss titta närmre på GSS/K och GSS/T och se hur underbart uppbyggt det systemet är att ta emot denna ”supersoldat” som kommer efter tre månader.

Soldaten blir anställd enligt konstens alla regler som vilken annan statligt anställd person. Men han har ingen formell utbildning i den befattning han skall in på. Således kan man t ex vid våra manöverbataljoner räkna med minst 6-12 månaders fortsatt utbildning av individen och vid jägarförbanden minst fortsatt utbildning i 12-18 månader innan man får ut någon större effekt av honom.

Vän av ordning säger då, hur kan det ta så lång tid, jo det benämns tidsreglering. När han är anställd så omfattas han som alla andra av FAS inom Försvarsmakten. Det skall t ex bli mycket intressant att se hur man skall få ihop stridsvagns- och stridsfordonsbesättningar till T-bataljonerna när det är kraftfullt reducerat med tid för utbildning av dessa och soldaten skall vara tidsreglerad under sin utbildning.

Icke att förglömma så skall man numera framrycka med stridsvagnar, stridsfordon, bandvagnar o dyl så måste man ha lastbilskort innan man får påbörja själva typfordonsutbildningen. Så ta då den redan reducerade tiden man kan tänkas ha en individ och lägg på ännu mer konstigheter, bra jobbat! Undrar om den brittiske stridsvagnsföraren måste ta lastbilskort innan han framför sin stridsvagn?

Värnpliktssystemet kunde leverera hyffsade krigsförband av den enkla anledningen att soldaterna ej var tidsreglerad och officerarna ”hoppade” bock i tidsplaneringen. Det fungerar inte längre och det man gör är helt enkelt att man missanvänder den tid som soldaten kan tänkas tjänstgöra.

Att tro som våra folkvalda att soldaten skall tjänstgöra i 6-8 år är en utopi. Har man kvar honom i 2-3 år är det bra, men då har vi inte fått ut någon effekt av honom för huvuddelen av den tiden har han bedrivit utbildning. Således hade vi kunnat bibehålla värnpliktssystemet. För några gripbara förband, det är MYCKET långt borta när man ser verkligheten och inte Powerpoints på Departementet eller HKV!

Då tänker ju vän av ordning ja men han är ju utbildad då kan man ju använda honom som tidvis när han slutar. Nej så funkar det inte heller utan det skall han välja själv om han vill bli tidvis tjänstgörande soldat. Således kanske man har utbildat en person i ett år som hoppar av och man får inte ut något av honom, för han krigsplaceras enligt min uppfattning ej någonstans. Ekonomiskt ansvar?

Vad vill jag då ha sagt så här långt i mitt resonemang? Jo när soldaten påbörjar sin utbildning mot sin befattning och placering skall han EJ vara tidsreglerad det är totalt havererat som det är nu, hade man haft en total tid av 10 månader med ej tidsreglering under rekrytförmåner hade man snabbt kunna bygga upp förband, det kan man inte nu.

Att man sen t ex under SU (Stabsutbildning) ej är tidsreglerad är för mig en oerhört stor gåta, hur tänkte Försvarsmakten och Officersförbundet när man kommer överens om det?!? Således skall man som anställd när man kanske jobbat i 10-15 år gå från tidsreglering till ej tidsreglerad men som nyanställd efter tre månaders GMU då det definitivt krävs fortutbildning om inte annat för att hitta till anfallsmålet så skall man vara tidsreglerad, Försvarsmaktens vägar äro sannerligen outgrundliga. Eller för den delen gå från anställd soldat och påbörja ASOU utbildning och ej bli tidsreglerad är också ett intressant fenomen, men återigen vad vet jag som enkel jägarchef om de stora avgörande besluten.

Så det vi nu har hamnat i är en konstant utbildningssituation på många håll och kanter inflödet är mindre än utflödet så vi måste kontinuerligt utbilda personal och utbildningen tar på tok för lång tid för att man skall få ut någon effekt.

Finns mer att skriva om den här soppan främst kring varför soldater och officerare slutar men känner att jag börjar bli för irriterad så blir nog bara osakligt så nöjer mig så här långt...

Have a good one! // Jägarchefen

8 kommentarer:

 1. Instämmer till fullo. Bra att fler påpekar problemen med att nå lika långt på samma tid med anställda soldater jämfört med värnpliktiga till följd av arbetstidsregleringarna. Man får acceptera det som det är, men då ska man vara tydligen med vilka begränsningar detta innebär. Det har man ingalunda varit.

  En annan lösning är att betalar för tiden och så att säga övertidsavlösa personalen. Det brukar dock i FM bli en oerhört dålig lösning för arbetstagaren. Försvarsmaktens piloter övertidsavlöstes 1999 för tjänst som berör flygtjänsten. Följden har blivit att FM ej förhandlat om avtalet sedan 1999 varvid den ekonomiska kompensation som då fastställdes i lönen sedan mycket länge är uppäten. Därtill visar sig all tjänst numera ha mycket stark anknytning till flygtjänst.


