måndag 2 juni 2014

Interna angelägenheter

Reflektion

I slutet av förra veckan (V422) uttalade sig återigen den Ryska statsledningen kring konsekvenserna av ett Svenskt och/eller Finskt NATO medlemskap. Det vill säga man valde att lägga sig i två suveräna staters interna politiska angelägenheter. Denna gång var det Rysslands vice Utrikesminister, Vladimir Titov, som valde att påtala det olämpliga med ett närmande till NATO, detta skulle enligt honom kunna leda till negativa konsekvenser för Östersjöregionen.

Nästan ett år innan Vladimir Titov uttalande, gjorde Rysslands Premiärminister Dmitrij Medvedev ett liknande uttalande i Norge den 4 Juni 2013. Där påtalade han att ett svenskt och/eller finskt NATO medlemskap skulle förändra maktbalansen dvs i Barensregionen och Östersjöregionen. Om så skulle ske, skulle även Ryssland vara tvungen att vidta åtgärder enligt honom. Om dessa åtgärder skulle vidtas innan ett medlemskap dvs förhindra ett ansökningsförfarande eller efter ett medlemskap, framkom aldrig.

Slutsatsen man snabbt kan dra är att den officiella ryska linjen är att varken Sverige eller Finland skall tillåtas gå med i NATO, kosta vad det kosta vill, vad som dock är mycket oroväckande är avsaknaden av debatten kring denna officiella linje som Ryssland för mot Sverige. Dagens Nyheter lyfte förtjänstfullt upp uttalandet och följde upp det med en intervju av Wilhelm Agrell kring uttalandet. Men från Regering och Riksdag lyser uttalandena med sin frånvaro.

Därtill skall man även ta i beaktande den fd Ryske Generalstabschefen, Nikolaj Makarov, utspel i Helsingfors 2012, där han tydligt visade vilket område som ej får påverkas för att Ryssland skall kunna verka med sina interkontinentala ballistiska system. Där det tydligt visades att cirka 75% av Sverige och 100% av Finland låg/ligger inom den Ryska geostrategiska intressesfären utifrån att man måste kunna utnyttja sina ballistiska system. När detta utspel skedde, bemötes det ej från Svenskt håll.

Dessa tre tydliga exempel visar dels på varför vi behöver en Försvarsmakt dels på varför vi måste få en saklig och ordentlig säkerhetspolitisk debatt i Sverige. Just nu så tigs alla Ryska utspel som kommer påverka vår säkerhetspolitiska situation ihjäl i Sverige. Fortsätter detta systematiska agerande från de folkvalda så kommer vi mest troligt hamna i en situation där vi har en situation som kommer för befolkningen te sig som en blixt från klar himmel, men tecknen har funnits länge för de som följt med.

Stundtals kan man få känslan av att våra folkvalda tror att det ledande politiska skiktet i Ryssland skämtar och agerar utifrån någon form av "Jeltsindoktrin" dvs berusade och man behöver inte ta hänsyn till vad de säger. Just nu kan man inte ha mer än fel i det. Man bör t ex ta i beaktande att Rysslands President Vladimir Putin utnyttjade samma retorik kring Ukraina som Vladimir Titov gör i sitt uttalande. Således man bör ta dessa uttalande på allvar, däremot bör man inte skrika varg, men det finns rätt mycket substans i dem, betydligt mer än vad jag tror gemene svensk och likväl gemene folkvald ser i dem.

Vad som är än mer anmärkningsvärt är att man från Regering och Riksdag ej genomför en tydlig markering att våra interna politiska angelägenheter är en högst svensk ensak och inget som Ryssland skall lägga sig i. Ser man hur Sovjetunionen valde att tolkade sådana utspel, dvs icke agerande, var det mottagaren gav sitt tysta medgivande till den linje som delgavs offentligt från Sovjet. Likväl är det i det Sovjetiska tankesättet som dagens ledande politiker i Ryssland har skolats och har sin grund i. Varvid detta Svenska icke agerande på dessa utspel, kan vara en mycket farlig väg att vandra i längden. Lägg därtill det säkerhetspolitiska vakuum som vi har åstadkommit i Östersjö- och Barentsregionen så blir vägen mycket farlig. Att ha en icke-debatt i dessa frågor är således mycket farligt för ur motpartens perspektiv kan det te sig som att vi har valt att lägga oss i frågan.

Have a good one! // Jägarchefen

Källor

ITAR-TASS 1 (Engelska)
Reuters 1 (Engelska)
DN 1, 2 (Svenska)

7 kommentarer:

 1. "Europa säkrare än på länge"

  SvaraRadera
 2. Vore nog sanerande om Ryssen gjorde ett reellt utspel som satte saker o ting på sin spets.

