onsdag 25 juni 2014

I väntan på Almedalsveckan


Reflektion

Fjolårets Almedalsvecka gav inga större sensationer, förutom att den svenska säkerhets- och försvarspolitiken inte kritiserades så hårt, den största sensationen var nog RUSI:s rapport om en svensk Försvarsmakt i fritt fall och att det skulle kunna orsaka ett säkerhetsvakuum, vilket tyvärr ej kom upp på agendan.

Vad har skett sedan dess då? De två medialt största säkerhetspolitiska händelserna är självklart annekteringen av Krimhalvön samt dess fortsättning i form av våldsamma oroligheter i Östra Ukraina som med allt större tydlighet visar sig vara understödda av Ryssland. Detta har troligtvis inte frångått någon som följer även nyheter minimalt. Vilket resulterat i en säkerhetspolitisk härdsmälta mellan EU och NATO länderna på ena sidan och på andra sidan Ryssland. Mitt emellan en militärallians och ett upprustande Ryssland som ser Sovjetunionens sönderfall som 1900-talets största geopolitiska katastrof, står det militärt alliansfria Sverige, likt under det kalla kriget då vi var inklämda mellan två militärallianser på ena sidan NATO och på andra sidan Warszawapakten.

Har då Sveriges position och utsatthet lyfts på något sätt i den svenska Försvars- och säkerhetspolitiska debatten? Ja bland debattörerna debatteras det friskt, men där frälser man redan frälsta, min uppfattning är att "svensken på gatan" varken har fått informationen eller insikten i hur allvarlig den säkerhetspolitiska situationen är i dagsläget. Likväl kan man om man vill vara lite cynisk få uppfattningen att det är ett medvetet val att inte lyfta denna fråga, varken politiskt eller medialt. Man hoppas helt enkelt att stormen skall ebba ut och att det inte händer något mer. Tyvärr så tror jag att det här bara är början till en långsiktig avkylning mellan Ryssland och Europa.

Vad grundar jag då det på, tydligast blir det i Rysslands teknik genom att "härska genom att söndra" dvs man försöker utnyttja och vidga splittringar inom de två tongivande allianserna i Europa dels EU dels NATO. Man gör enbart sådana åtgärder för att själv stärka sin position, nu har Europa i allt högre grad ökat sin medvetenhet kring detta, men fortfarande så verkar en hög grad av naivitet finnas kvar och övertro på att den eviga freden kom 1992. Ryssland å andra sidan har ur mitt synsätt ett tydligt mål att stärka sin position och är till skillnad mot vad vissa verkar tro, är man helt öppna med det, man behöver bara läsa President Vladimir Putins uttalanden de senaste åren så blir det tydligt. Så i mångt och mycket kan jag tycka att Europa har sig själv att skylla till den säkerhetspolitiska situationen vi befinner oss i.

Vad menar jag då med att vi har oss själva att skylla? Tecknen kring ett mer aggressivt uppträdande Ryssland började komma redan 2004-2006 och kulminerade i dess första fas med Georgienkriget 2008. Därefter har resan nedåt i den säkerhetspolitiska spiralen ökat i en allt stadigare takt för att i dess andra fas kulminera i det vi står i nu. I Europa så har vi under hela denna tid valt att kontinuerligt nedrusta och sänka vår gard allt eftersom, trots att Georgienkriget borde varit en tydlig fingervisning kring vart vi var på väg och definitivt dess efterföljande händelser. Således har vi bara oss själva att skyla att vi nu står med en tydligt låg gard. Vilket är direkt farligt för alla inblandade parter i detta säkerhetspolitiska debacle.

Å ena sidan har man således ett svagt Europa som försöker visa sig stark trots att man inte kan backa upp det. Å andra sidan har man ett real- och geopolitiskt tänkande Ryssland som kan i mångt och mycket backa upp det man vill göra och det man säger. Vilket gör att man från Europeiskt håll främst kommer med tomma hot, som låter bra medialt men som genomskådas av Ryssland omedelbart och gör att Europa ter sig än svagare ur deras horisont. Vilket gör att situationen blir farlig för alla inblandade parter, för eller senare är någon inträngd i ett hörn varvid en konsekvens kommer uppstå, oftast är randstaterna som blir utsatta för konsekvensen.