  Vad avser SU och HSU på FHS är min åsikt att man sätter ett mycket farligt exempel. De som utbildas är våra framtida chefer i FM. Det första man gör är att fastställa att kollektivavtal och arbetsrättsliga regler inte gäller eftersom man inte har pengar att betala korrekta löner. En farlig väg i ledarskapet.

  SvaraRadera
 2. @Wiseman: Nej tydligheten lyser med sin frånvaro, framför allt nu när GSS/T verkar skall bli den dominerande mängden efter den s k "osthyveln" som gått genom IO. Så skall det bli mkt intressant och se om någon av bataljoncheferna för manöverbataljonerna kommer ställa sig upp och anmäla att de ej uppnår målsättningarna enl KFS, mht tidsreglering och den korta tid man har för utbildning varje år med GSS/T.

  SvaraRadera
 3. Om soldaten genomfört GMU med godkända resultat krigsplaceras han/hon i pliktsystemet.
  Om soldaten avslutar sin GSS/K eller GSS/T-anställning i tid eller innan så krigsplaceras han/hon också i pliktsystemet.

  FM och regeringen har satsat på att i mesta möjliga mån använda fd värnpliktiga för att personalförsörja det "nya försvaret". Detta har inneburit att vi ej har börjat använda det nya försörjningssystemet ännu.


  Blir det som du misstänker, att soldaterna inte stannar längre än 2-3 år kommer systemet aldrig att prestera ett enda komplett förband och kosta ofantligt mycket mer än vplsystemet. Jag tror att det kommer bli en chock för många när de inser att det behövs mer pengar och resurser för att utbilda till det "nya" än det gamla systemet.

  Dessutom kommer utbildningssystemet att till stora delar ligga på individbasis och kräva stora personalinsatser och under lång tid.

  Man behöver dessutom ha flera utbildningslinjer igång för samma utbildning under hela året.

  Stannar soldaterna under fyra år kommer systemet att braka ihop långt innan 2023.

  På vissa förband har man redan märkt en viss ökad benägenhet att avsluta sin anställning när lastbilsutbildningen har utmynnat i ett civilt lastbilskort!

  Suck!

  I mångt och mycket har man valt modellen att tackla problemen genom att blunda hårt och på det sättet tro att de försvinner!
  Jag förstår heller inte när man från FML hävdar att man ska ha blandade förband GSS/K och GSS/T.

  Ur en PP-presentation.
  "Ett exempel på GSS/T som passar in i förbandet är fordonsförare.."
  Ett stående förband som har GSS/T som fordonsförare? Hur tänker man?

  En annan sak jag heller inte förstår är syftet med de önskedrömmar man publicerar på flera av försvarsmaktens bloggsidor som fakta. Rapporter från övningar med rena falsarier. För vem är dessa avsedda och varför? Skipper har ett par exempel på sin blogg.

  Teaterdirektören.

  P.S. Att man ej har grundläggande orienteringsutbildning under GMU kan ju bero
  på att man är tidsreglerad:)
  Resultatet från min första orientering varierade mellan en timma och tjugotre minuter och eftersök fram på småtimmarna;)

  SvaraRadera
 4. Det ni beskriver är allvarligt och jag hoppas att ni återkommer till detta i andra inlägg. Kanske går det - grovt förenklat förstås - att visualisera, kanske med hjälp av en slags tabell. Värnplikt i ena kolumnen och nuvarande konstruktion i andra. Därefter kan man ställa upp den fakta som jägarchefen tar upp, t.ex. när man får ut effekt av x och y. Kanske ogörligt, men ibland säger enkla bilder ganska mycket. Hur som helst så tycker jag att den bild som Jägarchefen ger är mycket, mycket oroande.

  SvaraRadera
 5. Jag kan göra ett tankeexperiment om soldaterna inte stannar längre än två-tre år.

  Befattningen x är en sjvårdssoldat.
  För att ha någon på denna befattning rent fysiskt på kaserngården krävs följande.

  Cirka tio-tolv som söker GMU. ( lite mer än två uttagna)

  Lite mer än två soldater av de tolv som tidigare ansökt som genomför GMU med godkända resultat. (en godkänd och vill gå vidare)

  En soldat i början av sin befattningsutbildning. (kräver också cirka tolv i systemet tidigare)

  En soldat i slutet av sin befattningsutbildning. (denne har givetvis också krävt cirka tolv i systemet tidigare)

  En soldat som vidarutbildar sig inom sjv. (på central kurs någonstans i landet?) (denne har också krävt cirka tolv personer i systemet tidigare)

  En soldat som innehar befattningen. (har också krävt cirka tolv personer tidigare)

  När soldaten slutar efter några månader upp till ett år på sin befattning börjar hela cykeln om igen.

