lördag 21 juni 2014

Prolog till ?

Sammanfattning

Den nu påbörjade beredskapskontrollen inom MD C bör ses ur ljust kring utnyttjande av militära maktmedel för att genomföra påtryckningar, likväl är det en tydlig indikator att Ryssland räds ej att genomföra dessa påtryckningar. Det som kommer ske nu under de närmsta dagarna är ett exempel på det troligaste hot scenariot som Försvarsmakten målade upp i Perspektivplaneringen från 2013. Förhoppningsvis kommer denna beredskapskontroll kunna tjäna som ett diskussionsexempel under Almedalsveckan rörande säkerhetspolitik och troliga aktuella hot mot Sverige, förhoppningsvis kommer ej diskussionen handla om ett genomfört Ryskt militärt ingripande i Ukraina.

Analys

Allmänt. Den nu (140621) från 11:00 lokal tid påbörjade beredskapskontrollen av förband inom MD C kommer omfatta upptill 65,000 soldater, 5,500 olika fordonstyper (stridsvagnar, pansarskyttefordon, artilleripjäser m m), 180 flygplan av olika typer samt 60 helikoptrar av olika typer. Övningen kommer pågå intill den 28 Juni 2014, vad avser förband som kommer ingå i övningen är det känt att 2. och 41. armékåren ur MD C omfattas på förbandsnivå redan nu kända förband som ingår i övningen är 98. Luftlandsättningsdivisionen, 31. avdelta luftlandsättningsbrigaden, 38. sambandsregementet, 28. och 35. mekaniserade brigaden.

Ingående flygförband ur 2. Flyg- och luftförsvarskommandot skall enligt uppgifter genomfört omgruppering från ordinarie flygbaser till krigsflygbaser. Redan nu kända övningsmoment i denna beredskapskontroll som kommer genomföras är understöd av marktrupp samt lufttankning. Det strategiska transportflyget kommer genomföra transport av luftlandsättningsförband samt genomföra fällning av dessa.

Beredskapskontrollen förefaller genomföras i samma mönster som de tidigare vad avser förfarande. Inledningsvis kommer förbanden förflyttas till koncentrationsområden där grundläggande färdigheter kommer prövas. Därefter kommer de avtransporteras till övningsområden antingen med egna inneboende resurser eller med understöd av transportförband. Därefter kommer förbanden utgångsgrupera för att lösa stridsuppgifter. Slutligen kommer stridsuppgiften lösas för att i ett senare skede återgå till sin ordinarie grupperingsplats.

Områden där övningsmoment kommer genomföras i den ingående beredskapskontrollen är bl a Samara, Kemerovo, Chelyabinskaya Oblast, utpekade platser är bl a Chebarkul, Totskoye och Jurga där övningar kommer genomföras. Mest troligt kommer även andra Oblaster samt platser omfattas av den omfattande beredskapskontrollen, dessa är dock de nu kända platser som kommer omfattas.

Det Ryska försvarsministeriet beskriver även denna beredskapskontroll som en övning vilket genomförs i tre skeden. Skede ett (1) varade mellan den 16-20 Juni i MD C, där utsända från Försvarsministeriet genomförde kontroller och erhöll en bild över den dagliga verksamheten. Skede två (2) varade mellan den 20-21 Juni när 28. och 35. Mekaniserade brigaden sattes i larmberedskap och skede tre (3) det nuvarande skedet kommer vara mellan 21-28 Juni då hela MD C är satt i larmberedskap. Enligt det Ryska Försvarsministeriet skall samtliga förband vara åter sin utgångsgruppering den 1 Juli, likväl har utländska Försvarsattacher erhållit information om beredskapskontrollen.

MD C kan ses som de Ryska väpnade styrkornas strategiska reserv, då enheter inom detta distrikt bedöms kunna tillföras dels MD V dels MD Ö i händelse av en konflikt, likväl kan MD S förstärkas av förband ur MD C. Varav det främst är 2. Armékåren som förstärker i västra eller södra militärdistriktet medan 41. Armékåren förstärker i Östlig riktning. Detta förfarande att förstärka andra militärdistrikt har även övats sedan 2009.