En intressant skrivning i Försvarsberednings rapport från iår är att man inte längre utesluter att krig kan uppstå i vårt närområde, vad man dock med en envishet som övergår mitt förstånd vidhåller är att man tror att det ej skulle vara möjligt med ett isolerat angrepp mot Sverige. Utan övriga stater kommer omfattas av konflikten. Ja omfattas av konflikten lär de göra, men tvivelaktigt att de blir indragna. För att t ex omintetgöra NATO möjligheter att kunna iståndsätta t ex Operation GUARDIAN EAGLE (NATO försvar av de Baltiska staterna samt Polen i händelse av väpnat angrepp eller försvårad säkerhetspolitisk situation) så är just det som krävs enbart ett isolerat och begränsat angrepp av Sverige mht styrkepositioneringen man då kan genomföra. Varvid det ur min horisont blir det troligaste hot scenariot just ett isolerat angrepp mot Sverige, det hot scenario som var minst troligt under det Kalla Kriget, så mycket har vindarna vänt, vilket många inte har varken förstått eller uppfattat. Dock är krigsrisken liten, det håller jag helt och hållet med om i Försvarsberednings rapport.

Men vad har vi då i Sverige vidtagit för åtgärder utifrån den fundamentalt förändrade säkerhetsbilden? Inga som helst skulle jag vilja påstå, vi står fortfarande och munhugger om vilket förslag som är bäst och vem som tar mest ansvar. Just nu tar ingen ett ansvar för försvars- och säkerhetspolitiken i Sverige. Vilket riskerar att göra situationen än mer instabil dels för oss själva dels för vårt närområde. Helt klart kommer säkerhet genom samarbete dvs att alla tar ett kollektivt ansvar för säkerheten, därmed inte sagt att en militärallians är det bästa alternativet. Men man tar inte ansvar för säkerheten när man missköter försvars- och säkerhetspolitiken som man gör just nu, vilket i förlängningen innebär att man även sätter sina grannländer i fara.

Vän av ordningen ställer ju sig då frågan är det verkligen så hemskt i vårt närområde? Ja det är det, om vi börjar i dess ytterkanter dvs Ukraina så är ju bilden rätt klar för alla vad som händer. Tar vi oss nu närmre så har t ex Finland under BALTOPS haft den mest intensiva veckan för dess incidentberedskap under en 10 års period! Vilket även Finska Försvarsmakten var öppna med att säga, för några dagar sedan. Ser man till BALTOPS som berörts bl a av Skipper så har det varit provokativa överflygningar av attackflyg mot deltagande länders örlogsfartyg (låg höjd i hög hastighet i 90º vinklar mot fartygen), Ryska örlogsfartyg har gått in i NATO fartygsformeringar vilket har varit tvungen att vidta undanmanövrar som några exempel. Likväl gick säkerhetspolisen ut öppet med att Ryssland genomför krigsförberedelser mot Sverige. Således säkerhetsbilden är allt annan än ljus.

Förhoppningsvis kommer denna Almedalsvecka resultera i att den säkerhets- och försvarspolitiska debatten nu förs upp på agendan och att även den breda allmänheten dvs Sveriges befolkningen för klart för sig hur fundamentalt förändrad dess säkerhet blivit, för det är trots allt de som vi ytterst inom Försvarsmakten är satta att skydda och politikerna att ta hand om! 

Have a good one! // Jägarchefen


6 kommentarer:

 1. Insiktsfullt som alltid. Jag saknar dock en lite bättre nyansering kring Europas position vs Ryssland. Där framförallt prioriteringen skiljer mycket mellan Nord/Öst och Syd/Väst. Ukraina frågan är ingen stor fråga för Italien, Frankrike och Spanien där Norra Afrika och dess flyktingströmmar är deras stora problem. Dock instämmer de förstås kring Rysslands felaktiga beteende. Min poäng är att EU medlemsstater inte har speciellt stor samsyn..