  Summor vid varje givet tillfälle;
  72 ansökningar har behandlats eller är under behandling
  2,4 soldater genomför GMU med godkänt resultat.
  1 soldat genomför befattningsutbildning under månad ett till tre.
  1 soldat genomför befattningsutbildning månad fyra till tio.
  1 soldat genomför tilläggsutbildning/specialutbildning ovanpå befattningsutbildningen. (centralutbildning)
  1 soldat innehar befattningen x.

  Det behövs alltså 72 ansökningar och 6.4 soldater i olika anställningsformer och utbildningsfaser inom personalförsörjningssystemet för att prestera en enda gripbar, flexibel o.s.v. soldat som stannar i två till tre år.
  Detta är givetvis totalt ohållbart och kommer ej att fungera.
  Med det föreslagna antalet soldatbefattningar så förstår nog alla att detta inte är genomförbart!
  Dessutom skall hemvärnet försörjas till sina 22 000 befattningar. Dessa kräver också befattningsutbildning av någon!?

  Ur broschyren under rubriken Hemvärnet;

  ”Därför stärks organisationen nu genom bättre utbildning och materiel”.
  Riktigt hur man tänkt sig denna ökade utbildning framgår inte!


  Tanken var/är?? att soldaterna under befattningsutbildningen skulle gå på vplförmåner och ej vara tidsreglerade. Riktigt hur detta skall gå till vet jag inte och det finns olika lösningar presenterade.
  Man har även gjort gällande från FML att befattningsutbildningen endast ska vara sex månader.
  Om de menar själva tiden eller tiden med vplförmåner framgår tyvärr inte.
  Var man skall hitta denna stora utbildningsorganisation somn krävs har FML lovat att återkomma med.
  Tanken är dock att förbanden själva, med undantag för viss special- och vidareutbildning, skall stå för all utbildning?!

  Man kan borra djupare och lägga in ekonomiska termer i modellen och förskräckas å det grövsta.
  Jag har använt FM egna siffror och tagit allt i underkant. Dessutom har jag inte räknat med att någon faller ifrån under utbildningens gång på grund av skada, ej godkänd, efter utlandsmission slutar stora delar av förbandet eller annat liknande.
  Mycket utav utbildningen kommer också att behöva göras på individnivå och kommer att kräva personal och medel som inte finns på kartan.

  Antalet soldatbefattning gånger 6,4 varav huvuddelen i utbildningssystemet.
  Dessutom kommer vi aldrig ha ett komplett förband.

  Blunda och fundera!
  Stagecoach, om du inte redan ramlat av stolen så, håll i hårt.

  Även i den bästa av världar och soldaten stannar i åtta år så måste FM ha en ny färdigutbildad som kan ta över befattningen. Detta kräver en planering och framförhållning som vi inte sett röken av på länge.
  Även detta på individnivå.

  Tyvärr var den här debatten uppe redan innan införandet av det nya personalförsörjningssystemet och den ”nya soldatlagen”. Ingenting verkar ha hänt sedan dess?
  Dessutom finns det personer från FML och på andra ställen inom FM som ser brigader rulla förbi år 2016.
  Hur stor sannolikhet är det för att dessa är våra?

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 6. @Teaterdirektören: Visste inte om krigsplaceringsdelen, är nästan chockad att någon har tänkt till där :) för det trodde jag faktiskt inte. 2-3 år är den uppfattning som jag skapat mig utifrån samtal med kollegor på andra förband att det verkar vara det som är normtiden.

  Att yrkesförsvarssystemet kommer braka ihop tror jag faktiskt inte det råder något tvivel om tyvärr, hoppas innerligt att jag har fel men gör man inte något radikalt så kommer det inte fungera i längden.

  Framför allt så kommer det nog bli svårt att få personal som kan utbilda och leda snart också mht det bristande intresset för att bli officer (antingen specialist eller taktisk). Men kan förstå soldaterna varför bli officer när det bara skiljer någon tusenlapp i lön och nu slipper jag ansvaret men som officer har jag ansvar.

  Förövrigt förbaskat bra visuallisering av problemet! :)

  SvaraRadera
 7. @Teaterdirektören: Är Insatsförbanden som står för Hv utbildning, mycket intressant detta "fenomen" att det man egentligen gör är att man Prioriterar Hv högre just nu kontra insatsförbanden. OBS! Nu klankar jag inte ned på Hv.

  Detta har fått till följd att befäl i insatsorganisationen far land och rike runt för att utbilda och genomföra KFÖ, SÖB o dyl med Hv bataljonerna vilket för till följd att plutoner o dyl saknar befäl på platsen eller att insatsorganisationens egen utbildning blir lidande och nedprioriterad finns skarpa exempel på detta.

  SvaraRadera
 8. Vi kan bara se hur det såg ut under NBG-08 som jag var delaktig i. Nu fick de då inneliggande värnpliktiga rycka ut ett halvår tidigare. Så Försvarsmakten hade råd att betala vår semesterersättning och intjänade övningsdygn. Var resurserna ska frigöras ifrån nu är för mig en gåta.

  SvaraRadera