Ukraina. Ukrainas President Petro Porosjenko, meddelade den 19 Juni 2014 att han kommer underteckna ett frihandelsavtal med EU den 27 Juni. Likväl har han utlyst en vapenvila fram till och med den 27 Juni, denna utlystes fredagen den 20 Juni klockan 22:00 lokal tid. Nästan direkt efter denna vapenvila skulle påbörjas uppstod kraftiga strider mellan Ukrainska förband och de irreguljära förbanden, dessa anföll en gränspostering, en militärbas samt en flygbas. Under den senaste veckan har återigen ökad Rysk militäraktivitet påbörjas längs den Ukrainska gränsen, likväl bedöms Ryska förband återigen frambaserats till gränsen efter tillbakadragandet som genomfördes.

Slutsatser

Att den nu påbörjade beredskapskontrollen samt det stundande undertecknandet av ett frihandelsavtal mellan EU och Ukraina hör samman är mycket troligt. Det man måste ta i beaktande är att detta frihandelsavtal är vad som utgjorde själva grunden till den konflikt som vi ser just nu. Således skall man inte vara förvånad över att denna s k beredskapskontroll genomförs. 

Vad som dock är oroväckande är att denna beredskapskontroll genomförs inom MD C i och med att detta är det MD där Ryssland har sina strategiska reserver, således innebär det att den andra echelongens förband sätts på krigsfot samtidigt som troligtvis konflikten i östra Ukraina går in ett avgörande skede. Således stämmer uppgifterna att Ryssland återigen kraftsamlar och kraftsamlat förband till Ukrainas gräns dvs första echelongensförband samt att andra echelongensförband har intagit högsta stridsberedskap är signalen väldigt tydlig till både Ukraina, EU och NATO. Hit men inte längre är signalen man skickar ut.

Likväl är uppgifterna kring frambasering av Iskandersystem i anslutning till de Baltiska staternas gräns mycket oroväckande, samt att stora delar av luftstridskrafterna inom MD V har övats eller övas den senaste veckan, likväl finns fortfarande förband inom Kaliningrad Oblast från 76. Luftlandssättningsdivisionen i Pskov kvar som förstärkning vilket genomfördes som ett led i den motövning till BALTOPS samt SABRE STRIKE samt övriga markstridskrafter inom Oblasten har samövats och höjt sin egna stridsberedskap. Således har man i det tysta dels höjt beredskapen dels stridsvärdet på förbanden inom MD V, samtidigt som man frambaserat förband till Ukrainas gräns samt höjer nu beredskapen hos den strategiska reserven inom MD C.

Detta ger en totalbild av att man över ytan just nu höjer sin beredskap och stridsvärdet på sina förband för att kunna genomföra någonting. Troligtvis handlar det enbart om att utnyttja de militära maktmedlen som ett hot i bakgrunden för att påtvinga en motståndare sin vilja och ej övergå till en väpnad konflikt, dock måste man ha klart för sig att risken för feltolkningar i sådana här spända situationer riskerar att öka risken för incidenter som kan leda till något betydligt värre. Således den säkerhetspolitiska situationen i Europa och i vårt eget närområde, har nu nått en bottennivå i paritet med de i särklass värsta delarna av 1980-talet.

Have a good one! // Jägarchefen

Källor

AP 1 (Engelska)
FOI 1 (Svenska)
SvD 1, 2 (Svenska)
RT 1 (Engelska)
Reuters 1, 2 (Engelska)
RIA Novosti 1, 2, 3 (Ryska)
Ryska Försvarsministeriet 1 (Ryska)

12 kommentarer:

 1. Hur i H- vete får man våra politiker att begripa detta? Att det är färdiglekt nu. Räcker inte med Almedals-babbel. Ta ert ansvar o återinför VPL nu! Dessutom ge FM det FM anser att dom behöver utan knusslande a la Borg. Vi får väl se vad vi har kvar i spillrorna efter vårt gamla försvar och se om gamla officerare orkar att utbilda en kader med ungdomar som inte ens kan stava till krig. Vi kan ju pröva o be dom snällt...?