  SvaraRadera
 3. I den ryska federationens militärdoktrin från 2010 kan läsa följande lista, i turordning, på hot mot nationen.

  "a) NATO och en utvidgning av organisationen
  b) destabilisering i regioner och länder vilket undergräver den strategiska stabiliteten
  c) framgruppering av andra nationers och organisationers militära förband till stater och farvatten som gränsar till ryska
  d) uppbyggnad av robotförsvar, vilket undergräver den globala strategiska balansen sam
  e) militarisering av rymden och utbyggnad av icke-nukleära precisionsvapen."

  Därav kommer sig nog de ryska uttalande du nämner.

  Detta faktum är inte på något sätt okänt av våra politiker och de försöker på alla vis att tassa så försiktigt de någonsin kan runt frågan.( Studerar man frågan om den ryska gasledningens sträckning i Östersjön kan man lätt få uppfattningen om att vi redan ligger på rygg och sprattlar)
  Den ryska Östersjöflottans huvuduppgift, enligt doktrinen, är att skydda handels- och råvaruexporten.
  (Jämför gärna med herr Widmans kampanj för att installera sprängkammare till den ryssanpassade hamnen i Slite)

  Tyvärr har vi själva satt oss i den situationen att vi under rådande omständigheter och inför fullbordat faktum nog gör bäst i att ligga lågt, mycket lågt.
  Vi har tyvärr ingen tyngd, trovärdighet eller uppbackning för att ha några utstickande och icke önskvärda tankar eller åsikter om vad vår stora granne vill eller inte.
  Sverige har under många år pumpat in biståndspengar till Ryssland i hopp om att landet skulle lära sig lite om hur en demokrati fungerar. Jag kan väl konstatera att de pengarna måste ha gått till något annat eller också är satsningen en av de sämsta i biståndshistorien. (Och det vill inte säga lite!)

  Läser man dessutom förvarsberedningens omvärldsanalys så får man lätt uppfattningen att "Europa är säkrare än på länge". Jag tror att det finns några i Ukraina som har vissa invändningar mot den analysen.

  Vi kan tyvärr inte hantera frågor som att ett Svenskt NATO skulle ses som ett hot mot Ryssland och bemötas därefter. Våra analyser och omvärldssyn passar inte in i den verkligheten. Därför saknar vi också resurser på i stort sett alla plan för att möta något sådant.

  Avslutningsvis kan man ju undra varför vi skall kräva att våra politiker uttalar sig klart och tydligt i just denna fråga? De är väl inte direkt kända för att tala i klartext om någonting? Speciellt inte ett valår.
  (Se gärna fru Enström svar, på herr Jeppsons frågor i riksdagen, angående ombyggnad av marina militära farkoster).


  Teaterdirektören.

  P.S. Man kan även utläsa våra politikers rädsla för att utöka försvaret av Gotland i den ryska doktrinen.

  SvaraRadera
 4. Raljerande, finns det någon fråga där de svenska politikerna agerar utifrån verkligheten och folkviljan?

  SvaraRadera
 5. jag förstår inte hur man kunde nedmontera Sveriges försvar så fort. Finns inget hot... Tillbaka allmän värnplik och minst hälften av alla förband som försvann.

  SvaraRadera
 6. Jag delar helt din bedömning. Kan komma som en blixt från klar himmel. Blir ju lite mörkrädd då jag ser att Ukraina-kriget(!)förpassats till en mer undanskymd plats i media. Trots storskaliga flyganfall från regimen. Som jag ser det är risken överhängande att Ryssland låter sitt luftvärn spela över Ö. Ukraina. Går ju att motivera ur en humanitär vinkel. Ungefär som väst agerat på andra håll. Sen att Väst är mer involverat i Ukraina än man medgett gör ju risken hela tiden större. I värsta fall får vi ett "chicken-race", där ingen sida backar. Då kan det gå fort.

  SvaraRadera
 7. Men svenska politiker ser inga problem med att ha åsikter om Rysslands inre angelägenheter såsom familjepolitik, den ryska statsmaktens utformning och organisation och till och med enskilda politiker och beslutsfattare. Man drar sig inte heller för att aktivt försöka påverka rysk politik genom statligt bistånd till de organisationer man anser driva för Sverige positiva frågor. För att inte tala om NATO som lider av illusionen att man har rätt att lägga sig i och påverka politiken i världens alla länder, inklusive med militära medel. Sverige måste ha förmågan att stå emot rysk påverkan men att hänvisa till rätten att sköta sina "interna angelägenheter", ja den rätten har vi förlorat pga vårt eget agerande.

  SvaraRadera