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej de har rätt obefintlig samsyn när det kommer till GUSP (Gemensam Utrikes- och SäkerhetsPolitik). Vilket Ryssland också vet samt utnyttjar, t ex de tydliga kopplingarna som har uppdagats under de senaste månaderna mellan Ryssland och EU-kritiska partier i diverse olika länder som i grunden verkar för utträden ur EU. Detta har det inte diskuterats så mycket om i Svensk media men desto mer hos de etablerade medierna ute i Europa. Så att det är en tydlig klyfta mellan de olika länderna inom Unionen är tydlig, likväl så är risken stor att klyftan kommer vidgas under det närmsta året, vilket i grunden kommer försvaga Unionen och troligtvis bli skrotningen av GUSP....

   Radera
 2. Själv var jag jägarsoldat en gång för länge sen, och tycker det är trist att Sverige under lång tid dragit ned så mycket på försvaret. Är nog ganska neutral trots allt, och vill gärna förstå omvärlden och vad som händer. Min tanke nu är att Ryssland har en viss poäng, ur Kreml's synvinkel så har väst och Nato kontinuerligt flyttat fram gränser, trupper, osv mot Ryssland, och tränger på med att försöka få nya gräns-länder att gå med i Nato. Jag förstår att dom tycker att det räcker nu.
  Men för närvarande så misstänker jag att risken för en Rysk invasion av Gotland el dyl är obefintlig, inte innan ett ev nytt storkrig bryter ut. Utlösande faktorer ?? Kanske om Nato blir mycket mer aggresiva i Ukraina och skickar dit militär, flyg osv...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nja håller inte riktigt med dig där, Om fria demokratiska länder genomför omröstningar antingen i parlament eller som folkomröstning och därmed befolkningen anser att man skall gå med i en militärallians så är det ett val som den staten gör. Det har inte Ryssland något överhuvudtaget att göra med. Däremot så är det gammalt Ryskt geopolitiskt/strategiskt tänkande som motsätter sig att ha en militär allians ianslutning till sin gräns till själva "moderlandet" det löstes efter Andra världskriget genom satellitstater såsom Östtyskland, Polen m m som en "buffertzon" mot NATO, nu har man inga satellitstater förutom Vitryssland längre därav dess beteende och aggerande.

   Men "bottom-line" om en stat genom folkomröstning eller omröstning i dess riksdag/parlament kommer fram till att man vill tillhöra NATO har ingen annan nation något med det att göra för det är den nationesval oaktat vad man tycker om det hela.

   Radera
  2. Jag håller med, men med en lite reservation. Fria demokratiska länder som Sverige, Finnland, osv, med en lång tradition av demokratiska val, solklart. Men för Ukraina, och länder i Kaukasus kan det än så länge vara annorlunda -- Vad är det som avgör vem som vinner val och får makten ?? Pengar, påtryckningar, organiserade demonstrationer, förgifta eller fängsla politiska motståndare, osv -- Länder som är uppdelade i många olika fraktioner och religioner osv.... oklart hur det funkar. Poängen är fortfarande att jag gissar att Ryssland upplever att väst och EU är aggressiva och försöker flytta fram sina positioner med alla medel, ....För att så småningom se till att de blir Nato-medlemmar, ( Min amatör-analys ) Vilket kan förklara en del av vad som händer och Rysslands reaktion.

   Radera
  3. Att några länder öster de Baltiska staterna kommer få tillträde till NATO inom en överskådlig framtid håller jag som föga troligt, det avgjordes 2008 iom Georgien kriget, likväl Ukraina har sedan 2009-10 inskrivit i sin konstitution att de skall vara militärt alliansfria. Läser man mellan raderna kring uttalande från NATO så är även det den linje de intagit. Samtidigt blir det missvisande att säga lång demokratisk tradition Polen hade t ex inte så många år av demokratiskt styre bakom sig innan de togs upp av alliansen, likväl NATO har långt gångna krav kring demokrati begreppet, "rule of law" m m för att ens komma på tal om att upptas i alliansen, är inte bara att banka på dörren och säga att man vill hoppa på tåget. Återigen min poäng är att tillåter man andra länder diktera villkoren så har hela begreppet fria stater urholkats likväl har "fredens folkrätt" urholkats.

   Radera