  SvaraRadera
  Svar
  1. VPL så löser sig allt...? Personligen tror jag på yrkesförsvaret, men det måste få kosta.

   Radera
  2. Idag är stora delar av krigsförbanden bemannade av värnpliktiga, men de får inte övas. För att komma till rätta med det problemet måste värnplikten återaktiveras.

   Yrkesförsvaret skulle bli bättre och billigare. Nu är det dags att erkänna att det experimentet var ett stort misslyckande. Kanske går det att hitta ett system som kombinerar både värnpliktiga och anställda men att helt bygga rikets försvar på anställda var ett katastrofalt misstag.

   Radera
  3. "Vårt gamla värnpliktsförsvar" kunde vid "Givakt" mönstra följande enheter på några timmar med placerade över hela Sverige. Inneliggande åldersklass ca. 50.000, inneliggande rep.förband ca. 10.000, civilt - och militärt anställda ca. 20.000, Drift - och Hemvärnsförband ca. 125.000. alltså mer än 200.000 och då är ej polisen medräknad. Vad har Sveriges yrkesförsvar att tillgå i dagsläget och då med placering över hela Sverige?
   Att frångå värnpliktsförsvaret, i ett land med Sveriges yta, måste nog tillskrivas ett av de mest "korkade" beslut i det svenska försvarets historia.
   Som gammal "stridsflygare", från 1960 - och början av 1970 - talet, då Sverige kunde mönstra ca. 800 moderna stridsflygplan känns en aning overkligt jämfört med det "Pelle_Jöns_Försvar" Sverige har idag.
   När Sverige hade en liknande internationell "kris" som idag, vid invasionen av Tjeckoslovakien 1968, så visade Sverige "musklerna" via övningen Ö 68 där ca. 400 stridsflygplan deltog.
   Rätt läst, ca. 400 stridsflygplan deltog. Det var "grejer" det mina Herrar, men då tillhörde Sverige ett av världens tre rikaste länder tillsammans med Schweiz och USA och då endast Luxemburg frånräknat!

   Radera
  4. Ursäkta skall var, "med placering över hela Sverige"!

   Radera
  5. Ja, för ambitionsnivån 2000 man i internationell tjänst är anställda soldater billigare än 20 000 vpl om år.

   J.K Nilsson

   Radera
 2. "Europa säkrare än på länge"

  SvaraRadera
 3. FIFA 2018 World Cup, semifinaler i Donetsk och Kiev - fullt logiskt eller?

  SvaraRadera
 4. F! kommer in i riksdagen i höst. Blir intressant att se hur S ska hantera världsläget med MP och F! som baksätesförare.

  SvaraRadera
 5. Hur man ska bemanna krigsförbanden - med avlönade eller inpliktade soldater - är en viktigt detalj, men ändå en detalj. Det viktiga är inte om vi har mobiliseringsbara fd värnpliktiga eller mobiliseringsbara avlönade reservister - det viktiga är hur många mekaniserade brigader* vi kan mobilisera!

  * Och givetvis marina och flygförband.

  SvaraRadera
 6. "dock måste man ha klart för sig att risken för feltolkningar i sådana här spända situationer riskerar att öka risken för incidenter som kan leda till något betydligt värr..."

  Så vad är nytt? Öst och väst har spänt musklerna sedan 1945 utan att de låtit det bära iväg helt. Nu håller nato på och spänner sig i östersjön som många gånger förr. Tror inte heller de kommer låta det bära iväg mot krig bara för att ryssarna är där och stör dem.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Aldrig talat om krig i Östersjön, däremot incidenter kan uppstå med dödlig utgång, vilket skede under hela kalla kriget som gör att vi får en mer bestående negativ säkerhetsutveckling vilket isåfall stannar i bästa fall vid där vi är nu och i värsta fall tar åt några steg ytterligare nedåt i den nedåtgående säkerhetsspiralen.

   Likväl det som är nytt är att vi har haft en avspänningsperiod från 1992 intill nu, så ja det är helt klart nytt ur perspektivet att vi inte sett det sedan 1992, det som vi sett i Östersjön under SABARE STRIKE och BALTOPS.

   Radera